Κυβέρνησις ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Από 19.9.2007 έως 6.10.2009
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Από 19.9.2007 έως 6.10.2009[i]

19-9-2007: Διορισμός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΠρωθυπουργού
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εσωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΥπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΥπουργού Εξωτερικών
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΥπουργού Εθνικής Άμυνας
ΧΡΗΣΤΟΥ ΦΩΛΙΑΥπουργού Ανάπτυξης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΑΥπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
ΕΥΡΥΠΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΥπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΓΓΙΝΑΥπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΟΝΤΟΥΥπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΥπουργού Δικαιοσύνης
ΜΙΧΑΗΛ – ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΑΠΗΥπουργού Πολιτισμού
ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΥπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΤΖΙΜΑΥπουργού Μακεδονίας – Θράκης
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Επικρατείας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΑΚΟΥΥφυπουργού Εσωτερικών
ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΩΗΥφυπουργού Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΗΝΟΦΩΤΗΥφυπουργού Εσωτερικών
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΖΑΥφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥΥφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΕΓΚΑΥφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΛΗΝΑΚΗΥφυπουργού Εξωτερικών
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΣΣΙΜΗΥφυπουργού Εξωτερικών
ΠΕΤΡΟΥ ΔΟΥΚΑΥφυπουργού Εξωτερικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑΥφυπουργού Εθνικής Άμυνας
ΙΩΑΝΝΗ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΥφυπουργού Εθνικής Άμυνας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥΥφυπουργού Ανάπτυξης
ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΛΑΦΑΤΗΥφυπουργού Ανάπτυξης
ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΥφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥΥφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥΥφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥΥφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΥφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΙΛΤΙΔΗΥφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΙΩΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗΥφυπουργού Πολιτισμού
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΜΜΕΝΟΥΥφυπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
17-12-2007: Παραίτηση
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΓΓΙΝΑΥπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
17-12-2007: Διορισμός
ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ – ΠΕΤΡΑΛΙΑΥπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
13-9-2008: Παραίτηση
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
13-9-2008: Διορισμός
ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
24-10-2008: Παραίτηση
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Επικρατείας
7-1-2009: Παραίτηση
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΥπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΥ ΦΩΛΙΑΥπουργού Ανάπτυξης
ΕΥΡΥΠΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΥπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΟΝΤΟΥΥπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΥπουργού Δικαιοσύνης
ΜΙΧΑΗΛ – ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΑΠΗΥπουργού Πολιτισμού
ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΥπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΤΖΙΜΑΥπουργού Μακεδονίας – Θράκης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΗΝΟΦΩΤΗΥφυπουργού Εσωτερικών
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥΥφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
ΠΕΤΡΟΥ ΔΟΥΚΑΥφυπουργού Εξωτερικών
ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΛΑΦΑΤΗΥφυπουργού Ανάπτυξης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
8-1-2009: Διορισμός
ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥΥπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΥπουργού Ανάπτυξης
ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΥπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΝΙΚΌΛΑΟΥ – ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΕΝΔΙΑΥπουργού Δικαιοσύνης
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΑΜΑΡΑΥπουργού Πολιτισμού
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης
ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΥπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΛΑΦΑΤΗΥπουργού Μακεδονίας – Θράκης
ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΑναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΟΥΡΑΥφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΥφυπουργού Εξωτερικών
ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΟΥΓΑΥφυπουργού Ανάπτυξης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΥφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
ΜΑΡΙΟΥ ΣΑΛΜΑΥφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΥφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
29-1-2009: Διορισμός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΥφυπουργού Εσωτερικών
11-9-2009: Παραίτηση
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εσωτερικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΥφυπουργού Εσωτερικών
11-9-2009: Διορισμός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΛΟΓΑΪΤΗΣΥπουργού Εσωτερικών
6-10-2009: Παραίτηση
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΠρωθυπουργού
7-10-2009: Παραίτηση
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΦΛΟΓΑΪΤΗΥπουργού Εσωτερικών
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥΥπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΥπουργού Εξωτερικών
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΥπουργού Εθνικής Άμυνας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΥπουργού Ανάπτυξης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΑΥπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ ΣΠΗΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ – ΠΕΤΡΑΛΙΑΥπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΥπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΝΙΚΟΛΑΟΥ -ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΕΝΔΙΑΥπουργού Δικαιοσύνης
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΑΜΑΡΑΥπουργού Πολιτισμού
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης
ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΥπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΛΑΦΑΤΗΥπουργού Μακεδονίας – Θράκης
ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΑναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΑΚΟΥΥφυπουργού Εσωτερικών
ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΩΗΥφυπουργού Εσωτερικών
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΖΑΥφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΕΓΚΑΥφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΟΥΡΑΥφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΛΗΝΑΚΗΥφυπουργού Εξωτερικών
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΣΣΙΜΗΥφυπουργού Εξωτερικών
ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΥφυπουργού Εξωτερικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑΥφυπουργού Εθνικής Άμυνας
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΥφυπουργού Εθνικής Άμυνας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥΥφυπουργού Ανάπτυξης
ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΠΟΥΓΑΥφυπουργού Ανάπτυξης
ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΥφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥΥφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥΥφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥΥφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΥφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΥφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΜΑΡΙΟΥ ΣΑΛΜΑΥφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΙΛΤΙΔΗΥφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΗΥφυπουργού Πολιτισμού
ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΥφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΜΜΕΝΟΥΥφυπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

[i] Ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Α. Καραμανλής παραιτήθηκε με το π.δ.181/6-10-2009 (ΦΕΚ 211/6-10-2009 τ. Α΄ ) και οι Υπουργοί και οι Υφυπουργοί της κυβέρνησής του παραιτήθηκαν με το π.δ. 183/6-10-2009 (ΦΕΚ 212/7-10-2009, τ. Α΄).