Κυβέρνησις ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Από 10.03.2004 έως 19.9.2007
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Από 10.03.2004 μέχρι 19.9.2007

10 Μαρτίου 2004: Διορισμός:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΠρωθυπουργού
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΥπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
ΠΕΤΡΟΥ ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΥπουργού Εξωτερικών
ΣΠΗΛΙΟΥ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εθνικής Άμυνας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΙΟΥΦΑΥπουργού Ανάπτυξης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΑΥπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΥπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΠΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΥπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΣΑΒΒΑ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΥπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΥπουργού Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΥπουργού Πολιτισμού
ΜΙΧΑΗΛ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΑΠΗΥπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΥπουργού Δημόσιας Τάξης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΣΙΑΡΤΣΙΩΝΗΥπουργού Μακεδονίας–Θράκης
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΑΥΛΙΔΗΥπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Επικρατείας
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΥΥφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΑΚΟΥΥφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
ΧΡΗΣΤΟΥ ΦΩΛΙΑΥφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
ΠΕΤΡΟΥ ΔΟΥΚΑΥφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
ΑΔΑΜ ΡΕΓΚΟΥΖΑΥφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗΥφυπουργού Εξωτερικών
ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΛΗΝΑΚΗΥφυπουργού Εξωτερικών
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥΥφυπουργού Εθνικής Άμυνας
ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Εθνικής Άμυνας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗΥφυπουργού Ανάπτυξης
ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥΥφυπουργού Ανάπτυξης
ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΥφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΟΥΥφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥΥφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥΥφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΠΑΣΙΑΚΟΥΥφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΟΝΤΟΥΥφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΡΦΑΝΟΥΥφυπουργού Πολιτισμού
ΠΕΤΡΟΥ ΤΑΤΟΥΛΗΥφυπουργού Πολιτισμού
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΕΡΑΝΤΖΗΥφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΥφυπουργού Δημόσιας Τάξης
18-3-2004: Διορισμός:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Τουρισμού
ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ-ΠΕΤΡΑΛΙΑΥπουργού Αναπληρωτή Πολιτισμού
ΕΥΡΥΠΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΥφυπουργού Εξωτερικών
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΛΙΑΣΚΟΥφυπουργού Τουρισμού
23-9-2004: Παραίτηση:
ΣΑΒΒΑ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΥπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΠΑΣΙΑΚΟΥΥφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
23-9-2004: Διορισμός:
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΠΑΣΙΑΚΟΥΥπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
10-10-2005: Παραίτηση:
ΑΔΑΜ ΡΕΓΚΟΥΖΑΥφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
10-10-2005: Διορισμός
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΖΑΥφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
11-1-2006: Παραίτηση:
ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΥφυπουργού Δημόσιας Τάξης
15-2-2006: Παραίτηση
ΠΕΤΡΟΥ ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΥπουργού Εξωτερικών
ΣΠΗΛΙΟΥ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εθνικής Άμυνας
ΠΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΥπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΥπουργού Πολιτισμού
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΥπουργού Δημόσια Τάξης
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΣΙΑΡΤΣΙΩΝΗΥπουργού Μακεδονίας-Θράκης
ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ-ΠΕΤΡΑΛΙΑΑναπληρωτού Υπουργού Πολιτισμού
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗΥφυπουργού Εξωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗΥφυπουργού Ανάπτυξης
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
ΠΕΤΡΟΥ ΤΑΤΟΥΛΗΥφυπουργού Πολιτισμού
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΙΑΣΚΟΥΥφυπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης
ΑΝΑΣΤΑΣΤΙΟΥ ΝΕΡΑΝΤΖΗΥφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
15-2-2006: Διορισμός
ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΥπουργού Εξωτερικών
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΥπουργού Εθνικής Άμυνας
ΣΑΒΒΑ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΥπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΥπουργού Πολιτισμού
ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ – ΠΕΤΡΑΛΙΑΥπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης
ΒΥΡΩΝΑ ΠΟΛΥΔΩΡΑΥπουργού Δημόσια Τάξης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΝΤΖΗΥπουργού Μακεδονίας-Θράκης
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΣΣΙΜΗΥφυπουργού Εξωτερικών
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΕΡΑΝΤΖΗΥφυπουργού Ανάπτυξης
30-4-2007: Παραίτηση
ΣΑΒΒΑ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΥπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
30-4-2007: Διορισμός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΓΓΙΝΑΥπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
24-8-2007: Παραίτηση
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
24-8-2007: Διορισμός
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΦΛΟΓΑΙΤΗΥπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ-ΡΟΔΟΛΦΟΥ ΜΟΡΩΝΗΥπουργού Επικρατείας
19-9-2007: Παραίτηση
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΠρωθυπουργού
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΦΛΟΓΑΪΤΗΥπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΥπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΥπουργού Εξωτερικών
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΥπουργού Εθνικής Άμυνας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΙΟΥΦΑΥπουργού Ανάπτυξης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΑΥπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΥπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΓΓΙΝΑΥπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΠΑΣΙΑΚΟΥΥπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΥπουργού Δικαιοσύνης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΥπουργού Πολιτισμού
ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ – ΠΕΤΡΑΛΙΑΥπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης
ΜΙΧΑΗΛ – ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΑΠΗΥπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΒΥΡΩΝΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΑΥπουργού Δημόσιας Τάξης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΝΤΖΗΥπουργού Μακεδονίας – Θράκης
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΑΥΛΙΔΗΥπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Επικρατείας
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ – ΡΟΔΟΛΦΟΥ ΜΟΡΩΝΗΥπουργού Επικρατείας
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΥΥφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΑΚΟΥΥφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
ΧΡΗΣΤΟΥ ΦΩΛΙΑΥφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
ΠΕΤΡΟΥ ΔΟΥΚΑΥφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΖΑΥφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΣΣΙΜΗΥφυπουργού Εξωτερικών
ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΛΗΝΑΚΗΥφυπουργού Εξωτερικών
ΕΥΡΥΠΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΥφυπουργού Εξωτερικών
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥΥφυπουργού Εθνικής Άμυνας
ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Εθνικής Άμυνας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΕΡΑΝΤΖΗΥφυπουργού Ανάπτυξης
ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥΥφυπουργού Ανάπτυξης
ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΥφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΟΥΥφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥΥφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥΥφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΟΝΤΟΥΥφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΡΦΑΝΟΥΥφυπουργού Πολιτισμού