Κυβέρνησις ΤΖΑΝΝΗ ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗ

Από 2.7.1989 έως 12.10.1989
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Από 2.7.1989 έως  12.10.1989

2  Ιουλίου  1989: Διορισμός:
ΤΖΑΝΝΗ ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΠρωθυπουργού
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού   Προεδρίας  της Κυβέρνησης
ΙΩΑΝΝΗ  ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΥπουργού Εθνικής  ‘Αμυνας
ΤΖΑΝΝΗ ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΥπουργού Εξωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εσωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΑΥπουργού  Εθνικής  Οικονομίας
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΑΜΑΡΑΥπουργού Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΑΥπουργού Γεωργίας
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΥπουργού  Εργασίας  και Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής  Οικονομίας
ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΕΒΕΡΤΥπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΦΩΤΗ ΚΟΥΒΕΛΗΥπουργού Δικαιοσύνης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΑΝΝΑΣ ΨΑΡΟΥΔΑ -ΜΠΕΝΑΚΗΥπουργού Πολιτισμού & Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΙΩΑΝΝΗ  ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΥπουργού Δημόσιας Τάξης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥΥπουργού Μακεδονίας – Θράκης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΥπουργού  Αιγαίου και Υπουργού  Χωρίς Χαρτο-φυλάκιο
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΟΥΒΕΛΑΥπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων  Έργων
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΥπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας
ΑΝΔΡΕΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εμπορίου
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΥπουργού Μεταφορών  και Επικοινωνιών
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΑΥΛΙΔΗΥπουργού Εμπορικής  Ναυτιλίας
ΙΩΑΝΝΗ  ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΑναπληρωτή Υπουργού  Εθνικής  ‘Αμυνας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΠΑΠΟΥΛΙΑΑναπληρωτή  Υπουργού  Εξωτερικών
3 Ιουλίου 1989: Διορισμός:
ΤΖΑΝΝΗ ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗ (Πρωθυπουργού )Υπουργού  Εξωτερικών και Τουρισμού
ΝΙΚΟΛΑΟΥ -ΛΕΑΝΔΡΟΥ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥΥφυπουργού  Προεδρίας της Κυβέρνησης
7 Ιουλίου 1989: Παραίτηση:
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΥπουργού  Εργασίας
ΑΝΝΑΣ ΨΑΡΟΥΔΑ-ΜΠΕΝΑΚΗΥπουργού Πολιτισμού
7 Ιουλίου 1989:  Διορισμός:
ΘΕΟΧΑΡΗ  ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΗΥπουργού  Εργασίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΥΛΩΝΑΥπουργού  Πολιτισμού
12  Οκτωβρίου 1989 : Παραίτηση:
ΤΖΑΝΝΗ ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΠρωθυπουργού
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργου Προεδρίας της Κυβέρνησης
ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΥπουργού Εθνικής  ‘Αμυνας
ΤΖΑΝΝΗ ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΥπουργού  Εξωτερικών και Υπουργού  Τουρισμού
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εσωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΑΥπουργού  Εθνικής Οικονομίας
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΑΜΑΡΑΥπουργού Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΑΥπουργού  Γεωργίας
ΘΕΟΧΑΡΗ ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΗΥπουργού Εργασίας
ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΕΒΕΡΤΥπουργού Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΦΩΤΗ ΚΟΥΒΕΛΗΥπουργού Δικαιοσύνης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΥΛΩΝΑΥπουργού Πολιτισμού
ΙΩΑΝΝΗ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΥπουργού Δημόσιας Τάξης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥΥπουργού Μακεδονίας -Θράκης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΥπουργού Αιγαίου και Υπουργού  Χωρίς Χαρτοφυλάκιο
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΟΥΒΕΛΑΥπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και  Δημοσίων Έργων
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΥπουργού Βιομηχανίας,  Ενέργειας και Τεχνολογίας
ΑΝΔΡΕΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εμπορίου
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΥπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ  ΠΑΥΛΙΔΗΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΑναπληρωτή  Υπουργού  Εθνικής  ‘Αμυνας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΟΥΛΙΑΑναπληρωτή  Υπουργού Εξωτερικών
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΑναπληρωτή  Υπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΑΝΝΑΣ ΨΑΡΟΥΔΑ -ΜΠΕΝΑΚΗΑναπληρωτή  Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥΥφυπουργού  Προεδρίας της Κυβέρνησης