Κυβέρνησις ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΗΜΙΤΗ

Από 22.1.1996 έως 25.9.1996
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Από 22.1.1996 έως 25.9.1996

22 Ιανουαρίου  1996: Διορισμός:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΗΜΙΤΗΠρωθυπουργού
ΑΠΟΣΤΟΛ.-ΑΘΑΝΑΣ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΡΣΕΝΗΥπουργού Εθνικής  ‘Αμυνας
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥΥπουργού Εξωτερικών
ΓΙΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Οικονομικών
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΖΟΥΜΑΚΑΥπουργού Γεωργίας
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΠΟΝΗΥπουργού Υγείας και  Πρόνοιας
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΥπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΠΕΝΟΥΥπουργού  Πολιτισμού
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΥπουργού Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου
ΚΟΣΜΑ ΣΦΥΡΙΟΥΥπουργού Εμπορικής  Ναυτιλίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΙΤΟΝΑΥπουργού Δημόσιας Τάξης
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΥΥπουργού Μακεδονίας – Θράκης
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΟΤΣΑΚΑΥπουργού   Αιγαίου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΛΑΛΙΩΤΗΥπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΥπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΕΠΠΑΥπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΩΜΑΙΟΥΑναπληρωτή  Υπουργού   Εξωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΩΡΑΪΤΗΥφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΑΥφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΥΡΗΥφυπουργού  Εθνικής  ‘Αμυνας
ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΧΤΑΥφυπουργού   Εθνικής  Οικονομίας
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΥφυπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΥφυπουργού  Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΡΥΥφυπουργού  Οικονομικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΠΑΛΤΑΥφυπουργού Γεωργίας
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΦΩΤΙΑΔΗΥφυπουργού  Γεωγίας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΑΡΜΑΚΗΥφυπουγού  Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουγού  Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΦΡΑΓΚΛΙΝΟΥ ΠΑΠΑΔΕΛΛΗΥφυπουργού Υγείας και  Πρόνοιας
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΤΣΩΝΗΥφυπουργού   Υγείας και Πρόνοιας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΥφυπουργού  Εθνικής Παιδείας  και Θρησκευμάτων
ΑΝΔΡΕΑ ΦΟΥΡΑΥφυπουργού  Πολιτισμού
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΖΩΗΥφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων  Έργων
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΟΥΚΑΚΗΥφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων  Έργων
ΦΟΙΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΗΥφυπουργού  Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΥφυπουργού  Εμπορίου
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΥφυπουργού  Μεταφορών και Επικοινωνιών

1 Φεβρουαρίου  1996: Παραίτηση:

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΥπουργού Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου
ΦΟΙΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΗΥφυπουργού  Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΥφυπουργού  Εμπορίου

1 Φεβρουαρίου  1996: Διορισμός:

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΥπουργού Ανάπτυξης
ΦΟΙΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΗΥφυπουργού Ανάπτυξης
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΥφυπουργού Ανάπτυξης

30 Αυγούστου 1996: Παραίτηση:

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ-ΑΘΑΝ.ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΝΙΖΕΛΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΙΤΟΝΑΥπουργού  Δημόσιας Τάξης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΕΠΠΑΥπουργού Τύπου και  Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

30 Αυγούστου 1996: Διορισμός:

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΟΥΡΗΥπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΦΑΤΟΥΡΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΕΗΥπουργού  Δημόσιας Τάξης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΥπουργού Τύπου και  Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
25 Σεπτεμβρίου 1996: Παραίτηση:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΟΥΡΗΥπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΡΣΕΝΗΥπουργού Εθνικής  ‘Αμυνας
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥΥπουργού Εξωτερικών
ΓΙΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Οικονομικών
ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΥπουργού Ανάπτυξης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑΛΙΩΤΗΥπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΥπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΖΟΥΜΑΚΑΥπουργού Γεωργίας
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΠΟΝΗΥπουργού Υγείας και  Πρόνοιας
ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΦΑΤΟΥΡΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης
ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΠΕΝΟΥΥπουργού  Πολιτισμού
ΚΟΣΜΑ ΣΦΥΡΙΟΥΥπουργού Εμπορικής  Ναυτιλίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΕΗΥπουργού Δημόσιας Τάξης
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΥΥπουργού Μακεδονίας – Θράκης
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΟΤΣΑΚΑΥπουργού   Αιγαίου
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΥπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΥπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΩΜΑΙΟΥΑναπληρωτή  Υπουργού   Εξωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΩΡΑΪΤΗΥφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΑΥφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΥΡΗΥφυπουργού  Εθνικής  ‘Αμυνας
ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΧΤΑΥφυπουργού   Εθνικής  Οικονομίας
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΥφυπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΥφυπουργού  Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΡΥΥφυπουργού  Οικονομικών
ΦΟΙΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΗΥφυπουργού Ανάπτυξης
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΥφυπουργού  Ανάπτυξης
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΖΩΗΥφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων  Έργων
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΟΥΚΑΚΗΥφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων  Έργων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΥφυπουργού  Εθνικής Παιδείας  και Θρησκευμάτων
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΠΑΛΤΑΥφυπουργού  Γεωργίας
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΦΩΤΙΑΔΗΥφυπουργού  Γεωργίας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΑΡΜΑΚΗΥφυπουγού  Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουγού  Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΦΡΑΓΚΛΙΝΟΥ ΠΑΠΑΔΕΛΛΗΥφυπουργού Υγείας και  Πρόνοιας
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΤΣΩΝΗΥφυπουργού  Υγείας και Πρόνοιας
ΑΝΔΡΕΑ ΦΟΥΡΑΥφυπουργού  Πολιτισμού
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΥφυπουργού  Μεταφορών και Επικοινωνιών

Π.Δ/27/1-2-1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης.