Κυβέρνησις ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Από 28.11.1977 έως 10.5.1980
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Από  28.11.1977 έως 10.5.1980

28 Νοεμβρίου 1977: Διορισμός:

ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΠρωθυπουργού
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΑΛΛΗΥπουργού Συντονισμού
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΥπουργού Εξωτερικών
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΑΥπουργού Εθνικής Αμύνης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΥπουργού Δικαιοσύνης
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥΥπουργού Εσωτερικών
ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΥπουργού Εθνικής Παιδείας  και Θρησκευμάτων
ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΠΟΥΤΟΥΥπουργού Οικονομικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥΥπουργού Γεωργίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου με αρμοδιότητα επί των σχέσεων μετά των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΛΥΤΑΥπουργού Πολιτισμού και Επιστημών
ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ ΕΒΕΡΤΥπουργού Βιομηχανίας  και Ενεργείας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εμπορίου
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΑΣΚΑΡΗΥπουργού Εργασίας
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΥπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΖΑΡΝΤΙΝΙΔΗΥπουργού Δημοσίων ‘Εργων
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΓΚΟΝΑΥπουργού Συγκοινωνιών
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΠΑΛΚΟΥΥπουργού Δημοσίας Τάξεως
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΤΗΥπουργού Βορείου Ελλάδος
ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΑΥφυπουργού Συντονισμού
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΑΥφυπουργού Συντονισμού
ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΥφυπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΣΑΛΔΑΡΗΥφυπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως
ΑΝΔΡΕΟΥ ΖΑΙΜΗΥφυπουργού Εξωτερικών
ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Εξωτερικών
ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΣΑΔΗΜΑΥφυπουργού Εθνικής Αμύνης
ΗΛΙΑ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥΥφυπουργού Εθνικής Αμύνης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΑΥφυπουργού Εσωτερικών
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΧΑΡΗ ΚΑΡΑΤΖΑΥφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΠΟΚΟΒΟΥΥφυπουργού Οικονομικών
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΑΤΑΡΙΔΗΥφυπουργού Γεωργίας
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΥφυπουργού Γεωργίας
ΜΙΧΑΗΛ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΥφυπουργού Βιομηχανίας και Ενεργείας
ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Εμπορίου
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥΥφυπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών
ΑΝΝΑΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥΥφυπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΝΟΥΥφυπουργού Δημοσίων ‘Εργων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΤΣΙΟΥΥφυπουργού Συγκοινωνιών

28 Νοεμβρίου 1977: Διορισμός:

ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ(Υπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου) ως Αντιπροέδρου του Υπουργικού Συμβουλίου

10 Μαΐου 1978: Παραίτησις:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΑΛΛΗΥπουργού Συντονισμού
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΥπουργού Εξωτερικών
ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΠΟΥΤΟΥΥπουργού Οικονομικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥΥπουργού Γεωργίας

10 Μαΐου 1978: Διορισμός:

ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΥπουργού Συντονισμού
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΑΛΛΗΥπουργού Εξωτερικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Οικονομικών
ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΠΟΥΤΟΥΥπουργού Γεωργίας

25 Σεπτεμβρίου 1978: Παραίτησις:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΛΥΤΑΥπουργού Πολιτισμού και Επιστημών
ΗΛΙΑ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥΥφυπουργού Εθνικής Αμύνης

25 Σεπτεμβρίου 1978: Διορισμός:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΑΝΙΑΥπουργού Πολιτισμού και Επιστημών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΑΒΡΑΜΙΔΗΥφυπουργού Εθνικής Αμύνης

15 Ιανουαρίου 1980: Παραίτησις:

ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΣΑΔΗΜΑΥφυπουργού Εθνικής Αμύνης

15 Ιανουαρίου  1980: Διορισμός:

ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΤΑΒΟΥΥφυπουργού Εθνικής Αμύνης

14 Μαρτίου 1980: Αποχώρησις του:

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΝΟΥΥφυπουργού Δημοσίων ‘Εργων, λόγω καταργήσεως θέσεως (Ν.1032/1980)

14 Μαρτίου 1980: Διορισμός:

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΝΟΥΥπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος

10 Μαΐου 1980: Παραίτησις:

ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΠρωθυπουργού[1]
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΑντιπροέδρου  του  Υπουργικού  Συμβουλίου  και  Υπουργού  άνευ  Χαρτοφυλακίου
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΥπουργού Συντονισμού
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΑΛΛΗΥπουργού Εξωτερικών
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΑΥπουργού Εθνικής Αμύνης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΥπουργού Δικαιοσύνης
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥΥπουργού Εσωτερικών
ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΥπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Οικονομικών
ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΠΟΥΤΟΥΥπουργού Γεωργίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου επί των σχέσεων μετά των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΑΝΙΑΥπουργού Πολιτισμού και Επιστημών
ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ ΕΒΕΡΤΥπουργού Βιομηχανίας και Ενεργείας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εμπορίου
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΑΣΚΑΡΗΥπουργού Εργασίας
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΥπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΖΑΡΝΤΙΝΙΔΗΥπουργού Δημοσίων ‘Εργων
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΝΟΥΥπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΓΚΟΝΑΥπουργού Συγκοινωνιών
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΠΑΛΚΟΥΥπουργού Δημοσίας Τάξεως
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΤΗΥπουργού Βορείου Ελλάδος
ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΑΥφυπουργού Συντονισμού
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΑΥφυπουργού Συντονισμού
ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΥφυπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΣΑΛΔΑΡΗΥφυπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως
ΑΝΔΡΕΟΥ ΖΑΙΜΗΥφυπουργού Εξωτερικών
ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Εξωτερικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΒΡΑΜΙΔΗΥφυπουργού Εθνικής Αμύνης
ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΤΑΒΟΥΥφυπουργού Εθνικής Αμύνης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΑΥφυπουργού Εσωτερικών
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΧΑΡΗ ΚΑΡΑΤΖΑΥφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΠΟΚΟΒΟΥΥφυπουργού Οικονομικών
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΑΤΑΡΙΔΗΥφυπουργού Γεωργίας
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΥφυπουργού Γεωργίας
ΜΙΧΑΗΛ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΥφυπουργού Βιομηχανίας και Ενεργείας
ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Εμπορίου
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥΥφυπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών
ΑΝΝΑΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥΥφυπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΤΣΙΟΥΥφυπουργού Συγκοινωνιών

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ:

7 Δεκεμβρίου 1977: Αναπλήρωσις του :

ΠΑΝΑΓ. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑ(Υπουργού Εξωτερικών), υπό του Υπουργού Εθνικής Αμύνης Ευαγγέλου Αβέρωφ-Τοσίτσα

25 Φεβρουαρίου 1978: Αναπλήρωσις του:

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΑ(Υπουργού Εθνικής Αμύνης), υπό του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή

29 Μαρτίου 1978: Αναπλήρωσις του:

ΠΑΝΑΓ. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑ(Υπουργού Εξωτερικών), υπό του Υπουργού Εθνικής Αμύνης Ε.Αβέρωφ-Τοσίτσα
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ(Υπουργού Εμπορίου), υπό του Υπουργού Οικονομικών Ιωάννου Μπούτου

15 Απριλίου 1978: Αναπλήρωσις του :

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ(Υπουργού Εμπορίου), υπό του Υπουργού Οικονομικών Ιωάννου Μπούτου

16 Μαΐου 1978: Αναπλήρωσις του:

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΑ(Υπουργού Εθνικής Αμύνης) υπό του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή

27 Μαΐου 1978: Αναπλήρωσις του:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΑΛΛΗ(Υπουργού Εξωτερικών), υπό του Υπουργού Εθνικής Αμύνης Ε. Αβέρωφ-Τοσίτσα

20 Ιουνίου 1978: Αναπλήρωσις του:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ(Υπουργού Εμπορίου), υπό του Υπουργού Γεωργίας Ιωάννου Μπούτου

5 Σεπτεμβρίου 1978: Αναπλήρωσις του:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΑΛΛΗ(Υπουργού Εξωτερικών), υπό του Υπουργού Εθνικής Αμύνης Ε. Αβέρωφ-Τοσίτσα

29 Σεπτεμβρίου 1978: Αναπλήρωσις του:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΑΛΛΗ(Υπουργού Εξωτερικών), υπό του Υπουργού Εθνικής Αμύνης Ε. Αβέρωφ-Τοσίτσα

21 Δεκεμβρίου 1978: Αναπλήρωσις του:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΑΛΛΗ(Υπουργού Εξωτερικών), υπό του Υπουργού  Εθνικής Αμύνης Ε. Αβέρωφ-Τοσίτσα

18 Ιανουαρίου 1979: Αναπλήρωσις του:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ(Υπουργού Δικαιοσύνης), υπό του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως Κ. Στεφανοπούλου

24 Ιανουαρίου  1979: Αναπλήρωσις του:

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗ(Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών), υπό του Υπουργού Εργασίας Κων/νου Λάσκαρη

28 Απριλίου 1979: Αναπλήρωσις του:

ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΠΟΥΤΟΥ(Υπουργού Γεωργίας), υπό του Υπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου Γεωργίου Κοντογεώργη

11 Ιουλίου 1979: Αναπλήρωσις του:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ(Υπουργού Εμπορίου), υπό του Υπουργού Γεωργίας Ιωάννου Μπούτου

21 Σεπτεμβρίουυ 1979: Αναπλήρωσις του:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΑΛΛΗ(Υπουργού Εξωτερικών), υπό του Υπουργού Εθνικής Αμύνης Ευαγγέλου Αβέρωφ-Τοσίτσα

29 Σεπτεμβρίου 1979: Αναπλήρωσις του:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΑΛΛΗ(Υπουργού Εξωτερικών), υπό του Υπουργού Εθνικής  Αμύνης Ευαγγέλου Αβέρωφ-Τοσίτσα

12 Νοεμβρίου 1979: Αναπλήρωσις του:

ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ(Υπουργού Συντονισμού), υπό του Υπουργού Οικονομικών Αθανασίου Κανελλοπούλου

12 Νοεμβρίου 1979: Αναπλήρωσις του:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΑΛΛΗ(Υπουργού Εξωτερικών), υπό του Υπουργού Εθνικής  Αμύνης Ευαγγέλου Αβέρωφ-Τοσίτσα

29 Νοεμβρίου 1979: Αναπλήρωσις του:

ΣΠΥΡ. ΔΟΞΙΑΔΗ(Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών), υπό του Υπουργού Εργασίας Κων/νου Λάσκαρη

4 Μαρτίου 1980: Αναπλήρωσις του:

ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ(Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρη-σκευμάτων), υπό του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως Κ. Στεφανοπούλου

5 Μαρτίου 1980: Αναπλήρωσις του:

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ(Υπουργού Οικονομικών), υπό του Υπουργού Συντονισμού Κ. Μητσοτάκη

[1] Εκλέχθηκε  Πρόεδρος της Δημοκρατίας, από τη Βουλή των Ελλήνων, την 5-5-1980.