Κυβέρνησις ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Από 21.11.1974 έως 28.11.1977
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Από  21.11.1974  έως 28.11.1977

21  Νοεμβρίου  1974:  Διορισμός:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΠρωθυπουργού
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΥπουργού   Συντονισμού  και  Προγραμματισμού
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΡΑΛΛΗΥπουργού   παρά  τω  Πρωθυπουργώ*
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΜΠΙΤΣΙΟΥΥπουργού   Εξωτερικών
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΑΥπουργού   Εθνικής  Αμύνης
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού   Εσωτερικών
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΥπουργού   Δικαιοσύνης
ΣΟΛΩΝΟΣ ΓΚΙΚΑΥπουργού   Δημοσίας  Τάξεως
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΤΡΥΠΑΝΗΥπουργού    Πολιτισμού  και  Επιστημών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΖΕΠΠΟΥΥπουργού  Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥΥπουργού   Οικονομικών
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ  ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥΥπουργού    Γεωργίας
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΚΟΝΟΦΑΓΟΥΥπουργού    Βιομηχανίας
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΜΠΟΥΤΟΥΥπουργού    Εμπορίου
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΛΑΣΚΑΡΗΥπουργού    Απασχολήσεως
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΥπουργού    Κοινωνικών  Υπηρεσιών
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ  ΣΤΡΑΤΟΥΥπουργού    Δημοσίων  Έργων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΒΟΓΙΑΤΖΗΥπουργού    Μεταφορών  και  Επικοικωνιών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΠΑΠΑΔΟΓΚΟΝΑΥπουργού   Εμπορικής  Ναυτιλίας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΜΑΡΤΗΥπουργού   Βορείου  Ελλάδος
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΥφυπουργού  Συντονισμού  και  Προγραμ-ματισμού
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΛΑΜΠΡΙΑΥφυπουργού  παρά  τω  Πρωθυπουργώ*
ΑΧΙΛΛΕΩΣ  ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΥφυπουργού παρά  τω  Πρωθυπουργώ*
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΥφυπουργού  Εξωτερικών
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΚΑΤΣΑΔΗΜΑΥφυπουργού  Εθνικής  Αμύνης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΜΟΑΤΣΟΥΥφυπουργού  Εσωτερικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΕΥΡΥΓΕΝΗΥφυπουργού  Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ  ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΥφυπουργού Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού  Οικονομικών
ΑΝΔΡΕΟΥ  ΖΑΪΜΗΥφυπουργού Οικονομικών
ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ  ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΥφυπουργού  Γεωργίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΥφυπουργού  Βιομηχανίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού  Εμπορίου
ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΜΠΡΙΣΗΜΗΥφυπουργού  Κοινωνικών  Υπηρεσιών
ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ  ΜΠΙΡΗΥφυπουργού   Δημοσίων  Έργων
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ  ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΥφυπουργού   Μεταφορών  και  Επικοινωνιών

2  Ιανουαρίου  1975:Διορισμός:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΡΑΛΛΗΥπουργού  Προεδρίας  Κυβερνήσεως*
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΛΑΜΠΡΙΑΥφυπουργού  Προεδρίας  Κυβερνήσεως*
ΑΧΙΛΛΕΩΣ  ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΥφυπουργού  Προεδρίας  Κυβερνήσεως*

*(Οι  ανωτέρω  κατείχαν  αντίστοιχα  θέσεις  Υπουργού  και  Υφυπουργών  παρά τω  Πρωθυπουργώ,  οι οποίες  καταργήθηκαν  από  1-1-1975  με την  παρ. 1  του  άρθρου  13  του  Ν.Δ.  216/1974   «περί  συστάσεως  Υπουργείου  Προεδρίας  Κυβερνήσεως).

22  Φεβρουαρίου  1975: Παραίτησις:

ΙΩΑΝΝΟΥ  ΜΠΟΥΤΟΥΥπουργού  Εμπορίου
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΥπουργού  Κοινωνικών  Υπηρεσιών
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΥφυπουργού  Εξωτερικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΕΥΡΥΓΕΝΗΥφυπουργού  Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων

22  Φεβρουαρίου  1975: Διορισμός:

ΙΩΑΝΝΟΥ  ΜΠΟΥΤΟΥΥπουργού  Αναπληρωτού Υπουργού  Συντονισμού  και  Προγραμματισμού
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΥπουργού  Εμπορίου
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Κοινωνικών  Υπηρεσιών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥΥφυπουργού  Εθνικής  Παιδείας και Θρησκευμάτων

12  Μαρτίου  1975:  Διορισμός:

ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού  Εξωτερικών

5  Ιανουαρίου  1976: Παραίτησις:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΖΕΠΠΟΥΥπουργού  Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων
ΣΟΛΩΝΟΣ  ΓΚΙΚΑΥπουργού  Δημοσίας  Τάξεως

5  Ιανουαρίου  1976:  Διορισμός:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΡΑΛΛΗΥπουργού  Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων, και  προσωρινώς  καθηκόντων  Υπουργού  Προεδρίας  Κυβερνήσεως
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΣΤΑΜΑΤΗΥπουργού  Δημοσίας  Τάξεως

10  Σεπτεμβρίου 1976:  Παραίτησις:

ΙΩΑΝΝΟΥ  ΜΠΟΥΤΟΥΥπουργού  Αναπληρωτού   Συντονισμού
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εσωτερικών
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ  ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥΥπουργού  Γεωργίας
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Κοινωνικών  Υπηρεσιών
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΚΑΤΣΑΔΗΜΑΥφυπουργού  Εθνικής  Αμύνης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΜΟΑΤΣΟΥΥφυπουργού   Εσωτερικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥΥφυπουργού  Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ  ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΥφυπουργού Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού  Οικονομικών
ΑΝΔΡΕΟΥ  ΖΑΪΜΗΥφυπουργού   Οικονομικών
ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ  ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΥφυπουργού  Γεωργίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΥφυπουργού  Βιομηχανίας  και  Ενεργείας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΜΠΡΙΣΗΜΗΥφυπουργού  Κοινωνικών  Υπηρεσιών
ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ  ΜΠΙΡΗΥφυπουργού  Δημοσίων  Έργων
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ  ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΥφυπουργού Συγκοινωνιών

10  Σεπτεμβρίου  1976:  Διορισμός:

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ  ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥΥπουργού  Εσωτερικών
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΜΠΟΥΤΟΥΥπουργού  Γεωργίας
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Κοινωνικών  Υπηρεσιών
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ  ΚΑΛΑΤΖΑΚΟΥΥφυπουργού  Συντονισμού
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΤΡΙΚΟΥΠΗΥφυπουργού   Εξωτερικών
ΑΝΔΡΕΟΥ  ΖΑΪΜΗΥφυπουργού   Εθνικής  Αμύνης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΔΑΒΑΚΗΥφυπουργού   Εθνικής  Αμύνης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΥφυπουργού   Εσωτερικών
ΛΙΝΑΣ  ΚΟΥΤΗΦΑΡΗΥφυπουργού  Εθνικής   Παιδείας  και  Θρησκευμάτων
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού  Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΦΙΚΙΩΡΗΥφυπουργού  Οικονομικών
ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ  ΕΒΕΡΤΥφυπουργού  Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΥφυπουργού  Γεωργίας
ΣΤΑΥΡΟΥ  ΤΑΤΑΡΙΔΗΥφυπουργού   Γεωργίας
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ  ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΥφυπουργού   Βιομηχανίας  και  Ενεργείας
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΥφυπουργού  Κοινωνικών  Υπηρεσιών
ΑΝΔΡΕΟΥ  ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού  Κοινωνικών  Υπηρεσιών
ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΡΕΝΤΗΥφυπουργού  Δημοσίων  Έργων
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΤΣΑΛΔΑΡΗΥφυπουργού  Συγκοινωνιών

21  Οκτωβρίου  1977:  Παραίτησις:

ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΥπουργού  Δικαιοσύνης
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ  ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥΥπουργού  Εσωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΜΑΡΤΗΥπουργού  Βορείου  Ελλάδος
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ  ΚΑΛΑΤΖΑΚΟΥΥφυπουργού  Συντονισμού
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ   ΛΑΜΠΡΙΑΥφυπουργού  Προεδρίας  Κυβερνήσεως
ΑΧΙΛΛΕΩΣ  ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΥφυπουργού  Προεδρίας  Κυβερνήσεως
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΤΡΙΚΟΥΠΗΥφυπουργού  Εξωτερικών
ΑΝΔΡΕΟΥ ΖΑΪΜΗΥφυπουργού  Εθνικής  Αμύνης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΔΑΒΑΚΗΥφυπουργού  Εθνικής  Αμύνης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΥφυπουργού  Εσωτερικών
ΛΙΝΑΣ  ΚΟΥΤΗΦΑΡΗΥφυπουργού  Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΦΙΚΙΩΡΗΥφυπουργού  Οικονομικών
ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ  ΕΒΕΡΤΥφυπουργού  Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΥφυπουργού  Γεωργίας
ΣΤΑΥΡΟΥ  ΤΑΤΑΡΙΔΗΥφυπουργού  Γεωργίας
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ  ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΥφυπουργού  Βιομηχανίας  και  Ενεργείας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού  Εμπορίου
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΥφυπουργού  Κοινωνικών  Υπηρεσιών
ΑΝΔΡΕΟΥ  ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού  Κοινωνικών  Υπηρεσιών
ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ  ΡΕΝΤΗΥφυπουργού  Δημοσίων  Έργων
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΤΣΑΛΔΑΡΗΥφυπουργού  Συγκοινωνιών

21    Οκτωβρίου  1977: Διορισμός:

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  ΓΑΓΓΑΥπουργού  Δικαιοσύνης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εσωτερικών
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ  ΑΡΜΠΟΥΖΗΥπουργού  Βορείου  Ελλάδος
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού  Προεδρίας  Κυβερνήσεως

28  Νοεμβρίου  1977: Παραίτησις:

ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΠρωθυπουργού
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΥπουργού  Συντονισμού
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΡΑΛΛΗΥπουργού  Προεδρίας  Κυβερνήσεως  και  Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΜΠΙΤΣΙΟΥΥπουργού  Εξωτερικών
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΑΥπουργού  Εθνικής  Αμύνης
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  ΓΑΓΓΑΥπουργού  Δικαιοσύνης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εσωτερικών
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥΥπουργού  Οικονομικών
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΜΠΟΥΤΟΥΥπουργού  Γεωργίας
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΤΡΥΠΑΝΗΥπουργού  Πολιτισμού  και  Επιστημών
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΚΟΝΟΦΑΓΟΥΥπουργού  Βιομηχανίας  και  Ενεργείας
ΙΩΑΝΝΟΥ   ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΥπουργού  Εμπορίου
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΛΑΣΚΑΡΗΥπουργού  Εργασίας
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Κοινωνικών  Υπηρεσιών
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ  ΣΤΡΑΤΟΥΥπουργού  Δημοσίων  Έργων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΒΟΓΙΑΤΖΗΥπουργού  Συγκοινωνιών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΣΤΑΜΑΤΗΥπουργού  Δημοσίας  Τάξεως
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΠΑΠΑΔΟΓΚΟΝΑΥπουργού  Εμπορικής  Ναυτιλίας
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ  ΑΡΜΠΟΥΖΗΥπουργού  Βορείου  Ελλάδος
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΥφυπουργού  Συντονισμού
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού  Προεδρίας  Κυβερνήσεως
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού  Εξωτερικών

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ:

30  Νοεμβρίου  1974:  Αναπλήρωσις του:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑ(Υπουργού  Συντονισμού), υπό  του  Υπουργού  Οικονομικών   Ε.  Δεβλετόγλου

16  Απριλίου 1975:  Αναπλήρωσις  του:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΜΠΙΤΣΙΟΥ(Υπουργού  Εξωτερικών),  υπό  του  Υπουργού  Εθνικής  Αμύνης  Ε.  Αβέρωφ-Τοσίτσα

8  Μαΐου  1975:  Αναπλήρωσις  του:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΜΠΙΤΣΙΟΥ(Υπουργού  Εξωτερικών),  υπό  του  Υπουργού  Εθνικής  Αμύνης Ε.  Αβέρωφ-Τοσίτσα

30  Αυγούστου  1975:  Αναπλήρωσις  του:

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ(Υπουργού  Οικονομικών),  υπό  του  Υπουργού  Αναπληρωτού  Συντονισμού  και  Προγραμματισμού, Ιωάννου  Μπούτου

11  Φεβρουαρίου  1976:  Αναπλήρωσις  του:

ΙΩΑΝΝΟΥ  ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ(Υπουργού  Εμπορίου),  υπό  του  Υπουργού  Συντονισμού  και  Προγραμματισμού   Π.  Παπαληγούρα

31  Μαΐου  1976:  Αναπλήρωσις του:

ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΛΑΣΚΑΡΗ(Υπουργού  Απασχολήσεως),  υπό του  Υπουργού  Εμπορίου  Ναυτιλίας    Αλεξ.  Παπαδόγγονα

13  Αυγούστου  1976: Αναπλήρωσις  του:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΜΠΙΤΣΙΟΥ(Υπουργού  Εξωτερικών),  υπό του Υπουργού  Εθνικής  Αμύνης Ε.  Αβέρωφ-Τοσίτσα

4  Σεπτεμβρίου  1976:  Αναπλήρωσις του:

ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΛΑΣΚΑΡΗ(Υπουργού  Εργασίας),  υπό  του  Υπουργού  Εμπορικής  Ναυτιλίας Αλεξ.  Παπαδόγγονα

18  Σεπτεμβρίου  1976:  Αναπλήρωσις  του:

ΕΥΑΓΓ.  ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΑ(Υπουργού  Εθνικής  Αμύνης)  υπό του  Υπουργού  Προεδρίας  Κυβερνήσεως  και  Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων Γεωργίου  Ράλλη

22  Σεπτεμβρίου 1976: Αναπλήρωσις  του:

ΠΑΝΑΓ.  ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑ(Υπουργού  Συντονισμού),  υπό  του Υπουργού  Οικονομικών Ευαγγ.  Δεβλετόγλου

25 Σεπτεμβρίου 1976: Αναπλήρωσις  του:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΜΠΙΤΣΙΟΥ(Υπουργού  Εξωτερικών), υπό  του Υπουργού  Εθνικής  Αμύνης  Ευαγγ. Αβέρωφ-Τοσίτσα

18  Οκτωβρίου  1976: Αναπλήρωσις  του:

ΠΑΝΑΓ.  ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑ(Υπουργού  Συντονισμού),  υπό  του Υπουργού  Οικονομικών Ευαγγ.  Δεβλετόγλου

22 Οκτωβρίου  1976: Αναπλήρωσις  του:

ΕΥΑΓΓ.  ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΑ(Υπουργού  Εθνικής  Αμύνης),  υπό  του  Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου  Καραμανλή

10  Νοεμβρίου 1976: Αναπλήρωσις  του:

ΕΥΑΓΓ.  ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΑ(Υπουργού  Εθνικής  Αμύνης),  υπό του  Υπουργού  Προεδρίας  Κυβερνήσεως  και  Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων Γεωργίου  Ράλλη

11  Νοεμβρίου 1976: Αναπλήρωσις  του:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΜΠΙΤΣΙΟΥ(Υπουργού Εξωτερικών),   υπό του  Υπουργού Συντονισμού  Π. Παπαληγούρα

8  Δεκεμβρίου 1976:  Αναπλήρωσις  του:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΜΠΙΤΣΙΟΥ(Υπουργού  Εξωτερικών),  υπό  του  Υπουργού Εθνικής  Αμύνης Ευαγγέλου  Αβέρωφ-Τοσίτσα

20  Δεκεμβρίου  1976:  Αναπλήρωσις  του:

ΠΑΝΑΓ.  ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑ(Υπουργού  Συντονισμού),  υπό  του Υπουργού  Οικονομικών Ευαγγ. Δεβλετόγλου

26  Ιανουραίου  1977: Αναπλήρωσις  του:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΜΠΙΤΣΙΟΥ(Υπουργού  Εξωτερικών),  υπό  του  Υπουργού  Συντονισμού Π. Παπαληγούρα

22  Φεβρουαρίου 1977: Αναπλήρωσις  του:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΜΠΙΤΣΙΟΥ(Υπουργού  Εξωτερικών),  υπό  του Υπουργού Εθνικής  Αμύνης Ευαγγέλου  Αβέρωφ-Τοσίτσα

16  Μαρτίου 1977: Αναπλήρωσις  του:

ΠΑΝΑΓ.  ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑ(Υπουργού  Συντονισμού),  υπό  του Υπουργού  Οικονομικών Ευαγγ. Δεβλετόγλου

27  Απριλίου  1977:  Αναπλήρωσις του:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΜΠΙΤΣΙΟΥ(Υπουργού  Εξωτερικών),  υπό  του Υπουργού Εθνικής  Αμύνης Ευαγγέλου  Αβέρωφ-Τοσίτσα

6  Ιουνίου  1977: Αναπλήρωσις του:

ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΛΑΣΚΑΡΗ(Υπουργού  Εργασίας),  υπό  του  Υπουργού  Εμπορικής  Ναυτιλίας Αλέξανδρου Παπαδόγγονα

7 Ιουνίου  1977: Αναπλήρωσις του:

ΕΥΑΓΓ.  ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΑ(Υπουργού  Εθνικής  Αμύνης),  υπό  του  Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου  Καραμανλή

23  Ιουλίου  1977: Αναπλήρωσις του:

ΠΑΝΑΓ.  ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑ(Υπουργού  Συντονισμού),  υπό  του Υπουργού  Οικονομικών Ευαγγ. Δεβλετόγλου

5  Αυγούστου  1977: Αναπλήρωσις του:

ΑΛΕΞ.  ΠΑΠΑΔΟΓΚΟΝΑ(Υπουργού  Εμπορικής  Ναυτιλίας),  υπό  του  Υπουργού  Εργασίας Κ.  Λάσκαρη

24  Σεπτεμβρίου  1977:  Αναπλήρωσις του:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΜΠΙΤΣΙΟΥ(Υπουργού  Εξωτερικών),  υπό  του Υπουργού Εθνικής  Αμύνης Ευαγγέλου  Αβέρωφ-Τοσίτσα

4  Οκτωβρίου  1977: Αναπλήρωσις του:

ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΚΟΝΟΦΑΓΟΥ(Υπουργού  Βιομηχανίας  και Ενεργείας),  υπό του  Υπουργού  Εμπορικής  Ναυτιλίας Αλέξανδρου Παπαδόγγονα

13  Οκτωβρίου  1977:  Αναπλήρωσις  του:

ΠΑΝΑΓ.  ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑ(Υπουργού  Συντονισμού),  υπό  του Υπουργού  Οικονομικών Ευαγγ. Δεβλετόγλου