Κυβέρνησις ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Από 21.10.1981 έως 5.6.1985
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Από 21.10.1981 έως 5.6.1985

21 Οκτωβρίου 1981: Διορισμός:

ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΠρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Αμύνης
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΑΖΑΡΗΥπουργού Συντονισμού
ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΥπουργού Προεδρίας  Κυβερνήσεως
ΙΩΑΝΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εξωτερικών
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΥπουργού Δικαιοσύνης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΥπουργού Εσωτερικών
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΡΥΒΑΚΗΥπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΡΕΤΤΑΚΗΥπουργού Οικονομικών
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΗΜΙΤΗΥπουργού Γεωργίας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΠΟΝΗΥπουργού Βιομηχανίας και Ενεργείας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΚΡΙΤΙΔΗΥπουργού Εμπορίου
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥΥπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών
ΑΠΟΣΤΟΛ.-ΑΘΑΝΑΣ.ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Δημοσίων Εργων
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΥπουργού Εργασίας
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Συγκοινωνιών
ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΥπουργού Δημοσίας Τάξεως
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΓΙΩΤΑΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΑΜΑΛΙΑΣ-ΜΑΡΙΑΣ (ΜΕΛΙΝΑΣ) ΜΕΡΚΟΥΡΗΥπουργού Πολιτισμού και  Επιστημών
ΑΝΤΩΝΗ  ΤΡΙΤΣΗΥπουργού  Χωροταξίας,  Οικισμού και  Περιβάλ-      λοντος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΝΤΖΕΥπουργού Βορείου Ελλάδος
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΤΤΑΚΗΥφυπουργού Συντονισμού
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΥφυπουργού Προεδρίας  Κυβερνήσεως
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΟΥΔΑΥφυπουργού Προεδρίας  Κυβερνήσεως
ΚΑΡΟΛΟΥ ΠΑΠΟΥΛΙΑΥφυπουργού Εξωτερικών
ΑΣΗΜΑΚΗ ΦΩΤΗΛΑΥφυπουργού Εξωτερικών
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΡΟΣΟΓΙΑΝΝΗΥφυπουργού Εθνικής Αμύνης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΣΟΥΥφυπουργού Εθνικής Αμύνης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΑΝΗΥφυπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων
ΠΕΤΡΟΥ ΜΩΡΑΛΗΥφυπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων
ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Οικονομικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΟΒΟΛΑΥφυπουργού Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΩΡΑΪΤΗΥφυπουργού Γεωργίας
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΛΕΞΙΑΔΗΥφυπουργού Γεωργίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΙΤΣΙΩΡΗΥφυπουργού Βιομηχανίας και Ενεργείας
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥΥφυπουργού Εμπορίου
ΜΑΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ -ΠΕΡΡΑΚΗΥφυπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ (ΡΟΥΛΑΣ)

ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗ – ΡΗΓΟΥ

Υφυπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών
ΙΩΣΗΦ ΒΑΛΥΡΑΚΗΥφυπουργού Συγκοινωνιών
29 Οκτωβρίου  1981 : Διορισμός:
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΑΡΦΗΥφυπουργού Συντονισμού
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΥφυπουργού Εσωτερικών
2 Ιανουαρίου 1982: Παραίτηση:
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΑΡΦΗΥφυπουργού Συντονισμού
2 Ιανουαρίου 1982: Διορισμός:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΥφυπουργού  Συντονισμού
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΑΡΦΗΥφυπουργού Εξωτερικών
15 Ιανουαρίου 1982: Παραίτηση:
ΑΣΗΜΑΚΗ ΦΩΤΗΛΑΥφυπουργού  Εξωτερικών
23 Απριλίου 1982: Διορισμός:
ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΨΗΥφυπουργού Εξωτερικών
28 Ιουνίου 1982: Παραίτηση: :
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΡΕΤΤΑΚΗΥπουργού Οικονομικών
5  Ιουλίου 1982: Παραίτηση:
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΑΖΑΡΗΥπουργού Συντονισμού
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΥπουργού  Δικαιοσύνης
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΡΥΒΑΚΗΥπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΠΟΝΗΥπουργού Βιομηχανίας και Ενεργείας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΚΡΙΤΙΔΗΥπουργού Εμπορίου
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΥπουργού  Εργασίας
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥΥπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Συγκοινωνιών
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΓΙΩΤΑΥπουργού  Εμπορικής Ναυτιλίας
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΤΤΑΚΗΥφυπουργού Συντονισμού
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΥφυπουργού  Συντονισμού
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΥφυπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΣΟΥΥφυπουργού Εθνικής Αμύνης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΑΝΗΥφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΩΡΑΙΤΗΥφυπουργού Γεωργίας
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΛΕΞΙΑΔΗΥφυπουργού Γεωργίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΙΤΣΙΩΡΗΥφυπουργού Βιομηχανίας και Ενέργειας
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥΥφυπουργού Εμπορίου
ΜΑΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ -ΠΕΡΡΑΚΗΥφυπουργού Κοινωνικών  Υπηρεσιών
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ (ΡΟΥΛΑΣ) ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗ – ΡΗΓΟΥΥφυπουργού Κοινωνικών  Υπηρεσιών
5 Ιουλίου 1982 :Διορισμός:
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΡΣΕΝΗΥπουργού  Εθνικής Οικονομίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΓΚΑΚΗΥπουργού   Δικαιοσύνης
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΥπουργού   Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΥΛΟΥΡΙΑΝΟΥΥπουργού   Οικονομικών
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΥπουργού   Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΑΝΗΥπουργού   Ερευνας και Τεχνολογίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΩΡΑΪΤΗΥπουργού   Εμπορίου
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού   Εργασίας
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥΥπουργού   Υγείας & Πρόνοιας
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΡΥΒΑΚΗΥπουργού   Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΚΡΙΤΙΔΗΥπουργού   Συγοινωνιών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΥπουργού   Εμπορικής Ναυτιλίας
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΤΤΑΚΗΑναπληρωτή  Υπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΑΣΗΜΑΚΗ ΦΩΤΗΛΑΥφυπουργού  Προεδρίας της Κυβέρνησης
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΑΛΙΩΤΗΥφυπουργού  Προεδρίας της Κυβέρνησης
ΠΑΥΣΑΝΙΑ ΖΑΚΟΛΙΚΟΥΥφυπουργού   Εθνικής Άμυνας
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΑΙΤΣΟΥΥφυπουργού   Εθνικής Οικονομίας
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΥφυπουργού   Εθνικής Οικονομίας
ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥΥφυπουργού   Εσωτερικών
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΥφυπουργού   Δημοσίων Έργων
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ -ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΥφυπουργού   Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΥφυπουργού   Οικονομικών
ΜΟΣΧΟΥ ΓΙΚΟΝΟΓΛΟΥΥφυπουργού   Γεωργίας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥΥφυπουργού   Γεωργίας
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΓΙΩΤΑΥφυπουργού   Γεωργίας
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥΥφυπουργού   Εμπορίου
ΜΑΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ -ΠΕΡΡΑΚΗΥφυπουργού   Υγείας και Πρόνοιας
ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΛΩΡΟΥΥφυπουργού   Υγείας και Πρόνοιας
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ (ΡΟΥΛΑΣ )-ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗ -ΡΗΓΟΥΥφυπουργού   Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΣΛΑΝΗΥφυπουργού   Συγκοινωνιών
24 Αυγούστου 1982: Διορισμός:
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Εθνικής Οικονομίας
31 Αυγούστου 1982: Παραίτηση:
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΥφυπουργού  Εσωτερικών
23 Ιουλίου 1983: Παραίτηση:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΥφυπουργού Οικονομικών
9 Σεπτεμβρίου 1983: Παραίτηση:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΥΛΟΥΡΙΑΝΟΥΥπουργού Οικονομικών
ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΤΤΑΚΗΑναπληρωτή Υπουργού  Εθνικής Οικονομίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΪΤΣΟΥΥφυπουργού  Εθνικής Οικονομίας
9 Σεπτεμβρίου 1983: Διορισμός:
ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΤΤΑΚΗΥπουργού  Οικονομικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΙΤΣΟΥΑναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΙΤΣΙΩΡΗΥφυπουργού Οικονομικών
10 Ιανουαρίου  1984: Παραίτηση:
ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΔΡΟΣΟΓΙΑΝΝΗΥφυπουργού Εθνικής Άμυνας
10 Ιανουαρίου  1984: Διορισμός:
ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΔΡΟΣΟΓΙΑΝΝΗΥπουργού Αναπληρωτή Εθνικής  Άμυνας
17 Ιανουαρίου 1984 Παραίτηση:
ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑ  ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΥπουργού  Προεδρίας της Κυβέρνησης
ΓΙΩΡΓΙΟΥ  ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΥπουργού  Εσωτερικών
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ  ΑΥΓΕΡΙΝΟΥΥπουργού Υγείας και Πρόνοιας
ΓΡΗΓΟΡΗ ΒΑΡΦΗΥφυπουργού  Εξωτερικών
ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΠΑΓΚΑΛΟΥΥφυπουργού  Εμπορίου
17 Ιανουαρίου 1984: Διορισμός:
ΑΠΌΣΤΟΥΛΟΥ ΛΑΖΑΡΗΥπουργού  Προεδρίας της Κυβέρνησης
ΑΓΑΜΝ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΥπουργού  Εσωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΗΜΜΑΤΑΥπουρού Υγείας και Πρόνοιας
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥΥπουργού  Άνευ Χαρτοφυλακίου
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΠΟΝΗΥπουργού  Άνευ Χαρτοφυλακίου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΥφυπουργού  Εθνικής Οικονομίας
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥΥφυπουργού  Εξωτερικών
ΗΛΙΑ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥΥφυπουργού Εσωτερικών
ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΖΑΖΗΥφυπουργού Εμπορίου
8 Φεβρουαρίου 1984: Παραίτηση:
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΩΡΑΙΤΗΥπουργού  Εμπορίου
ΚΑΡΟΛΟΥ ΠΑΠΟΥΛΙΑΥφυπουργού  Εξωτερικών
ΜΟΣΧΟΥ ΓΙΚΟΝΟΓΛΟΥΥφυπουργού Γεωργίας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΤΣΑΡΟΥΥφυπουργού  Γεωργίας
8 Φεβρουαρίου 1984: Διορισμός:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥΥπουργού  Εμπορίου
ΚΑΡΟΛΟΥ ΠΑΠΟΥΛΙΑΑναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΩΡΑΪΤΗΑναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας
27 Μαρτίου 1984:  Παιραίτηση:
ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΤΤΑΚΗΥπουργού  Οικονομικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΙΤΣΙΩΡΗΥφυπουργού Οικονομικών
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού  Εθνικής Οικονομίας
27 Μαρτίου 1984: Διορισμός:
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΡΣΕΝΗΥπουργού Οικονομικών
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού  Οικονομικών
22 Μαίου 1984:  Παραίτηση:
ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΥπουργού  Εσωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ -ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΓΚΑΚΗΥπουργού Δικαιοσύνης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΟΒΟΛΑΥφυπουργού   Οικονομικών
22  Μαϊου 1984: Διορισμός:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εσωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥΥπουργού  Δικαιοσύνης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΟΒΟΛΑΑναπληρωτή  Υπουργού Οικονομικών
21 Ιουνίου 1984:  Παραίτηση:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εσωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥΥπουργού  Δικαιοσύνης
21 Ιουνίου 1984:  Διορισμός:
ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΥπουργού  Εσωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΓΚΑΚΗΥπουργού  Δικαιοσύνης
28 Ιουνίου 1984: Παραίτηση:
ΑΣΗΜΑΚΗ ΦΩΤΗΛΑΥφυπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης
2 Ιουλίου 1984: Παραίτηση:
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΠΟΝΗΥπουργού  Άνευ Χαρτοφυλακίου
17 Ιουλίου 1984: Παραίτηση:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥΥπουργού Άνευ Χαρτοφυλακίου
21 Σεπτεμβρίου 1984: Παραίτηση:
ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗΥπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΥπουργού Ενέργειας και Φυσικών  Πόρων
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥΥπουργού  Εμπορίου
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΡΥΒΑΚΗΥπουργού  Κοινωνικών  Ασφαλίσεων
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΚΡΙΤΙΔΗΥπουργού Συγκοινωνιών
ΗΛΙΑ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥΥφυπουργού  Εσωτερικών
21 Σεπτεμβρίου 1984: Διορισμός:
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΥπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΡΥΒΑΚΗΥπουργού  Ενεργείας και Φυσικών Πόρων
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΚΡΙΤΙΔΗΥπουργού  Εμπορίου
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΥπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΥπουργού Συγκοινωνιών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΠΌΥΝΤΖΗΥφυπουργού  Εσωτερικών
5 Οκτωβρίου 1984:  Παραίτηση:
ΑΠΟΣΤΟΛ.-ΑΘΑΝΑΣ  ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Δημοσίων Έργων
5 Οκτωβρίου 1984:   Διορισμός:
ΑΠΟΣΤΟΛ.-ΑΘΑΝΑΣ  ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  παρά τω Πρωθυπουργώ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΡΡΑΚΗΥπουργού Δημοσίων Έργων
23 Νοεμβρίου  1984: Παραίτηση:
ΙΩΣΗΦ ΒΑΛΥΡΑΚΗΥφυπουργού  Συγκοινωνιών
9 Μαίου 1985: Παραίτηση:
ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΥπουργού  Εσωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΓΚΑΚΗΥπουργού Δικαιοσύνης
ΙΩΑΝΝΗ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΥπουργού  Δημόσιας Τάξης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΟΥΔΑΥφυπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης
9 Μαίου 1985:  Διορισμός:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εσωτερικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΥπουργού  Δικαιοσύνης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΦΛΩΡΟΥΥπουργού Δημόσιας Τάξης
ΜΙΧΑΛΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης
5 Ιουνίου 1985: Παραίτηση:
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΠρωθυπουργού και Υπουργού  Εθνικής Άμυνας
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΑΖΑΡΗΥπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης
ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εξωτερικών
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΡΣΕΝΗΥπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εσωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΡΡΑΚΗΥπουργού Δημοσιών Έργων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΗΜΜΑΤΑΥπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΥπουργού  Δικαιοσύνης
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΥπουργού Εθνικής  Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΗΜΙΤΗΥπουργού Γεωργίας
ΑΜΑΛΙΑΣ -ΜΑΡΙΑΣ (ΜΕΛΙΝΑΣ) ΜΕΡΚΟΥΡΗΥπουργού Πολιτισμού και Επιστημών
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΥπουργού Χωροταξίας, Οικισμού & Περιβάλλοντος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΡΥΒΑΚΗΥπουργού Ενέργειας και Φυσικών  Πόρων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΑΝΗΥπουργού Ερευνας και Τεχνολογίας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΚΡΙΤΙΔΗΥπουργού Εμπορίου
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εργασίας
ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΥπουργού  Συγκοινωνιών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΦΛΩΡΟΥΥπουργού Δημόσιας Τάξης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΝΤΖΕΥπουργού Βόρειας Ελλάδας
ΑΠΌΣΤ. – ΑΘΑΝ. ΤΖΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  παρά τω Πρωθυπουργώ
ΚΑΡΟΛΟΥ ΠΑΠΟΥΛΙΑΑναπληρωτή  Υπουργού  Εξωτερικών
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΡΟΣΟΓΙΑΝΝΗΥπουργού Αναπληρωτή  Εθνικής  Άμυνας
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΑΪΤΣΟΥΑναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΟΒΟΛΑΑναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΩΡΑΙΤΗΥπουργού Αναπληρωτή  Γεωργίας
ΜΙΧΑΛΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΑΛΙΩΤΗΥφυπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης
ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΨΗΥφυπουργού  Εξωτερικών
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥΥφυπουργού Εξωτερικών
ΠΑΥΣΑΝΙΑ ΖΑΚΟΛΙΚΟΥΥφυπουργού  Εθνικής Άμυνας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΥφυπουργού  Εθνικής Οικονομίας
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΥφυπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥΥφυπουργού Εσωτερικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΠΌΥΝΤΖΗΥφυπουργού Εσωτερικών
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΥφυπουργού Δημοσίων Έργων
ΜΑΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΥφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας
ΙΩΑΝΝΗ ΦΛΩΡΟΥΥφυπουργού  Υγείας και Πρόνοιας
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΥφυπουργού  Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΠΕΤΡΟΥ ΜΩΡΑΛΗΥφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Οικονομικών
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΓΙΩΤΑΥφυπουργού Γεωργίας
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΖΑΖΗΥφυπουργού  Εμποριου
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ (ΡΟΥΛΑΣ) ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗ -ΡΗΓΟΥΥφυπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΣΛΑΝΗΥφυπουργού Συγκοινωνιών
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ:

25 Νοεμβρίου 1981: Αναπλήρωση του:

ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εξωτερικών, από τον Υπουργό Προεδρίας  Κυβερνήσεως Αγαμ. Κουτσόγιωργα
11 Ιανουαρίου  1982 : Αναπλήρωση του:
ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εξωτερικών, από τον Υπουργό Προεδρίας  Κυβερνήσεως  Αγαμ. Κουτσόγιωργα
26 Φεβρουαρίου  1982: Αναπλήρωση του:
ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εξωτερικών, από τον Υπουργό Προεδρίας  Κυβέρνησης  Αγαμ. Κουτσόγιωργα (από 26-21982 έως 28.2.1982 και από 3-3-1982  έως 17-3-1982)
29 Μαρτίου 1982: Αναπλήρωση του:
ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εξωτερικών, από τον Υπουργό Προεδρίας  Κυβέρνησεως  Αγαμ. Κουτσόγιωργα (από 29-3-1982 έως 30-3-1982 και από 5-4-1982 εως 9-4-1982)
18 Ιουνίου 1982: Αναπλήρωση του:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥΥπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, από την Υφυπουργό Κοινωνικών Υπηρεσιών Μαρία Κυπριωτάκη -Περράκη (από 18-6-1982 έως 28-6-1982)
22 Ιουνίου 1982 : Αναπλήρωση του:
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΡΙΤΣΗΥπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, από τον Υπουργό Συντονισμού  Απόστολο Λάζαρη (από 23-6-1982 έως  1-7-1982)
28 Ιουνίου 1982 : Ανάθεση στον:
ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑ(Υπουργό Προεδρίας) προσωρινά καθήκοντα Υπουργού Οικονομικών
16 Ιουλίου 1982: Αναπλήρωση του:
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΗΜΙΤΗΥπουργού Γεωργίας, από τον Υφυπουργό Γεωργίας Ε. Γιώτα(από 18 έως 23 Ιουλίου 1982)
23 Αυγούστου 1982: Αναπλήρωση του:
ΑΓΑΜ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΥπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, από τον Υπουργό Εξωτερικών  Ι. Χαραλαμπόπουλο (από 21 έως 29 Αυγούστου 1982)
4 Σεπτεμβρίου 1982: Αναπλήρωση του:
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΡΣΕΝΗΥπουργού  Εθνικής Οικονομίας, από τον Αναπληρωτή  Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Ιωάννη Ποττάκη (από 4 έως 11 Σεπτεμβρίου 1982)
4 Οκτωβρίου  1982 Αναπλήρωση του:
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΥπουργού  Εσωτερικών, από τον Υπουργό Δημοσίων Έργων Απόστολο-Αθανάσιο Τσοχατζόπουλο (από 4 έως 7 Οκτωβρίου  1982)
6 Οκτωβρίου 1982 Αναπλήρωση του:
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΑΝΗΥπουργού  Ερευνας και Τεχνολογίας, από τον Υπουργό Ενέργειας και Φυσικών Πόρων  Ε. Κουλουμπή (από 6 έως 29 Οκτωβρίου  1982)
11 Οκτωβρίου  1982 Αναπλήρωση του:
ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εξωτερικών, από τον Υπουργό Προεδρίας   Κυβέρνησεως  Αγ. Κουτσόγιωργα (από 11 έως 20 Οκτωβρίου  1982)
1 Νοεμβρίου  1982 Αναπλήρωση του:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΝΤΖΕΥπουργού  Βόρειας Ελλάδας, από τον Πρωθυπουργό  Ανδρέα Παπανδρέου (από 1 έως 10 Νοεμβρίου  1982)
1 Δεκεμβρίου  1982 Αναπλήρωση του:
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΗΜΙΤΗΥπουργού  Γεωργίας, από τον Υφυπουργό Γεωργίας Ευστάθιο Γιώτα (από 1-12-1982 έως 5-12-1982 και από 12 -12-1982 έως 15-12-1982)
30 Δεκεμβρίου 1982 Αναπλήρωση του:
Γ.Α. ΜΑΓΚΑΚΗΥπουργό  Δικαιοσύνης, από τον Υπουργό Προεδρίας Αγαμέμνωνα Κουτσόγιωργα (από 30-12-1982 έως 3-1-1983)
7 Μαρτίου 1983 Αναπλήρωση του:
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΗΜΙΤΗΥπουργού Γεωργίας, από τον Υφυπουργό  Γεωργίας, Ευστάθιο  Γιώτα (από 7-3-1983 εως 17-3-1983 και από 23-3-1983 έως 31-3-1983)
16 Μαίου 1983 Αναπλήρωση του:
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΗΜΙΤΗΥπουργού Γεωργίας, από τον Υφυπουργό  Γεωργίας Ευστάθιο  Γιώτα (από 16-5-1983 έως 21-5-1983,  από 30-5-1983 έως 2-6-1983,από 13 έως 15 Ιουνίου 1983 και από 27-6-1983 έως 2-7-1983)
8 Ιουνίου 1983 Αναπλήρωση του:
ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εξωτερικών, από τον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης Αγ. Κουτσόγιωργα (από 8 έως 23 Ιουνίου 1983)
15 Ιουνίου 1983 Αναπλήρωση του:
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΗΜΙΤΗΥπουργού Γεωργίας, από τον Υφυπουργό Γεωργίας Ευστάθιο  Γιώτα (κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο)
16 Αυγούστου  1983: Αναπλήρωση του:
ΑΓΑΜΕΜΕΜ.  ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΥπουργού Προεδρίας  Κυβερνήσεως,  από τον Υπουργό  Εθνικής Οικονομίας  Γεράσιμο Αρσένη (από  16 έως 22 Αυγούστου  1983)
29 Αυγούστου  1983: Αναπλήρωση του:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΝΤΖΕΥπουργού  Βόρειας Ελλάδας, από τον Υπουργό Δημοσίων Έργων  Αθ.-Απ. Τσοχατζόπουλο (από 29-8-1983 έως 5-9-1983)
12  Σεπτεμβρίου 1983 Αναπλήρωση του:
ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΤΤΑΚΗΥπουργού Οικονομικών από τον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο Τσοβόλα (από 12 έως 15 Σεπτεμβρίου 1983)
23 Σεπτεμβρίου 1983 Αναπλήρωση του:
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΡΣΕΝΗΥπουργού  Εθνικής Οικονομίας, από  τον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης, Αγ. Κουτσόγιωργα (από 23-9-1983 έως 3-10-1983)
ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εξωτερικών, από τον Υπουργο Δημ. Έργων Αθ.-Απ.Τσοχατζόπουλο (από 23-9-1983 έως 1-10-1983)
3 Οκτωβρίου  1983 Αναπλήρωση του:
ΑΓ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΥπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, από τον Υπουργό  Δικαιοσύνης  Γ.Α. Μαγκάκη (από 3 έως 8 Οκτωβρίου 1983)
5  Οκτωβρίου  1983 Αναπλήρωση του:
ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εξωτερικών, από τον ΥπουργοΕσωτερικών Γεώργιο Γεννηματά (από 5 έως 13 Οκτωβρίου 1983)
31 Οκτωβρίου 1983 Αναπλήρωση του:
ΙΩΑΝΝΗ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΥπουργού Δημόσιας Τάξης, από τον Υπουργό  Προεδρίας της Κυβέρνησης Αγ. Κουτσόγιωργα
6 Δεκεμβρίου 1983 Αναπλήρωση του:
ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εξωτερικών, από τον Υπουργό  Προεδρίας της Κυβέρνησης, Αγ. Κουτσόγιωργα (από 31-10-1983 έως 6-11-1983)
31 Δεκεμβρίου 1983 Αναπλήρωση του:
ΑΓ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΥπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, από τον Υπουργό Εξωτερικών ,Ιωάν. Χαραλαμπόπουλο (από 31-12-1983 έως 7-1-1984)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ- ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΑΓΚΑΚΗΥπουργού  Δικαιοσύνης, από τον Υπουργό Εργασίας, Ευάγγελο Γιαννόπουλο (από 31-12-1983 έως 4-1-1984)
2 Φεβρουαρίου 1984: Αναπλήρωση του:
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΗΜΙΤΗΥπουργού Γεωργίας, από τον Υφυπουργό  Γεωργίας Ευστάθιο Γιώτα (από 2 έως 10 Φεβρουαρίου 1984)
6 Φεβρουαρίου 1984: Αναπλήρωση του:
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΡΣΕΝΗΥπουργού  Εθνικής Οικονομίας, από τον Αναπληρωτή  Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Κων/νο Βαϊτσο (από 6 έως 13 Φεβρουαρίου 1984)
28 Φεβρουαρίου 1984: Αναπλήρωση του:
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΗΜΙΤΗΥπουργού Γεωργίας, από τον Αναπληρωτή  Υπουργό Γεωργίας  Γεώργιο Μωραϊτη (από 27 έως 29 Φεβρουαρίου 1984)
6 Μαρτίου  1984: Αναπλήρωση του:
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΗΜΙΤΗΥπουργού  Γεωργίας, από τον Αναπληρωτή Υπουργό Γεωργίας Γεώργιο Μωραϊτη (από 5-3-1984 έως 7-3-1984, από 12-3-1984 έως 14-3-1984 και από 26-3-1984 έως 28-3-1984)
7 Μαρτίου 1984: Αναπλήρωση της:
ΑΜΑΛΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ (ΜΕΛΙΝΑΣ) ΜΕΡΚΟΥΡΗΥπουργού Πολιτισμού και Επιστημών από τον Υπουργό Δημοσίων ΈργωνΑθ.-Απ. Τσοχατζόπουλο (από 7 έως 16 Μαρτίου 1984)
18 Μαίου 1984: Αναπλήρωση του:
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΡΣΕΝΗΥπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, από τον Υφυπουργό Οικονομικών  Δ.Τσοβόλα (από 18 έως 23 Μαϊου 1984)
25 Μαίου 1984: Αναπλήρωση του:
ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εξωτερικών, από τον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης Απόστολο Λάζαρη (από 25-5-1984 έως 7-6-1984)
7 Ιουνίου 1984:Αναπλήρωση του:
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΗΜΙΤΗΥπουργού  Γεωργίας, από τον Αναπληρωτή  Υπουργό Γεωργίας Γεώργιο Μωραϊτη (από 7-6-1984 έως 14-6-1984 και από 18-61984 έως 21-6-1984)
13 Ιουλίου 1984: Αναπλήρωση του:
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΗΜΙΤΗΥπουργού  Γεωργίας, από τον Αναπληρωτή Υπουργό Γεωργίας Γεώργιο Μωραϊτη (από 13 έως 20 Ιουλίου 1984)
19 Αυγούστου  1984: Αναπλήρωση της:
ΑΜΑΛΙΑΣ- ΜΑΡΙΑΣ (ΜΕΛΙΝΑΣ) ΜΕΡΚΟΥΡΗΥπουργού  Πολιτισμού και Επιστημών, από τον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης Α. Λάζαρη (από19-8-1984 έως 2-9-1984)
16 Σεπτεμβρίου 1984: Αναπλήρωση του:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΗΜΙΤΗΥπουργού  Γεωργίας, από τον Αναπληρωτή  Υπουργό Γεωργίας Γ.  Μωραϊτη(από 16 έως 26 Σεπτεμβρίου 1984)
20 Σεπτεμβρίου 1984: Αναπλήρωση του:
ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εξωτερικών, από τον  Αναπληρωτή Υπουργό Εξω-τερικώνΚάρολο Παπούλια (από  20-9-1984 έως 2-10-1984)
21 Σεπτεμβρίου 1984: Αναπλήρωση του:
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΡΣΕΝΗΥπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Δημήτριο Τσοβόλα (από 21-9-1984 έως 2-10-1984)
1 Νοεμβρίου 1984: Αναπλήρωση του:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΝΤΖΕΥπουργού  Βόρείου  Ελλάδος, από τον Υπουργό Εσωτερικών Αγαμέμνωνα Κουτσόγιωργα (από 1 έως 21  Νοεμβρίου 1984)
12 Νοεμβρίου  1984: Αναπλήρωση του:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΗΜΙΤΗΥπουργού  Γεωργίας, από τον Αναπληρωτή Υπουργό Γεωργίας Γεώργιο Μωραϊτη (από  12 έως 14 Νοεμβρίου 1984  και  από 7  έως  14 Δεκεμβρίου 1984)
14 Ιανουαρίου  1985:  Αναπλήρωση του:
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΗΜΙΤΗΥπουργού  Γεωργίας, από τον Αναπληρωτή Υπουργό Γεωργίας Γεώργιο Μωραϊτη (από 14  έως 16  Ιανουαρίου  1985)
22 Φεβρουαρίου 1985: Αναπλήρωση του:
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΗΜΙΤΗΥπουργού  Γεωργίας, από τον Αναπληρωτή Υπουργό Γεωργίας Γεώργιο Μωραϊτη (από  22  έως  27 Φεβρουαρίου  1985)
23 Φεβρουαρίου  1985: Αναπλήρωση του:
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΥπουργού  Εμπορικής Ναυτιλίας, από τον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης, Απόστολο Λάζαρη (από 23  Φεβρουαρίου ως 3  Μαρτίου  1985)
11 Μαρτίου 1985: Αναπλήρωση του:
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΗΜΙΤΗΥπουργού  Γεωργίας, από τον Αναπληρωτή  Υπουργό  Γεωργίας Γεώργιο Μωραϊτη (από 11-3-1985  έως  15-3-1985  και από 26-3-1985  έως 3-4-1985)
1 Μαίου 1985: Αναπλήρωση του:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΗΜΙΤΗΥπουργού Γεωργίας από τον Αναπληρωτή Υπουργό Γεωργίας Γεώργιο Μωραϊτη  (από  1 έως  6  Μαΐου  1985)
13  Μαίου 1985: Αναπλήρωση του:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΗΜΙΤΗΥπουργού Γεωργίας από τον Αναπληρωτή Υπουργό Γεωργίας Γεώργιο Μωραϊτη (από  13 έως 15   Μαΐου  1985)