Κυβέρνησις ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΗΜΙΤΗ

Από 25.9.1996 έως 13.4.2000
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Από  25.9.1996 έως 13.4.2000

25  Σεπτεμβρίου  1996: Διορισμός:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΗΜΙΤΗΠρωθυπουργού
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Εθνικής  ‘Αμυνας
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥΥπουργού Εξωτερικών
ΓΙΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΓΙΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥΥπουργού Οικονομικών
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ (ΒΑΣΩΣ)  ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΥπουργού Ανάπτυξης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑΛΙΩΤΗΥπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ‘Εργων
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΡΣΕΝΗΥπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΖΟΥΜΑΚΑΥπουργού Γεωργίας
ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥΥπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΙΤΟΝΑΥπουργού Υγείας και Πρόνοιας
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Δικαιοςύνης
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΥπουργού Πολιτιςμού
ΣΤΑΥΡΟΥ  ΣΟΥΜΑΚΗΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΩΜΑΙΟΥΥπουργού Δημόσιας Τάξης
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΥΥπουργού Μακεδονίας – Θράκης
ΕΛΙΣΑΒΕΤ  ΠΑΠΑΖΩΗΥπουργού  Αιγαίου
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΥπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΕΠΠΑΥπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΑναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών
ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΑΥφυπουργού Εςωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΝΤΕΛΗΥφυπουργού Εςωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΥφυπουργού Εθνικής ‘Αμυνας
ΧΡΗΣΤΟΥ ΡΟΖΑΚΗΥφυπουργού Εξωτερικών
ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΧΤΑΥφυπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΜΠΑΛΤΑΥφυπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΡΥΥφυπουργού  Οικονομικών
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΥφυπουργού Οικονομικών
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΥφυπουργού Ανάπτυξης
ΑΝΝΑΣ  ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Ανάπτυξης
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΥΥφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ‘Εργων
ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΕΡΕΛΗΥφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ‘Εργων
ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΛΗΥφυπουργού Γεωργίας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΔΗΥφυπουργού Γεωργίας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΑΡΜΑΚΗΥφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΥφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΣΚΟΥΛΑΚΗΥφυπουργού Υγείας και  Πρόνοιας
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΤΣΩΝΗΥφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας
ΑΝΔΡΕΑ ΦΟΥΡΑΥφυπουργού Πολιτισμού
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΟΥΚΑΚΗΥφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΥφυπουργού  στον Πρωθυπουργό
3  Φεβρουαρίου  1997: Παραίτηση:
ΧΡΗΣΤΟΥ ΡΟΖΑΚΗΥφυπουργού Εξωτερικών
3 Φεβρουαρίου 1997: Διορισμός:
ΓΙΑΝΝΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΥφυπουργού Εξωτερικών
2  Σεπτεμβρίου  1997: Παραίτηση:
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΥπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΝΤΕΛΗΥφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
2  Σεπτεμβρίου  1997: Διορισμός:
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΝΤΕΛΗΥπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΣΤΑΥΡΟΥ  ΜΠΕΝΟΥΥφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
30  Οκτωβρίου  1998: Παραίτηση:
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΖΟΥΜΑΚΑΥπουργού Γεωργίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΙΤΟΝΑΥπουργού Υγείας και Πρόνοιας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΩΜΑΙΟΥΥπουργού Δημόσιας Τάξης
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΥΥπουργού Μακεδονίας-Θράκης
ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΑΥφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΛΗΥφυπουργού Γεωργίας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΔΗΥφυπουργού Γεωργίας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΑΡΜΑΚΗΥφυπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΥφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΟΥΚΑΚΗΥφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
30 Οκτωβρίου 1998: Διορισμός
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΥπουργού Γεωργίας
ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΑΥπουργού Υγείας και Πρόνοιας
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΥΥπουργού Δημόσιας Τάξης
ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΥπουργού Μακεδονίας-Θράκης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΙΤΟΝΑΥπουργού Επικρατείας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΛΩΡΙΔΗΥφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΡΕΤΤΟΥΥφυπουργού Γεωργίας
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΦΟΥΝΤΑΥφυπουργού Γεωργίας
ΦΟΙΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΗΥφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΑΡΜΑΚΗΥφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΥφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
19 Φεβρουαρίου 1999 : Παραίτηση:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διιοίκησης και Αποκέντρωσης
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥΥπουργού Εξωτερικών
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ (ΒΑΣΩΣ) ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΥπουργού Ανάπτυξης
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΥπουργού Πολιτισμού
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΥΥπουργού Δημόσιας Τάξης
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΖΩΗΥπουργού Αιγαίου
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΑναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών
ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΠΕΝΟΥΥφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
ΓΙΑΝΝΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΥφυπουργού Εξωτερικών
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΥφυπουργού Ανάπτυξης
19 Φεβρουαρίου 1999: Διορισμός:
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ (ΒΑΣΩΣ) ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΥπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΥπουργού Εξωτερικών
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΥπουργού Ανάπτυξης
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΖΩΗΥπουργού Πολιτισμού
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΥπουργού Δημόσιας Τάξης
ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΠΕΝΟΥΥπουργού Αιγαίου
ΓΙΑΝΝΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΑναπληρωτή  Υπουργού Εξωτερικών
ΛΕΩΝΙΔΑ ΤΖΑΝΗΥφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΙΩΤΗΥφυπουργού Εξωτερικών
ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣΥφυπουργού Ανάπτυξης
23 Ιουνίου 1999: Παραίτηση:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΠΑΛΤΑΥφυπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΑΝΝΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Ανάπτυξης

23 Ιουνίου 1999: Διορισμός:

ΡΟΔΟΥΛΑΣ ΖΗΣΗΥφυπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΙΩΑΝΝΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Ανάπτυξης

21     Σεπτεμβρίου 1999:    Διορισμός:

ΧΡΗΣΤΟΥ ΡΟΚΟΦΥΛΛΟΥΑναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών

20 Μαρτίου  2000: Παραίτηση:

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ (ΒΑΣΩΣ) ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΥπουργού Εσωτερικών, Δημ.Διοίκησης και Αποκέντρωσης
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Δικαιοςύνης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΕΠΠΑΥπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε.

20  Μαρτίου 2000: Διορισμός

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΜΑΝΤΟΥΥπουργού Εσωτερικών, Δημ.Διοίκησης και Αποκέντρωσης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΟΥΡΓΟΥΡΑΚΗΥπουργού Δικαιοσύνης
ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΦΑΤΟΥΡΟΥΥπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε.

13 Απριλίου 2000: Παραίτηση

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΗΜΙΤΗΠρωθυπουργού
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΜΑΝΤΟΥΥπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης
ΑΠΟΣΤΟΛ.-ΑΘΑΝ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εθνικής Άμυνας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΥπουργού Εξωτερικών
ΓΙΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥΥπουργού Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΥπουργού Ανάπτυξης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑΛΙΩΤΗΥπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΡΣΕΝΗΥπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΥπουργού Γεωργίας
ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥΥπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΑΥπουργού Υγείας και Πρόνοιας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΟΥΡΓΟΥΡΑΚΗΥπουργού Δικαιοσύνης
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΖΩΗΥπουργού Πολιτισμού
ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΟΥΜΑΚΗΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΥπουργού Δημόσιας Τάξης
ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΥπουργού Μακεδονίας-Θράκης
ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΠΕΝΟΥΥπουργού Αιγαίου
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΝΤΕΛΗΥπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΦΑΤΟΥΡΟΥΥπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΙΤΟΝΑΥπουργού Επικρατείας
ΧΡΗΣΤΟΥ ΡΟΚΟΦΥΛΛΟΥΑναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΛΩΡΙΔΗΥφυπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης & Αποκέντρωσης
ΛΕΩΝΙΔΑ ΤΖΑΝΗΥφυπουργού Εσωτερικών, Δημ.Διοίκησης & Αποκέντρωσης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΥφυπουργού Εθνικής Άμυνας
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΙΩΤΗΥφυπουργού Εξωτερικών
ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΧΤΑΥφυπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΡΟΔΟΥΛΑΣ ΖΗΣΗΥφυπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΡΥΥφυπουργού Οικονομικών
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΥφυπουργού Οικονομικών
ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣΥφυπουργού Ανάπτυξης
ΙΩΑΝΝΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Ανάπτυξης
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΥΥφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΕΡΕΛΗΥφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΡΕΤΤΟΥΥφυπουργού Γεωργίας
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΦΟΥΝΤΑΥφυπουργού Γεωργίας
ΦΟΙΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΗΥφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΥφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΑΡΜΑΚΗΥφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΤΣΩΝΗΥφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας
ΑΝΔΡΕΑ ΦΟΥΡΑΥφυπουργού Πολιτισμού
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΥφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΥφυπουργού στον Πρωθυπουργό