Κυβέρνησις ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Από 6.10.2009 έως 11.11.2011
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Από 6.10.2009 έως 11.11.2011 [1]

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

 

Από  7.10.2009  μέχρι  11.11.2011

 

6 Οκτωβρίου 2009: Διορισμός (π.δ. 182/6-10-2009, ΦΕΚ Α΄211):

 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΠρωθυπουργού

7  Οκτωβρίου 2009 διορισμός (π.δ. 187/7-10-2009, ΦΕΚ Α΄ 214):

 

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥΑντιπροέδρου της Κυβέρνησης
ΙΩΑΝΝΗ ΡΑΓΚΟΥΣΗΥπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΥπουργού Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΥπουργού Εξωτερικών
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΥπουργού Εθνικής Άμυνας
ΛΟΥΚΙΑ – ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗΥπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΥπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης  και Θρησκευμάτων
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΡΕΠΠΑΥπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΒΕΡΔΟΥΥπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
ΜΑΡΙΑΣ – ΕΛΙΖΑΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΠΑΤΖΕΛΗΥπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΥπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΥπουργού Προστασίας του Πολίτη
ΠΑΥΛΟΥ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥΥπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΠΑΜΠΟΥΚΗΥπουργού Επικρατείας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΡΟΥΤΣΑΑναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΠΕΓΛΙΤΗΑναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΑΛΩΤΗΥφυπουργού στον Πρωθυπουργό
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΡΟΒΛΙΑΥφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΤΖΑΚΡΗΥφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΣΑΧΙΝΙΔΗΥφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΟΥΒΕΛΗΥφυπουργού Εξωτερικών
ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΥφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΛΑΡΗΥφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗΥφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΩΡΑΪΤΗΥφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΑΡΕΤΟΥΥφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΥφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΥφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΥφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΥφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΥφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΥφυπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΒΟΥΓΙΑΥφυπουργού Προστασίας του Πολίτη
ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΓΚΕΡΕΚΟΥΥφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού

11 Ιανουαρίου 2010: Παραίτηση (π.δ. 3/11-1-2010, ΦΕΚ Α΄2):

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΡΟΒΛΙΑΥφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

11 Ιανουαρίου 2010: Διορισμός (π.δ. 4/11-1-2010,  ΦΕΚ Α΄2):

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΤΟΛΙΟΥΥφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

21 Μαϊου 2010: Παραίτηση (π.δ. 36/21-5-2010, ΦΕΚ Α΄77):

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΕΡΕΚΟΥΥφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού

21 Μαϊου 2010: Διορισμός (π.δ. 37/21-5-2010, ΦΕΚ Α΄77):

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΥφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού

7 Σεπτεμβρίου  2010: Παραίτηση (π.δ. 88/7-9-2010, ΦΕΚ Α΄154):

 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΥπουργού Εξωτερικών
ΛΟΥΚΙΑΣ – ΤΑΡΣΙΤΣΑΣ ΚΑΤΣΕΛΗΥπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΒΕΡΔΟΥΥπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
ΜΑΡΙΑΣ–ΕΛΙΖΑΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΠΑΤΖΕΛΗΥπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΥπουργού Προστασίας του Πολίτη
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΡΟΥΤΣΑΑναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών
ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΥφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΛΑΡΗΥφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΥφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΥφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΥφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΧΡΙΜΑΚΗΥφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΥφυπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΒΟΥΓΙΑΥφυπουργού Προστασίας του Πολίτη

7 Σεπτεμβρίου  2010: Διορισμός (π.δ. 89/7-9-2010, ΦΕΚ Α΄ 154):

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΡΟΥΤΣΑΥπουργού Εξωτερικών
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΥπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
ΛΟΥΚΙΑΣ – ΤΑΡΣΙΤΣΑΣ ΚΑΤΣΕΛΗΥπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΒΕΡΔΟΥΥπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΥπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΠΟΥΤΣΗΥπουργού Προστασίας του Πολίτη
ΜΑΡΙΑΣ–ΕΛΙΖΑΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥΑναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών
ΣΩΚΡΑΤΗ ΞΥΝΙΔΗΑναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΑναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΑναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΑναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΧΥΤΗΡΗΑναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΥΣΕΛΑΥφυπουργού Οικονομικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΟΛΛΗΥφυπουργού Εξωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΗΓΑΥφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΡΟΒΛΙΑΥφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΒΟΥΓΙΑΥφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥΥφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
ΑΝΝΑΣ ΝΤΑΛΑΡΑΥφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΗΔΟΝΗΥφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΥφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΕΛΕΝΗΣ – ΜΑΡΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΥφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥΥφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΘΩΝΑΥφυπουργού Προστασίας του Πολίτη

30 Σεπτεμβρίου  2010: Παραίτηση (π.δ. 97/30-9-2010, ΦΕΚ Α΄ 172):

 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΑΛΩΤΗΥφυπουργού στον Πρωθυπουργό

30 Σεπτεμβρίου  2010: Διορισμός (π.δ. 98/30-9-2010, ΦΕΚ Α΄ 172):

 ΙΩΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ Υπουργού Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας
 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΑΛΩΤΗ Υφυπουργού Εσωτερικών, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 ΕΛΠΙΔΑΣ ΤΣΟΥΡΗΥφυπουργού Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας
30 Σεπτεμβρίου  2010: Διορισμός:  (π.δ. 99/30-9-2010, ΦΕΚ Α΄ 172)
 ΙΩΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ Υπουργού Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας
 ΕΛΠΙΔΑΣ ΤΣΟΥΡΗΥφυπουργού Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας

17 Ιουνίου 2011: Παραίτηση (π.δ. 62/17-6-2011, ΦΕΚ Α΄ 145):

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΥπουργού Οικονομικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΡΟΥΤΣΑΥπουργού Εξωτερικών
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΥπουργού Εθνικής Άμυνας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΥπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΕΠΠΑΥπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
ΛΟΥΚΙΑΣ – ΤΑΡΣΙΤΣΑΣ ΚΑΤΣΕΛΗΥπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΥπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΠΑΜΠΟΥΚΗΥπουργού Επικρατείας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΠΕΓΛΙΤΗΑναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΑναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΧΥΤΗΡΗΑναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΑΛΩΤΗΥφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΣΑΧΙΝΙΔΗΥφυπουργού Οικονομικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΥΣΕΛΑΥφυπουργού Οικονομικών
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΟΥΒΕΛΗΥφυπουργού Εξωτερικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΩΡΑΪΤΗΥφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΑΡΕΤΟΥΥφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΒΟΥΓΙΑΥφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥΥφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
ΑΝΝΑΣ ΝΤΑΛΑΡΑΥφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
ΕΛΕΝΗΣ – ΜΑΡΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΥφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥΥφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

17 Ιουνίου 2011: Διορισμός (π.δ. 63/17-6-2011, ΦΕΚ Α΄ 145):

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΑντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΥπουργού Εξωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΠΕΓΛΙΤΗΥπουργού Εθνικής  Άμυνας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΥπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
ΙΩΑΝΝΗ ΡΑΓΚΟΥΣΗΥπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΥπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΗΛΙΑ ΜΟΣΙΑΛΟΥΥπουργού Επικρατείας
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΣΑΧΙΝΙΔΗΑναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
ΠΑΝΤΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΑναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Εθνικής Άμυνας
ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥΥφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΛΑΡΗΥφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΥφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΑΛΩΤΗΥφυπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

27 Ιουνίου 2011: Παραίτηση (π.δ. 64/27-6-2011, ΦΕΚ Α΄ 146)

ΙΩΑΝΝΗ ΡΑΓΚΟΥΣΗΥπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΥπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
ΙΩΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΥπουργού Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας
ΣΩΚΡΑΤΗ ΞΥΝΙΔΗΑναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΤΖΑΚΡΗΥφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΤΟΛΙΟΥΥφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΗΓΑΥφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΡΟΒΛΙΑΥφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
ΕΛΠΙΔΑ ΤΣΟΥΡΗΘαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας

27 Ιουνίου 2011: Διορισμός (π.δ. 66/27-6-2011, ΦΕΚ Α΄ 148):

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΕΠΠΑΥπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΥπουργού Εσωτερικών
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΥπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
ΣΩΚΡΑΤΗ ΞΥΝΙΔΗΑναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΠΑΜΠΟΥΚΗΑναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΡΟΒΛΙΑΥφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
ΠΑΝΤΕΛΗ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΥφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Εσωτερικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΩΡΑΪΤΗΥφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

3 Αυγούστου 2011: Διορισμός (π.δ. 69/3-8-2011, ΦΕΚ Α΄  168)

 

ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΟΛΚΑΥφυπουργού στον Πρωθυπουργό

   26 Αυγούστου  2011: Παραίτηση (π.δ. 76/26-8-2011, ΦΕΚ Α΄  185):

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΠΑΜΠΟΥΚΗΑναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

11 Νοεμβρίου 2011: Παραίτηση (π.δ. 108/9-11-2011, ΦΕΚ Α΄  243/11-11-2011):

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΠρωθυπουργού
11 Νοεμβρίου 2011: Παραίτηση: (π.δ. 107/9-11-2011, ΦΕΚ Α΄ 243/11-11-2011)
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥΑντιπροέδρου της Κυβέρνησης
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΑντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Οικονομικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΕΠΠΑΥπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΥπουργού Εσωτερικών
ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΥπουργού Εξωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΠΕΓΛΙΤΗΥπουργού Εθνικής Άμυνας
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΥπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΥπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
ΑΝΝΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
ΙΩΑΝΝΗ ΡΑΓΚΟΥΣΗΥπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΥπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΒΕΡΔΟΥΥπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΥπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΠΟΥΤΣΗΥπουργού Προστασίας του Πολίτη
ΠΑΥΛΟΥ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥΥπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού
ΗΛΙΑ ΜΟΣΙΑΛΟΥΥπουργού Επικρατείας
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΣΑΧΙΝΙΔΗΑναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
ΠΑΝΤΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΑναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
ΜΑΡΙΑΣ–ΕΛΙΖΑΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟ-ΠΟΥΛΟΥΑναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών
ΣΩΚΡΑΤΗ ΞΥΝΙΔΗΑναπληρωτή Υπουργού  Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΑναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΑναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΟΛΚΑΥφυπουργού στον Πρωθυπουργό
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΡΟΒΛΙΑΥφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
ΠΑΝΤΕΛΗ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΥφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Εσωτερικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΟΛΛΗΥφυπουργού Εξωτερικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Εθνικής Άμυνας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΩΡΑΪΤΗΥφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗΥφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥΥφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΥφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥΥφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΛΑΡΗΥφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΗΔΟΝΗΥφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΥφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΥφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΑΛΩΤΗΥφυπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΘΩΝΑΥφυπουργού Προστασίας του Πολίτη
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΥφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού

 

[1]Ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Α. Καραμανλής παραιτήθηκε με το π.δ.181/6-10-2009 (ΦΕΚ 211/6-10-2009 τ. Α΄ ) και οι Υπουργοί και οι Υφυπουργοί της κυβέρνησής του παραιτήθηκαν με το π.δ. 183/6-10-2009 (ΦΕΚ 212/7-10-2009, τ. Α΄).

Ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Α. Παπανδρέου διορίσθηκε με το π.δ. 182/6-10-2009 (ΦΕΚ 211/6-10-2009, τ. Α΄), ενώ οι Υπουργοί και οι Υφυπουργοί της Κυβέρνησής του διορίσθηκαν με το π.δ. 187/7-10-2009 (ΦΕΚ 214/7-10-2009, τ. Α΄).