Κυβέρνησις ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Από 5.6.1985 έως 2.7.1989
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Από 5.6.1985 έως 2.7.1989

5  Ιουνίου 1985: Διορισμός:

ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΠρωθυπουργού, Υπουργού Εθνικής ‘Αμυνας και Βόρειας Ελλάδας
ΑΠΟΣΤ.- ΑΘΑΝ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Εργασίας
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΑΖΑΡΗΥπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης
ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εξωτερικών
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΡΣΕΝΗΥπουργού  Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας
ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΥπουργού  Εσωτερικών
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΥπουργού  Δημοσίων ‘Εργων, Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και Συγκοινωνιών
ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΗΜΜΑΤΑΥπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφα-λίσεων
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΥπουργού  Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ερευνας και Τεχνολογίας
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΗΜΙΤΗΥπουργού  Γεωργίας
ΑΜΑΛΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ (ΜΕΛΙΝΑΣ ) ΜΕΡΚΟΥΡΗΥπουργού  Πολιτισμού και Επιστημών
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΡΥΒΑΚΗΥπουργού  Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΚΡΙΤΙΔΗΥπουργού Εμπορίου
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΣΟΥΡΑΥπουργού  Δημόσιας Τάξης
ΚΑΡΟΛΟΥ ΠΑΠΟΥΛΙΑΑναπληρωτή Υπουργού  Εξωτερικών
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΡΟΣΟΓΙΑΝΝΗΥπουργού  Αναπληρωτή  Έθνικής ‘Αμυνας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΟΥΔΑΥφυπουργού  Προεδρίας της Κυβέρνησης
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥΥφυπουργού  Εξωτερικών
26 Ιουλίου 1985: Παραίτηση:
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΥπουργού  Έθνικής ‘Αμυνας και Βόρειας Ελλάδας
ΑΠΟΣΤ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  παρά τω Πρωθυπουργώ  και Εργασίας
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΑΖΑΡΗΥπουργού  Προεδρίας της Κυβέρνησης
ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εξωτερικών
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΡΣΕΝΗΥπουργού  Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας
ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΥπουργού  Εσωτερικών
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΥπουργού  Δημοσίων  Εργων, Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και Συγκοινωνιών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΥπουργού  Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφα-λίσεων
ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥΥπουργού  Δικαιοσύνης
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΥπουργού  Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Έρευνας και Τεχνολογίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΗΜΙΤΗΥπουργού  Γεωργίας
ΑΜΑΛΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ (ΜΕΛΙΝΑ) ΜΕΡΚΟΥΡΗΥπουργού Πολιτισμού και Επιστημών
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΡΥΒΑΚΗΥπουργού  Ενεργείας και Φυσικών Πόρων
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΚΡΙΤΙΔΗΥπουργού  Εμπορίου
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΣΟΥΡΑΥπουργού Δημόσιας Τάξης
ΚΑΡΟΛΟΥ ΠΑΠΟΥΛΙΑΑναπληρωτή Υπουργού  Εξωτερικών
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΡΟΣΟΓΙΑΝΝΗΥπουργού Αναπληρωτή Εθνικής ‘Αμυνας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΟΥΔΑΥφυπουργού  Προεδρίας της Κυβέρνησης
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥΥφυπουργού  Εξωτερικών
26 Ιουλίου 1985:  Διορισμός:
ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥΑντιπροέδρου της Κυβέρνησης
ΑΠΟΣ.- ΑΘΑΝ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Προεδρίας της Κυβέρνησης
ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΥπουργού Εσωτερικών  και Δημόσιας Τάξης
ΚΑΡΟΛΟΥ ΠΑΠΟΥΛΙΑΥπουργού Εξωτερικών
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΥπουργού Εθνικής  ‘Αμυνας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΗΜΙΤΗΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΥπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφα-λίσεων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΓΚΑΚΗΥπουργού Δικαιοσύνης
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΥπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΑΜΑΛΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ (ΜΕΛΙΝΑΣ) ΜΕΡΚΟΥΡΗΥπουργού Πολιτισμού
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΟΒΟΛΑΥπουργού Οικονομικών
ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Βόρειας Ελλάδας
ΚΟΣΜΑ ΣΦΥΡΙΟΥΥπουργού  Αιγαίου
ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΤΤΑΚΗΥπουργού  Γεωργίας
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΥπουργού  Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημο-σίων  ‘Εργων
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εργασίας
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΡΥΒΑΚΗΥπουργού  Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΚΡΙΤΙΔΗΥπουργού  Εμπορίου
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΥπουργού  Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΥπουργού  Εμπορικής Ναυτιλίας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΣΟΥΡΑΑναπληρωτή Υπουργού  Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥΑναπληρωτή Υπουργού  Εξωτερικών
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΡΟΣΟΓΙΑΝΝΗΑναπληρωτή Υπουργού  Εθνικής ‘Αμυνας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥΑναπληρωτή Υπουργού  Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΩΡΑΪΤΗΑναπληρωτή Υπουργού  Γεωργίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑΛΙΩΤΗΥφυπουργού  Προεδρίας της Κυβέρνησης
ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥΥφυπουργού  Προεδρίας της Κυβέρνησης
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΥφυπουργού Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης
ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΨΗΥφυπουργού Εξωτερικών
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΕΧΙΩΤΗΥφυπουργού Εθνικής ‘Αμυνας
ΓΙΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥΥφυπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΥφυπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΙΩΑΝΝΗ  ΦΛΩΡΟΥΥφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ (ΡΟΥΛΑΣ) ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗ –ΡΗΓΟΥΥφυπουργού  Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΠΕΤΡΟΥ ΜΩΡΑΛΗΥφυπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΥφυπουργού Πολιτισμού
ΙΩΣΗΦ ΒΑΛΥΡΑΚΗΥφυπουργού Πολιτισμού
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΙΤΟΝΑΥφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων
ΒΑΣΩΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΥφυπουργού Βιομηχανίας,  Ενέργειας και Τεχνολογίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΥφυπουργού Εμπορίου
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
5  Δεκεμβρίου  1985: Παραίτηση:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑΛΙΩΤΗΥφυπουργού  Προεδρίας της Κυβέρνησης
25  Απριλίου  1986: Παιραίτηση:
ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΥπουργού   Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΥπουργού Εθνικής ‘Αμυνας
ΓΕΩΡΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΓΚΑΚΗΥπουργού Δικαιοσύνης
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΥπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΡΥΒΑΚΗΥπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΚΡΙΤΙΔΗΥπουργού Εμπορίου
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΣΟΥΡΑΑναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης
ΑΝΤΩΝΗ ΔΡΟΣΟΓΙΑΝΝΗΑναπληρωτή  Υπουργού Εθνικής ‘Αμυνας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΩΡΑΪΤΗΑναπληρωτή  Υπουργού Γεωργίας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΥφυπουργού Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΕΧΙΩΤΗΥφυπουργού Εθνικής ‘Αμυνας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΥφυπουργού Εμπορίου
25 Απριλίου 1986: Διορισμός:
ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΥπουργού  Εσωτερικών
ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εθνικής ‘Αμυνας
ΑΝΤΩΝΗ ΔΡΟΣΟΓΙΑΝΝΗΥπουργού Δημόσιας Τάξης
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΥπουργού Δικαιοσύνης
ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗΥπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΜΑΡΚΟΥ ΝΑΤΣΙΝΑΥπουργού  Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΥπουργού Εμπορίου
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΕΧΙΩΤΗΥφυπουργού Εσωτερικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΣΟΥΡΑΥφυπουργού Εσωτερικών
ΟΡΕΣΤΗ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΗΥφυπουργού Εθνικής ‘Αμυνας
ΒΑΣΙΛΗ ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΥφυπουργού  Εθνικής ‘Αμυνας
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΑΘΗΥφυπουργού Εθνικής ‘Αμυνας
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΥΥφυπουργού  Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Οικονομικών
ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΙΤΣΙΩΡΗΥφυπουργού Γεωργίας
ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΟΛΙΟΥΣΗΥφυπουργού Γεωργίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΥφυπουργού Εργασίας
ΧΡΗΣΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥΥφυπουργού Εμπορίου
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΖΟΥΜΑΚΑΥφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
28 Απριλίου 1986 : Διορισμός:
ΜΑΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΥφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
31 Οκτωβρίου 1986: Παραίτηση:
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εργασίας
ΜΑΡΚΟΥ ΝΑΤΣΙΝΑΥπουργού  Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΥπουργού Εμπορίου
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΥπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥΑναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥΥφυπουργού  Προεδρίας της Κυβέρνησης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΣΕΧΙΩΤΗΥφυπουργού  Εσωτερικών
ΒΑΣΙΛΗ ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΥφυπουργού Εθνικής ‘Αμυνας
ΙΩΑΝΝΗ ΦΛΩΡΟΥΥφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ (ΡΟΥΛΑΣ) ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗ -ΡΗΓΟΥΥφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΜΑΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΥφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΠΕΤΡΟΥ ΜΩΡΑΛΗΥφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Οικονομικών
ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΟΛΙΟΥΣΗΥφυπουργού Γεωργίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΙΤΟΝΑΥφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΥφυπουργού Εργασίας
ΒΑΣΩΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΥφυπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας
ΧΡΗΣΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥΥφυπουργού Εμπορίου
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
31 Οκτωβρίου 1986: Διορισμός:
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΠΟΝΗΥπουργού  Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΥπουργού Εργασίας
ΒΑΣΙΛΗ ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΥπουργού Εμπορίου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΥπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΒΑΣΩΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΑναπληρωτή Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας
ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΟΛΩΜΟΥΥφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΣΥΛΒΑΣ ΑΚΡΙΤΑΥφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
28 Ιανουαρίου 1987 : Διορισμός:
ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΨΗΚαι ως Υφυπουργού  Προεδρίας της Κυβέρνησης
5 Φεβρουαρίου 1987: Παραίτηση:
ΑΠΟΣ. – ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης
ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΥπουργού  Εσωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΥπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφα-λίσεων
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΥπουργού  Δικαιοσύνης
ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Βόρειας Ελλάδας
ΚΟΣΜΑ ΣΦΥΡΙΟΥΥπουργού Αιγαίου
ΒΑΣΙΛΗ ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΥπουργού Εμπορίου
ΒΑΣΩΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΑναπληρωτή Υπουργού  Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΤΣΟΥΡΑΥφυπουργού  Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΥφυπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΥΥφυπουργού  Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΥφυπουργού Πολιτισμού
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΖΟΥΜΑΚΑΥφυπουργού  Μεταφορών και Επικοινωνιών
5 Φεβρουαρίου 1987: Διορισμός:
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΥπουργού  Προεδρίας της Κυβέρνησης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΥπουργού Εσωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΓΚΑΚΗΥπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφα-λίσεων
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΡΥΒΑΚΗΥπουργού Δικαιοσύνης
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ – ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΥπουργού Βόρειας Ελλάδας
ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΛΒΗΥπουργού Αιγαίου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΥπουργού Εμπορίου
ΚΟΣΜΑ ΣΦΥΡΙΟΥΑναπληρωτή Υπουργού  Εσωτερικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Ανευ Χαρτοφυλακίου
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΥφυπουργού  Εσωτερικών
ΑΝΤΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΥφυπουργού  Εθνικής Οικονομίας
ΣΠΥΡΟΥ ΚΑΛΟΥΔΗΥφυπουργού  Οικονομικών
ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΥφυπουργού  Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΥφυπουργού  Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΥΥφυπουργού Πολιτισμού
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΥφυπουργού Γεωργίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΣΟΥΥφυπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνο-λογίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΥφυπουργού Εμπορίου
ΣΠΥΡΟΥ ΡΑΛΛΗΥφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
24 Ιουνίου 1987 : Παραίτηση:
ΑΝΤΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΥφυπουργού  Εθνικής Οικονομίας
24 Ιουνίου 1987 : Διορισμός:
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΡΑΤΖΑΥφυπουργού  Εθνικής  Οικονομίας
20  Ιουλίου 1987 : Παραίτηση:
ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΥφυπουργού  Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
23 Σεπτεμβρίου 1987: Παραίτηση:
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΥπουργού  Εσωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΓΚΑΚΗΥπουργού  Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφα-λίσεων
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΡΥΒΑΚΗΥπουργού  Δικαιοσύνης
ΚΩN/NOY ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΥπουργού  Εργασίας
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΙΩΑΝΝΗ  ΚΑΨΗΥφυπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εξωτερικών
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΥφυπουργού  Εσωτερικών
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΑΘΗΥφυπουργού Εθνικής ‘Αμυνας
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥΥφυπουργού  Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΣΟΥΥφυπουργού  Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνο-λογίας
23 Σεπτεμβρίου  1987:Διορισμός:
ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΑντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Δικαιοσύνης
ΑΠΟΣΤ. – ΑΘΑΝ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εσωτερικών
ΙΩΑΝΝΗ ΦΛΩΡΟΥΥπουργού  Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΥπουργού  Εργασίας
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εμπορικής Ναυτιλίας
ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΨΗΑναπληρωτή Υπουργού  Εξωτερικών
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΓΙΩΤΑΑναπληρωτή Υπουργού Εθνικής ‘Αμυνας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΣΟΥΑναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΑναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
ΚΩN/NOY  ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΑναπληρωτή Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΑναπληρωτή Υπουργού  Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού  Προεδρίας της Κυβέρνησης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΣΙΜΠΑΡΔΗΥφυπουργού  Εσωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΛΑΥφυπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΥφυπουργού   Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥΥφυπουργού  Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
27  Νοεμβρίου 1987: Παραίτηση:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΗΜΙΤΗΥπουργού  Εθνικής Οικονομίας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΥπουργού  Εμπορίου
ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΟΛΩΜΟΥΥφυπουργού Εθνικής  Παιδείας και Θρησκευμάτων
27  Νοεμβρίου 1987: Διορισμός:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΥπουργού  Εθνικής Οικονομίας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΚΡΙΤΙΔΗΥπουργού  Εμπορίου
ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΟΛΩΜΟΥΥφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
9 Μαΐου 1988: Παραίτηση:
ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗΥπουργού  Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
9 Μαΐου 1988: Διορισμός:
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΥπουργού  Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
22  Ιουνίου 1988: Παραίτηση:
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΥπουργού  Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΑΝΤΩΝΗ ΔΡΟΣΟΓΙΑΝΝΗΥπουργού  Δημόσιας Τάξης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΥπουργού  Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΚΟΣΜΑ ΣΦΥΡΙΟΥΑναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΣΟΥΑναπληρωτή Υπουργού  Οικονομικών
ΒΑΣΙΛΗ ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΑναπληρωτή Υπουργού  Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού  Προεδρίας της Κυβέρνησης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΣΙΜΠΑΡΔΗΥφυπουργού  Εσωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΛΑΥφυπουργού  Εθνικής Οικονομίας
ΣΠΥΡΟΥ ΚΑΛΟΥΔΗΥφυπουργού  Οικονομικών
ΣΥΛΒΑΣ ΑΚΡΙΤΑΥφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΟΛΩΜΟΥΥφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΥφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΙΩΣΗΦ ΒΑΛΥΡΑΚΗΥφυπουργού Πολιτισμού
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΥΥφυπουργού  Πολιτισμού
ΣΠΥΡΟΥ ΡΑΛΛΗΥφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
22  Ιουνίου  1988: Διορισμός:
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΥπουργού  Εθνικής  Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΕΧΙΩΤΗΥπουργού Δημόσιας Τάξης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΣΟΥΥπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΡΟΥΔΑΑναπληρωτή Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης
ΙΩΑΝΝΗ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΑναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΛΑΑναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΑΘΗΑναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού
ΒΑΣΩΣ   ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΑναπληρωτή Υπουργού Εμπορίου
ΚΟΣΜΑ ΣΦΥΡΙΟΥΑναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Ανευ Χαρτοφυλακίου
ΚΙΜΩΝΑ ΚΟΥΡΟΥΡΗΥφυπουργού  Εσωτερικών
ΗΛΙΑ ΠΑΠΑΗΛΙΑΥφυπουργού  Οικονομικών
ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΕΦΑΛΙΔΗΥφυπουργού Γεωργίας
ΧΡΗΣΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΥφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΥφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ (ΡΟΥΛΑΣ) ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗ – ΡΗΓΟΥΥφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΙΩΣΗΦ ΒΑΛΥΡΑΚΗΥφυπουργού Δημόσιας Τάξης
9 Σεπτεμβρίου 1988: Παραίτηση:
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ (ΡΟΥΛΑΣ) ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗ – ΡΗΓΟΥΥφυπουργού  Εθνικής  Παιδείας και Θρησκευμάτων
9 Σεπτεμβρίου 1988: Διορισμός:
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΥφυπουργού  Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
11 Νοεμβρίου 1988:Παραίτηση:
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΕΧΙΩΤΗΥπουργού  Δημόσιας  Τάξης
18  Νοεμβρίου 1988: Παραίτηση:
ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥΑντιπροέδρου  της Κυβέρνησης
ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΑντιπροέδρου  της Κυβέρνησης  και Υπουργού Δικαιοσύνης
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΥπουργού  Προεδρίας της Κυβέρνησης
ΙΩΑΝΝΗ ΦΛΩΡΟΥΥπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφα-λίσεων
ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΛΒΗΥπουργού  Αιγαίου
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΥπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΠΕΤΣΟΥΥπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εμπορικής  Ναυτιλίας
18  Νοεμβρίου 1988: Διορισμός:
ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑ  ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΥπουργού  Προεδρίας της Κυβέρνησης
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΥπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΩΤΗΥπουργού Δικαιοσύνης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΣΟΥΥπουργού Δημόσιας Τάξης
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Αιγαίου
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥΥπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας  και Δημοσίων  Εργων
ΙΩΑΝΝΗ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣΥπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΩΡΑΪΤΗΑναπληρωτή Υπουργού  Εθνικής ‘Αμυνας
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΖΟΥΜΑΚΑΑναπληρωτή Υπουργού  Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΤΕΝΑΑναπληρωτή  Υπουργού  Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και  Δημοσίων Εργων
ΑΝΤΩΝΗ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΑναπληρωτή Υπουργού  Εμπορικής Ναυτιλίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑΛΙΩΤΗΥπουργού  Χωρίς Χαρτοφυλάκιο
ΜΑΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΥφυπουργού  Προεδρίας της Κυβέρνησης
ΠΕΤΡΟΥ ΜΩΡΑΛΗΥφυπουργού  Εργασίας
ΜΑΝΩΛΗ ΧΑΤΖΗΝΑΚΗΥφυπουργού  Πολιτισμού
ΕΙΡΗΝΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΥφυπουργού  Πολιτισμού
ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΑΚΛΙΔΗΥφυπουργού Περιβάλλοντος  Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων
ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΥφυπουργού  Μεταφορών και Επικοινωνιών
1  Δεκεμβρίου 1988 : Παραίτηση:
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΖΟΥΜΑΚΑΑναπληρωτή  Υπουργού  Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΥφυπουργού  Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑΛΙΩΤΗΥπουργού  Χωρίς  Χαρτοφυλάκιο
22 Δεκεμβρίου 1988: Παραίτηση:
ΣΤΑΘΗ ΓΙΩΤΑΑναπληρωτή Υπουργού  Εθνικής  ‘Αμυνας
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΡΑΤΖΑΥφυπουργού   Εθνικής  Οικονομίας
22 Δεκεμβρίου 1988:  Διορισμός:
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΥΥφυπουργού  Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΕΒΟΓΙΑΝΝΗΥφυπουργού  Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΠΑΥΣΑΝΙΑ ΖΑΚΟΛΙΚΟΥΥφυπουργού  Εθνικής Οικονομίας
14 Ιανουαρίου 1989 : Παραίτηση:
ΒΑΣΩΣ  ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΑναπληρωτή Υπουργού  Εμπορίου
16 Μαρτίου 1989: Παραίτηση:
ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΥπουργού  Προεδρίας της Κυβέρνησης
17 Μαρτιου 1989:  Παραίτηση:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΩΤΗΥπουργού  Δικαιοσύνης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΣΟΥΥπουργού   Δημόσιας Τάξης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥΥπουργού   Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΚΡΙΤΙΔΗΥπουργού Εμπορίου
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΥπουργού Εμπορικής  Ναυτιλίας
ΙΩΑΝΝΗ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΑναπληρωτή Υπουργού  Εσωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΛΑΑναπληρωτή Υπουργού  Εθνικής Οικονομίας
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΑΘΗΑναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΑναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων
ΚΟΣΜΑ ΣΦΥΡΙΟΥΑναπληρωτή  Υπουργού  Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΑναπληρωτή Υπουργού  Εμπορικής Ναυτιλίας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Χωρίς  Χαρτοφυλάκιο
ΟΡΕΣΤΗ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΗΥφυπουργού  Εθνικής  ‘Αμυνας
ΓΙΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥΥφυπουργού  Εθνικής  Οικονομίας
ΠΑΥΣΑΝΙΑ ΖΑΚΟΛΙΚΟΥΥφυπουργού  Εθνικής Οικονομίας
ΗΛΙΑ ΠΑΠΑΗΛΙΑΥφυπουργού  Οικονομικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΙΔΗΥφυπουργού  Γεωργίας
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΥφυπουργού  Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΥφυπουργού  Μεταφορών και Επικοινωνιών
17 Μαρτίου  1989:  Διορισμός:
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΠΟΝΗΥπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και ως Υπουργού  Προεδρίας της Κυβέρνησης
ΙΩΑΝΝΗ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΥπουργού  Δικαιοσύνης
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΛΑΥπουργού  Τουρισμού
ΑΠΟΣΤ. –  ΑΘΑΝ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εσωτερικών και  Υπουργού  Δημόσιας Τάξης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΥπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων
ΓΙΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥΥπουργού   Εμπορίου
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΥπουργού  Εμπορικής Ναυτιλίας
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΑναπληρωτή Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΠΑΥΣΑΝΙΑ ΖΑΚΟΛΙΚΟΥΑναπληρωτή Υπουργού  Βιομηχανίας,  Ενέργειας και Τεχνολογίας
2 Ιουνίου 1989:  Παραίτηση:
ΑΠΟΣΤ. – ΑΘΑΝΑΣ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εσωτερικών και Υπουργού  Δημόσιας  Τάξης
ΙΩΑΝΝΗ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΥπουργού  Δικαιοσύνης
2 Ιουνίου 1989:  Διορισμός:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΥπουργού  Δικαιοσύνης
ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΚΛΑΒΑΥφυπουργού  Προεδρίας της Κυβέρνησης
2  Ιουλίου 1989: Παραίτηση:
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΠρωθυπουργού
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΠΟΝΗΥπουργού  Προεδρίας της Κυβέρνησης και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας
ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εθνικής  ‘Αμυνας
ΚΑΡΟΛΟΥ ΠΑΠΟΥΛΙΑΥπουργού Εξωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εσωτερικών και  Υπουργού  Δημόσιας Τάξης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΥπουργού  Εθνικής Οικονομίας
ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΟΒΟΛΑΥπουργού  Οικονομικών
ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΤΤΑΚΗΥπουργού Γεωργίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΗΜΜΑΤΑΥπουργού Εργασίας
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΥπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΣΤΑΜΑΤΗΥπουργού Δικαιοσύνης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΥπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΑΜΑΛΙΑΣ -ΜΑΡΙΑΣ (ΜΕΛΙΝΑΣ) ΜΕΡΚΟΥΡΗΥπουργού Πολιτισμού
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΛΑΥπουργού  Τουρισμού
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΥπουργού Μακεδονίας -Θράκης
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΠΟΥΛΟΥΥπουργού Αιγαίου
ΜΑΝΩΛΗ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΥπουργού Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων
ΓΙΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥΥπουργού Εμπορίου
ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣΥπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΑΝΤΩΝΗ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΥπουργού Εμπορικής  Ναυτιλίας
ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΡΟΥΔΑΑναπληρωτή  Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΩΡΑΪΤΗΑναπληρωτή  Υπουργού  Εθνικής  ‘Αμυνας
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥΑναπληρωτή  Υπουργού  Εξωτερικών
ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΨΗΑναπληρωτή  Υπουργού  Εξωτερικών
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΑναπληρωτή  Υπουργού  Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΤΕΝΑΑναπληρωτή Υπουργού  Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και  Δημοσίων  Εργων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΑναπληρωτή  Υπουργού   Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας
ΠΑΥΣΑΝΙΑ ΖΑΚΟΛΙΚΟΥΑναπληρωτή  Υπουργού  Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας
ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Χωρίς Χαρτοφυλάκιο
ΜΑΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΥφυπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης
ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΚΛΑΒΑΥφυπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης
ΚΙΜΩΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗΥφυπουργού  Εσωτερικών
ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΙΤΣΙΩΡΗΥφυπουργού Γεωργίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΥφυπουργού Γεωργίας
ΠΕΤΡΟΥ  ΜΩΡΑΛΗΥφυπουργού Εργασίας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΥφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΧΡΗΣΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΥφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΛΕΒΟΓΙΑΝΝΗΥφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΦΙΛΙΠΠΟΥ  ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΥΥφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευματων
ΜΑΝΩΛΗ  ΧΑΤΖΗΝΑΚΗΥφυπουργού  Πολιτισμου
ΕΙΡΗΝΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΥφυπουργού Πολιτισμού
ΙΩΣΗΦ ΒΑΛΥΡΑΚΗΥφυπουργού  Δημόσιας Τάξης
ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΑΚΛΙΔΗΥφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημο-σίων  Εργων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΥφυπουργού Εμπορίου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ

6 Δεκεμβρίου 1985: Αναπλήρωση του:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΗΜΙΤΗΥπουργού Εθνικής Οικονομίας, από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας Γιάννο Παπαντωνίου