Κυβέρνησις ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΖΟΛΩΤΑ

Από 23.11.1989 έως 11.4.1990
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Από 23.11.1989 έως 11.4.1990

23  Νοεμβρίου  1989: Διορισμός:

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΖΟΛΩΤΑΠρωθυπουργού
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΜΕΛΗΥπουργού  Προεδρίας της  Κυβέρνησης
ΤΖΑΝΝΗ ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΥπουργού  Εθνικής  ‘Αμυνας και Υπουργού Τουρισμού
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΑΜΑΡΑΥπουργού  Εξωτερικών
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥΥπουργού Εσωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΗΜΑΤΑΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΑΥπουργού Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΑΥπουργού Γεωργίας
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΥπουργού Εργασίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΡΙΚΑΥπουργού Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΥπουργού Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΗΜΙΤΗΥπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΟΥΒΕΛΑΥπουργού Πολιτισμού
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΝΙΚΑΥπουργού Δημόσιας Τάξης
ΙΩΑΝΝΗ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΥπουργού  Μακεδονίας -Θράκης
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΟΥΣΣΑΥπουργού Αιγαίου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΑΣΚΑΥπουργού  Περιβάλλοντος, Χωροταξίας  και  Δημοσίων  Εργων
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΠΟΝΗΥπουργού  Βιομηχανίας, Ενέργειας &  Τεχνολογίας
ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΥπουργού Εμπορίου
ΑΠΟΣΤ.- ΑΘΑΝΑΣ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΠΑΥπουργού  Εμπορικής Ναυτιλίας
ΚΑΡΟΛΟΥ ΠΑΠΟΥΛΙΑΑναπληρωτή Υπουργού  Εθνικής Αμυνας
ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΤΤΑΚΗΑναπληρωτή Υπουργού  Εξωτερικών
ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΑναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΑναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΟΥΑναπληρωτή Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας
ΙΩΑΝΝΗ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΑναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών
23 Δεκεμβρίου  1989: Διορισμός:
ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥΑναπληρωτή  Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης
13 Φεβρουαρίου 1990: Παραίτηση:
ΤΖΑΝΝΗ ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΥπουργού  Εθνικής  ‘Αμυνας και Υπουργού Τουρισμού
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΗΜΑΤΑΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΑΥπουργού Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΑΥπουργού Γεωργίας
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΥπουργού Εργασίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΗΜΙΤΗΥπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΟΥΒΕΛΑΥπουργού Πολιτισμού
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΠΟΝΗΥπουργού  Βιομηχανίας, Ενέργειας και  Τεχνολογίας
ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΥπουργού Εμπορίου
ΑΠΟΣΤ.- ΑΘΑΝ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΚΑΡΟΛΟΥ ΠΑΠΟΥΛΙΑΑναπληρωτή Υπουργού  Εθνικής Αμυνας
ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΤΤΑΚΗΑναπληρωτή Υπουργού  Εξωτερικών
ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΑναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΑναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΟΥΑναπληρωτή Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας
ΙΩΑΝΝΗ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΑναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών
13  Φεβρουαρίου 1990: Διορισμός:
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΥπουργού  Εθνικής  Αμυνας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΥπουργού Εθνικής Οικονομίας και  Υπουργού Τουρισμού
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΑΠΗΤΟΥΥπουργού Οικονομικών
ΙΩΑΝΝΗ ΛΙΑΠΠΗΥπουργού Γεωργίας
ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΥΚΙΑΔΗΥπουργού Εργασίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΥΛΩΝΑΥπουργού Πολιτισμού
ΠΑΥΛΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΥπουργού  Βιομηχανίας, Ενέργειας και  Τεχνολογίας
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΚΑΜΑΛΕΤΣΟΥΥπουργού Εμπορίου
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
16 Φεβρουαρίου 1990: Παραίτηση:
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΑΜΑΡΑΥπουργού  Εξωτερικών
16 Φεβρουαρίου 1990: .Διορισμός:
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΟΥΛΙΑΥπουργού  Εξωτερικών
11 Απριλίου 1990: Παραίτηση:
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ  ΖΟΛΩΤΑΠρωθυπουργού
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΜΕΛΗΥπουργού  Προεδρίας της Κυβέρνησης
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΥπουργού  Εθνικής  Αμυνας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΟΥΛΙΑΥπουργού  Εξωτερικών
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥΥπουργού  Εσωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΥπουργού Εθνικής Οικονομίας και  Υπουργού Τουρισμού
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΑΠΗΤΟΥΥπουργού Οικονομικών
ΙΩΑΝΝΗ ΛΙΑΠΠΗΥπουργού Γεωργίας
ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΥΚΙΑΔΗΥπουργού Εργασίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΡΙΚΑΥπουργού  Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΥπουργού Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΥΛΩΝΑΥπουργού Πολιτισμού
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΝΙΚΑΥπουργού  Δημόσιας Τάξης
ΙΩΑΝΝΗ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΥπουργού  Μακεδονίας- Θράκης
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΟΥΣΣΑΥπουργού  Αιγαίου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΑΣΚΑΥπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
ΠΑΥΛΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΥπουργού  Βιομηχανίας , Ενέργειας και  Τεχνολο-γίας
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΚΑΜΑΛΕΤΣΟΥΥπουργού Εμπορίου
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΠΑΥπουργού Εμπορικής  Ναυτιλίας
ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥΑναπληρωτή  Υπουργού  Προεδρίας της Κυβέρνησης