- Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων - https://gslegal.gov.gr -

ΓΡΙΒΑ ΙΩΑΝΝΗ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗ ΓΡΙΒΑ

(Υπηρεσιακή)

Από  12.10.1989 έως  23.11.1989

12  Οκτωβρίου  1989:  Διορισμός:

ΙΩΑΝΝΗ ΓΡΙΒΑΠρωθυπουργού
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΜΕΛΗΥπουργού Προεδρίας  της   Κυβέρνησης
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΥπουργού Εθνικής  Άμυνας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΠΑΠΟΥΛΙΑΥπουργού Εξωτερικών
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΟΥΡΗΥπουργού Εσωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΥπουργού Εθνικής Οικονομίας  και Τουρισμού
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΑΠΗΤΟΥΥπουργού Οικονομικών
ΙΩΑΝΝΗ  ΛΙΑΠΗΥπουργού Γεωργίας
ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΥΚΙΑΔΗΥπουργού Εργασίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΡΙΚΑΥπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΥπουργού Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΥΛΩΝΑΥπουργού Πολιτισμού
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΝΙΚΑΥπουργού Δημόσιας Τάξης
ΙΩΑΝΝΗ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΥπουργού Μακεδονίας – Θράκης
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΟΥΣΣΑΥπουργού Αιγαίου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΑΣΚΑΥπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων
ΠΑΥΛΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΥπουργού  Βιομηχανίας,  Ενέργειας και  Τεχνολογίας
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΚΑΜΑΛΕΤΣΟΥΥπουργού Εμπορίου
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Μεταφορών  και  Επικοινωνιών
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΠΑΥπουργού Εμπορικής  Ναυτιλίας
23  Νοεμβρίου 1989: Παραίτηση:
ΙΩΑΝΝΗ ΓΡΙΒΑΠρωθυπουργού
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΜΕΛΗΥπουργού Προεδρίας της  Κυβέρνησης
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΥπουργού Εθνικής  Άμυνας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΠΑΠΟΥΛΙΑΥπουργού Εξωτερικών
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΟΥΡΗΥπουργού Εσωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΥπουργού Εθνικής Οικονομίας  και  Υπουργού Τουρισμού
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΑΠΗΤΟΥΥπουργού Οικονομικών
ΙΩΑΝΝΗ ΛΙΑΠΗΥπουργού Γεωργίας
ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΥΚΙΑΔΗΥπουργού Εργασίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΡΙΚΑΥπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΥπουργού Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΥΛΩΝΑΥπουργού Πολιτισμού
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΝΙΚΑΥπουργού Δημόσιας Τάξης
ΙΩΑΝΝΗ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΥπουργού Μακεδονίας  – Θράκης
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΟΥΣΣΑΥπουργού Αιγαίου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΑΣΚΑΥπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημο-σίων Έργων
ΠΑΥΛΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΥπουργού  Βιομηχανίας, Ενέργειας και  Τεχνολογίας
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΚΑΜΑΛΕΤΣΟΥΥπουργού Εμπορίου
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΠΑΥπουργού  Εμπορικής Ναυτιλίας