Κυβέρνησις ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΗΜΙΤΗ

Από 13.4.2000 έως 10.3.2004
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Από 13.4.2000 έως 10.3.2004

13-4-2000: Διορισμός:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΗΜΙΤΗΠρωθυπουργού
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ (ΒΑΣΩΣ) ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΥπουργού Εσωτερικών, Δημ.Διοίκησης και Αποκέντρωσης
ΑΠΟΣΤ.-ΑΘΑΝ.ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εθνικής ‘Αμυνας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΥπουργού Εξωτερικών
ΓΙΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥΥπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΥπουργού Ανάπτυξης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑΛΙΩΤΗΥπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥΥπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΥπουργού Γεωργίας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΥπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Υγείας και Πρόνοιας
ΜΙΧΑΗΛ-ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥΥπουργού Πολιτισμού
ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΠΟΥΤΣΗΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΥπουργού Δημόσιας Τάξης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΥπουργού Μακεδονίας-Θράκης
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΥπουργού Αιγαίου
ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΕΡΕΛΗΥπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΕΠΠΑΥπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε.
ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥΥπουργού Επικρατείας
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΖΩΗΑναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΪΣΕΡΛΗΥφυπουργού Εσωτερικών,Δημ.Διοίκησης & Αποκέντρωσης
ΛΕΩΝΙΔΑ ΤΖΑΝΗΥφυπουργού Εσωτερικών,Δημ.Διοίκησης & Αποκέντρωσης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΥφυπουργού Εθνικής ‘Αμυνας
ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΛΑΪΟΥΥφυπουργού Εξωτερικών
ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΧΤΑΥφυπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΙΩΑΝΝΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΡΥΥφυπουργού Οικονομικών
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΦΩΤΙΑΔΗΥφυπουργού Οικονομικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΛΑΦΑΤΗΥφυπουργού Ανάπτυξης
ΕΛΕΝΗΣ-ΜΑΡΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΥφυπουργού Ανάπτυξης
ΗΛΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΥΡΑΥφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΥΥφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗΥφυπουργού Γεωργίας
ΝΙΚΟΛ.ΦΩΤΙΟΥ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΥφυπουργού Γεωργίας
ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΥφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΑΡΜΑΚΗΥφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΣΠΥΡΑΚΗΥφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΑΝΟΥΥφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΛΩΡΙΔΗΥφυπουργού Πολιτισμού
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗΥφυπουργού Μεταφορών και  Επικοινωνιών
ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΧΥΤΗΡΗΥφυπουργού Τύπου και  Μ.Μ.Ε.
20 Νοεμβρίου 2000: Παύση:
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥΥπουργού Πολιτισμού
20 Νοεμβρίου 2000:   Παραίτηση:
ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ  ΛΑΪΟΥΥφυπουργού Εξωτερικών
20 Νοεμβρίου 2000:  Διορισμός:
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΥπουργού  Πολιτισμού
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΙΩΤΗΥφυπουργού Εξωτερικών
24 Οκτωβρίου 2001: Παραίτηση:
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ (ΒΑΣΩ) ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΥπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
ΑΠΟΣΤΟΛ.-ΑΘΑΝΑΣ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εθνικής ‘Αμυνας
ΓΙΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥΥπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΥπουργού Ανάπτυξης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑΛΙΩΤΗΥπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΥπουργού Γεωργίας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΥπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΜΙΧΑΗΛ-ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης
ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΠΟΥΤΣΗΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΕΠΠΑΥπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥΥπουργού Επικρατείας
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΖΩΗΑναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΪΣΕΡΛΗΥφυπουργού   Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
ΛΕΩΝΙΔΑ ΤΖΑΝΗΥφυπουργού   Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΥφυπουργού   Εθνικής ‘Αμυνας
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΙΩΤΗΥφυπουργού   Εξωτερικών
ΙΩΑΝΝΟΥ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού    Εθνικής Οικονομίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΡΥΥφυπουργού    Oικονομικών
ΕΛΕΝΗΣ-ΜΑΡΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΥφυπουργού   Ανάπτυξης
ΗΛΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού   Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΥΡΑΥφυπουργού   Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΥΥφυπουργού  Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων
ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΥφυπουργού  Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΑΡΜΑΚΗΥφυπουργού  Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΣΠΥΡΑΚΗΥφυπουργού   Υγείας και Πρόνοιας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΛΩΡΙΔΗΥφυπουργού   Πολιτισμού
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗΥφυπουργού   Μεταφορών και Επικοινωνιών
24 Οκτωβρίου  2001: Διορισμός:
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΥπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΓΙΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥΥπουργού Εθνικής ‘Αμυνας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΥπουργού  Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
ΑΠΟΣΤΟΛ.-ΑΘΑΝΑΣ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Ανάπτυξης
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ (ΒΑΣΩ) ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΥπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΕΠΠΑΥπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΡΥΥπουργού Γεωργίας
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΥπουργού Εμπορικής  Ναυτιλίας
ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΥπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΝΙΚΑΥπουργού Επικρατείας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΑναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΛΩΡΙΔΗΥφυπουργού  Οικονομικών
ΙΩΑΝΝΟΥ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Εξωτερικών
ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΥφυπουργού Εξωτερικών
ΛΟΥΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΥφυπουργού Εθνικής ‘Αμυνας
ΛΑΖΑΡΟΥ  ΛΩΤΙΔΗΥφυπουργού Εθνικής ‘Αμυνας
ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΑΥφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΠΕΝΟΥΥφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Ανάπτυξης
ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥΥφυπουργού Ανάπτυξης
ΡΟΔΟΥΛΑΣ ΖΗΣΗΥφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΣΑΚΛΙΔΗΥφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΚΕΣΟΥΛΗΥφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΕΛΕΝΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΥφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΡΟΒΕΡΤΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΤΖΙΟΛΑΥφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΕΚΤΟΡΑ ΝΑΣΙΩΚΑΥφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας
ΕΛΠΙΔΑΣ ΤΣΟΥΡΗΥφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΥΡΑΥφυπουργού Πολιτισμού
ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΟΥΡΑΚΗΥφυπουργού Πολιτισμού
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΒΟΥΓΙΑΥφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΛΕΣΙΟΥΥφυπουργού Δημόσιας Τάξης
23 Ιανουαρίου 2002: Παραίτηση:
ΙΩΑΝΝΟΥ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Εξωτερικών
23 Ιανουαρίου  2002: Διορισμός
ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΒΕΡΔΟΥΥφυπουργού  Εξωτερικών
13 Ιουνίου 2002: Παραίτηση:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Υγείας και Πρόνοιας
13 Ιουνίου  2002: Διορισμός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΗΥπουργού  Υγείας και Πρόνοιας
30 Αυγούστου 2002: Παραίτηση
ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΥΡΑΚΗΥφυπουργού Πολιτισμού
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ  ΒΟΥΓΙΑΥφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
30 Αυγούστου 2002: Διορισμός
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΑΝΗΥφυπουργού  Πολιτισμού
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΥφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
15 Απριλίου 2003: Παραίτηση
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΛΕΣΙΟΥΥφυπουργού Δημόσιας Τάξης
5  Μαϊου 2003: Διορισμός
ΠΑΝΤΕΛΗ ΤΣΕΡΤΙΚΙΔΗΥφυπουργού Δημόσιας Τάξης
18 Ιουνίου 2003: Παραίτηση
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΝΙΚΑΥπουργού Επικρατείας
7 Ιουλίου 2003: Παραίτηση
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΥπουργού Δημόσιας Τάξης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΥπουργού Εμπορικής  Ναυτιλίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΥπουργού Μακεδονίας-Θράκης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΛΩΡΙΔΗΥφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
ΛΟΥΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΥφυπουργού Εθνικής ‘Αμυνας
ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΠΕΝΟΥΥφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥΥφυπουργού Ανάπτυξης
ΕΛΕΝΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΥφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΑΝΟΥΥφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας
7 Ιουλίου 2003: Διορισμός
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΛΩΡΙΔΗΥπουργού Δημόσιας Τάξης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΥπουργού Εμπορικής  Ναυτιλίας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΥπουργού Μακεδονίας-Θράκης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΚΡΙΒΑΚΗΥπουργού Επικρατείας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΑΡΜΑΚΗΥφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΤΣΩΝΗΥφυπουργού Εθνικής ‘Αμυνας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΙΣΤΗΥφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
ΚΙΜΩΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗΥφυπουργού Ανάπτυξης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΩΜΑΥφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας
26 Ιανουαρίου 2004: Παραίτηση:
ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΧΤΑΥφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
13 Φεβρουαρίου 2004: Παραίτηση:
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΥπουργού Εξωτερικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΥπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΥπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΑναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών
13 Φεβρουαρίου 2004: Διορισμός:
ΑΝΑΣΤΑΣΤΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΥπουργού Εξωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥΥπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΩΜΑΙΟΥΥπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
10 Μαρτίου 2004: Παραίτηση:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΗΜΙΤΗΠρωθυπουργού
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΥπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΥπουργού Εξωτερικών
ΓΙΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥΥπουργού Εθνικής Άμυνας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥΥπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Ανάπτυξης
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ (ΒΑΣΩΣ) ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΥπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥΥπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΕΠΠΑΥπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΗΥπουργού Υγείας και Πρόνοιας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΡΥΥπουργού Γεωργίας
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΥπουργού Πολιτισμού
ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΕΡΕΛΗΥπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΛΩΡΙΔΗΥπουργού Δημόσιας Τάξης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΩΜΑΙΟΥΥπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΥπουργού Μακεδονίας-Θράκης
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΥπουργού Αιγαίου
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΚΡΙΒΑΚΗΥπουργού Επικρατείας
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΦΩΤΙΑΔΗΥφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΑΡΜΑΚΗΥφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΒΕΡΔΟΥΥφυπουργού Εξωτερικών
ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΥφυπουργού Εξωτερικών
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΤΣΩΝΗΥφυπουργού Εθνικής Άμυνας
ΛΑΖΑΡΟΥ ΛΩΤΙΔΗΥφυπουργού Εθνικής Άμυνας
ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΑΥφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΙΣΤΗΥφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
ΚΙΜΩΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗΥφυπουργού Ανάπτυξης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΛΑΦΑΤΗΥφυπουργού Ανάπτυξης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Ανάπτυξης
ΡΟΔΟΥΛΑΣ ΖΗΣΗΥφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΑΚΛΙΔΗΥφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΚΕΣΟΥΛΗΥφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΩΜΑΥφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΡΟΒΕΡΤΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΤΖΙΟΛΑΥφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΕΚΤΟΡΑ ΝΑΣΙΩΚΑΥφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας
ΕΛΠΙΔΑΣ ΤΣΟΥΡΗΥφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗΥφυπουργού Γεωργίας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΦΩΤΙΟΥ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΥφυπουργού Γεωργίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΑΝΗΥφυπουργού Πολιτισμού
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΥΡΑΥφυπουργού Πολιτισμού
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΥφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΠΑΝΤΕΛΗ ΤΣΕΡΤΙΚΙΔΗΥφυπουργού Δημόσιας Τάξης
ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΧΥΤΗΡΗΥφυπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης