Κυβέρνησις ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Από 13.10.1993 έως 22.1.1996
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Από 13.10.1993 έως 22.1.1996

13  Οκτωβρίου  1993:  Διορισμός:

ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΠρωθυπουργού
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΠΟΝΗΥπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΡΣΕΝΗΥπουργού Εθνικής  ‘Αμυνας
ΚΑΡΟΛΟΥ ΠΑΠΟΥΛΙΑΥπουργού Εξωτερικών
ΑΠΟΣΤΟΛ.-ΑΘΑΝΑΣ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εσωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΥπουργού Εθνικής Οικονομίας και  Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΩΡΑΪΤΗΥπουργού Γεωργίας
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εργασίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥΥπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΒΕΛΑΚΗΥπουργού Δικαιοσύνης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΑΤΟΥΡΟΥΥπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΑΜΑΛΙΑΣ -ΜΑΡΙΑΣ (ΜΕΛΙΝΑΣ) ΜΕΡΚΟΥΡΗΥπουργού  Πολιτισμού
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΥπουργού Εμπορικής  Ναυτιλίας
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ-ΑΓΓΕΛΟΥ  ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΥπουργού Δημόσιας Τάξης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΡΙΑΡΙΔΗΥπουργού Μακεδονίας – Θράκης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΥπουργού   Αιγαίου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑΛΙΩΤΗΥπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων   Έργων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΗΜΙΤΗΥπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και  Υπουργού  Εμπορίου
ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣΥπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥΑναπληρωτή  Υπουργού   Εξωτερικών
ΓΙΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥΑναπληρωτή  Υπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΥΑναπληρωτή  Υπουργού Πολιτισμού
ΙΩΑΝΝΗ ΣΟΥΛΑΔΑΚΗΑναπληρωτή  Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας  και  Δημοσίων Έργων
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΙΒΑΝΗΥφυπουργού στον Πρωθυπουργό
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΥφυπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης
ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΧΥΤΗΡΗΥφυπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΥΡΗΥφυπουργού  Εθνικής  ‘Αμυνας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΥφυπουργού    Εξωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΥφυπουργού Εσωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΩΜΑΙΟΥΥφυπουργού   Εθνικής  Οικονομίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού  Οικονομικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού  Οικονομικών
ΦΛΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΥφυπουργού  Γεωγίας
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΟΤΣΑΚΑΥφυπουγού  Εργασίας
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΥφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΦΟΙΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΗΥφυπουργού   Υγείας, Πρόνοιας  και  Κοινωνικών  Ασφαλίσεων
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού  Εθνικής Παιδείας  και Θρησκευμάτων
ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥΥφυπουργού  Εθνικής Παιδείας  και Θρησκευμάτων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΑΝΗΥφυπουργού  Πολιτισμού
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΙΤΟΝΑΥφυπουργού   Δημόσιας Τάξης
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΖΩΗΥφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΧΤΑΥφυπουργού  Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΠΑΛΤΑΥφυπουργού   Εμπορίου
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΣΟΥΡΑΥφυπουργού  Μεταφορών και Επικοινωνιών
22 Νοεμβρίου  1993: Διορισμός:
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΛΙΒΑΝΟΥΥπουργού  Τουρισμού
ΜΑΡΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΥφυπουργού  Προεδρίας της Κυβέρνησης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΥφυπουργού  Εθνικής ‘Αμυνας
25 Φεβρουαρίου 1994: Παραίτηση:
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΥπουργού  Οικονομικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Οικονομικών
25 Φεβρουαρίου 1994:  Διορισμός:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Οικονομικών
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΥφυπουργού Οικονομικών
6 Μαρτίου  1994: Απεβίωσε
ΑΜΑΛΙΑ – ΜΑΡΙΑ (ΜΕΛΙΝΑ) ΜΕΡΚΟΥΡΗΥπουργός  Πολιτισμού
16 Μαρτίου 1994: Παραίτηση:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΥΑναπληρωτή  Υπουργού   Πολιτισμού
16 Μαρτίου 1994:  Διορισμός:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΥΥπουργού   Πολιτισμού
25 Απριλίου  1994: Απεβίωσε
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣYπουργός  Εθνικής  Οικονομίας

6 Μαΐου  1994: Παραίτηση:

ΓΙΑΝΝΟΥ  ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥΑναπληρωτή Υπουργού  Εθνικής  Οικονομίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΡΩΜΑΙΟΥΥφυπουργού  Εθνικής  Οικονομίας

6  Μαΐου  1994: Διορισμός:

ΓΙΑΝΝΟΥ  ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥΥπουργού  Εθνικής  Οικονομίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΡΩΜΑΙΟΥΑναπληρωτή Υπουργού  Εθνικής  Οικονομίας

8 Ιουλίου  1994: Παραίτηση:

ΑΠΟΣΤΟΛ.-ΑΘΑΝΑΣ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εσωτερικών
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εργασίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΦΑΤΟΥΡΟΥΥπουργού  Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΥπουργού   Αιγαίου
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣΥπουργού   Μεταφορών  και  Επικοινωνιών
ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΠΑΓΚΑΛΟΥΑναπληρωτή Υπουργού  Εξωτερικών
ΙΩΑΝΝΗ  ΣΟΥΛΑΔΑΚΗΑναπληρωτή  Υπουργού  Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας και  Δημοσίων  Έργων
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΥφυπουργού   Προεδρίας  της  Κυβέρνησης
ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ  ΧΥΤΗΡΗΥφυπουργού   Προεδρίας  της  Κυβέρνησης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΥφυπουργού   Εξωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΥφυπουργού    Εσωτερικών
ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΚΟΤΣΑΚΑΥφυπουργού   Εργασίας
ΙΩΑΝΝΗ  ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού  Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΓΕΙΤΟΝΑΥφυπουργού  Δημόσιας  Τάξης
ΧΡΗΣΤΟΥ  ΠΑΧΤΑΥφυπουργού   Βιομηχανίας,  Ενέργειας  και  Τεχνολογίας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΜΠΑΛΤΑΥφυπουργού   Εμπορίου

8  Ιουλίου  1994: Διορισμός:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΥπουργού  Εσωτερικών
ΙΩΑΝΝΗ  ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΥπουργού  Εργασίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΥπουργού  Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων
ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΚΟΤΣΑΚΑΥπουργού   Αιγαίου
ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΠΑΓΚΑΛΟΥΥπουργού   Μεταφορών  και  Επικοινωνιών
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΥπουργού  Τύπου  και  Μέσων  Μαζικής  Ενημέρωσης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΑναπληρωτή  Υπουργού  Εσωτερικών
ΦΙΛΙΠΠΟΥ  ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΥΑναπληρωτή Υπουργού  Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΓΕΙΤΟΝΑΑναπληρωτή  Υπουργού  Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας και  Δημοσίων  Έργων
ΧΡΗΣΤΟΥ  ΡΟΚΟΦΥΛΛΟΥΑναπληρωτή Υπουργού  Βιομηχανίας, Ενέργειας και  Τεχνολογίας
ΓΙΑΝΝΟΥ  ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΥφυπουργού    Εξωτερικών
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  ΝΙΩΤΗΥφυπουργού Εξωτερικών
ΚΙΜΩΝΑ  ΚΟΥΛΟΥΡΗΥφυπουργού Εσωτερικών
ΙΩΑΝΝΗ  ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού  Εθνικής  Οικονομίας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΥφυπουργού Γεωργίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Εργασίας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΦΑΡΜΑΚΗΥφυπουργού  Υγείας ,  Πρόνοιας και  Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΥφυπουργού  Πολιτισμού
ΙΩΣΗΦ  ΒΑΛΥΡΑΚΗΥφυπουργού  Δημόσιας  Τάξης
ΙΩΑΝΝΗ  ΤΣΑΚΛΙΔΗΥφυπουργού  Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας και  Δημοσίων  Έργων
ΜΙΧΑΗΛ  ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΥφυπουργού  Εμπορίου
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΑΛΑΜΠΑΝΟΥΥφυπουργού  Μεταφορών  και  Επικοινωνιών
ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ  ΧΥΤΗΡΗΥφυπουργού  Τύπου και  Μέσων  Μαζικής  Ενημέρωσης

15  Σεπτεμβρίου 1994: Παραίτηση:

ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΠΑΓΚΑΛΟΥΥπουργού   Μεταφορών  και  Επικοινωνιών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΤΣΟΥΡΑΥφυπουργού Μεταφορών  και  Επικοινωνιών

15  Σεπτεμβρίου 1994: Διορισμός:

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΤΣΟΥΡΑΥπουργού Μεταφορών  και  Επικοινωνιών
ΧΡΗΣΤΟΥ  ΚΟΚΚΙΝΟΒΑΣΙΛΗΥφυπουργού Μεταφορών  και  Επικοινωνιών

28 Δεκεμβρίου  1994: Παραίτηση:

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΠΟΝΗΥπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης

28 Δεκεμβρίου  1994: Διορισμός:

ΙΩΑΝΝΗ  ΠΟΤΤΑΚΗΥπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης

20 Ιανουαρίου 1995: Παραίτηση:

ΓΙΑΝΝΟΥ  ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΥφυπουργού    Εξωτερικών

20 Ιανουαρίου 1995: Διορισμός:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΓΚΑΚΗΑναπληρωτή Υπουργού    Εξωτερικών

10 Φεβρουαρίου 1995: Παραίτηση:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΒΕΛΑΚΗΥπουργού Δικαιοσύνης

10 Φεβρουαρίου 1995: Διορισμός:

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΠΟΝΗΥπουργού Δικαιοσύνης

4 Απριλίου 1995: Παραίτηση:

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ-ΑΓΓΕΛΟΥ  ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΥπουργού Δημόσιας Τάξης
ΙΩΣΗΦ  ΒΑΛΥΡΑΚΗΥφυπουργού  Δημόσιας  Τάξης

4 Απριλίου 1995: Διορισμός:

ΙΩΣΗΦ  ΒΑΛΥΡΑΚΗΥπουργού  Δημόσιας  Τάξης

23 Ιουνίου 1995: Παραίτηση:

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΛΙΒΑΝΟΥΥπουργού  Τουρισμού
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΥφυπουργού Πολιτισμού

23 Ιουνίου 1995: Διορισμός:

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΥπουργού Τουρισμού

15 Σεπτεμβρίου 1995: Παραίτηση:

ΙΩΑΝΝΗ  ΠΟΤΤΑΚΗΥπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΥπουργού  Εσωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΩΡΑΪΤΗΥπουργού Γεωργίας
ΙΩΑΝΝΗ  ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΥπουργού  Εργασίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥΥπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΠΟΝΗΥπουργού Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΗΜΙΤΗΥπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και  Υπουργού  Εμπορίου
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΤΣΟΥΡΑΥπουργού Μεταφορών  και  Επικοινωνιών
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΥπουργού  Τύπου  και  Μέσων  Μαζικής  Ενη-μέρωσης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΓΚΑΚΗΑναπληρωτή Υπουργού    Εξωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΑναπληρωτή  Υπουργού  Εσωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΡΩΜΑΙΟΥΑναπληρωτή Υπουργού  Εθνικής  Οικονομίας
ΧΡΗΣΤΟΥ  ΡΟΚΟΦΥΛΛΟΥΑναπληρωτή Υπουργού  Βιομηχανίας, Ενέργειας και  Τεχνολογίας
ΑΝΤΩΝΗ  ΛΙΒΑΝΗΥφυπουργού στον Πρωθυπουργό
ΜΑΡΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΥφυπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης
ΚΙΜΩΝΑ  ΚΟΥΛΟΥΡΗΥφυπουργού Εσωτερικών
ΦΛΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΥφυπουργού Γεωργίας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΥφυπουργού Γεωργίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού  Εργασίας
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΥφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΦΟΙΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΗΥφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΑΡΜΑΚΗΥφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΕΛΕΝΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΥΥφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΑΜΠΑΝΟΥΥφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΧΥΤΗΡΗΥφυπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

15 Σεπτεμβρίου 1995: Διορισμός:

ΑΠΟΣΤΟΛ.-ΑΘΑΝΑΣ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΑΘΗΥπουργού Γεωργίας
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΖΟΥΜΑΚΑΥπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥΥπουργού Υγείας και Πρόνοιας
ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΤΤΑΚΗΥπουργού Δικαιοσύνης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΠΟΝΗΥπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΚΡΙΤΙΔΗΥπουργού Εμπορίου
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΥπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΧΥΤΗΡΗΥπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΙΒΑΝΗΥπουργού  Επικρατείας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΑναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΑναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΩΜΑΙΟΥΑναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΑναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΚΙΜΩΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗΑναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΚΡΙΒΑΚΗΥφυπουργού Γεωργίας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΥφυπουργού Γεωργίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΚΟΣΜΑ ΣΦΥΡΙΟΥΥφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΥφυπουργού Υγείας και  Πρόνοιας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΑΡΜΑΚΗΥφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας
ΜΑΡΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΥφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΠΕΝΟΥΥφυπουργού Πολιτισμού
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΡΕΤΤΟΥΥφυπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΡΡΗΥφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΥφυπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

17 Ιανουαρίου 1996: Παραίτηση :[1]

ΑΝΔΡΕΑ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΠρωθυπουργού

22 Ιανουαρίου 1996: Παραίτηση:

ΑΠΟΣΤΟΛ.-ΑΘΑΝΑΣ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΡΣΕΝΗΥπουργού Εθνικής  ‘Αμυνας
ΚΑΡΟΛΟΥ ΠΑΠΟΥΛΙΑΥπουργού Εξωτερικών
ΓΙΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΑΘΗΥπουργού Γεωργίας
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΖΟΥΜΑΚΑΥπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥΥπουργού Υγείας και  Πρόνοιας
ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΤΤΑΚΗΥπουργού Δικαιοσύνης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΥπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΥΥπουργού  Πολιτισμού
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΥπουργού Τουρισμού
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΥπουργού Εμπορικής  Ναυτιλίας
ΙΩΣΗΦ ΒΑΛΥΡΑΚΗΥπουργού Δημόσιας Τάξης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΡΙΑΡΙΔΗΥπουργού Μακεδονίας – Θράκης
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΟΤΣΑΚΑΥπουργού   Αιγαίου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑΛΙΩΤΗΥπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημο-σίων   Έργων
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΠΟΝΗΥπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΚΡΙΤΙΔΗΥπουργού  Εμπορίου
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΥπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΧΥΤΗΡΗΥπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
ΑΝΤΩΝΗ  ΛΙΒΑΝΗΥπουργού Επικρατείας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΑναπληρωτή  Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΑναπληρωτή  Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΩΜΑΙΟΥΑναπληρωτή  Υπουργού   Εξωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΑναπληρωτή  Υπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΥΑναπληρωτή  Υπουργού Εθνικής Παιδείας  και Θρησκευμάτων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΙΤΟΝΑΑναπληρωτή  Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας  και  Δημοσίων Έργων
ΚΙΜΩΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗΑναπληρωτή  Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΥΡΗΥφυπουργού  Εθνικής  ‘Αμυνας
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΥφυπουργού Εθνικής  ‘Αμυνας
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΙΩΤΗΥφυπουργού Εξωτερικών
ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού   Εθνικής  Οικονομίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού  Οικονομικών
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΥφυπουργού  Οικονομικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΚΡΙΒΑΚΗΥφυπουργού  Γεωγίας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΥφυπουργού  Γεωγίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουγού  Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΚΟΣΜΑ ΣΦΥΡΙΟΥΥφυπουγού  Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΥφυπουργού Υγείας και  Πρόνοιας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΑΡΜΑΚΗΥφυπουργού   Υγείας και Πρόνοιας
ΜΑΡΙΑ ΑΡΣΕΝΗΥφυπουργού  Εθνικής Παιδείας  και Θρησκευμάτων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΑΝΗΥφυπουργού  Πολιτισμού
ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΠΕΝΟΥΥφυπουργού  Πολιτισμού
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΖΩΗΥφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων  Έργων
ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΑΚΛΙΔΗΥφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων  Έργων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΡΕΤΤΟΥΥφυπουργού  Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΥφυπουργού   Εμπορίου
ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΒΑΣΙΛΗΥφυπουργού  Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΡΡΗΥφυπουργού  Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΥφυπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ:

Νοεμβρίου  1995:  Αναπλήρωση  του:

ΑΝΔΡΕΑ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (Πρωθυπουργού)Από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.  Απόστ.-Αθ. Τσοχατζόπουλο.

[1]Απαλλαγή με πρότασή του από τα καθήκοντά του,  Π.Δ 12/1996 (Φ.Ε.Κ. Α΄7/17.1.1996).