Συνεδρίαση Υπουργικού Συμβουλίου | 9 Μαρτίου 2011

09-03-2011 | Εκτύπωση Εκτύπωση | Θεματικές : Νέα, Υπουργικό Συμβούλιο

Κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, τα εξής θέματα:

– Ειδική Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου για την υπαγωγή στις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων των αναγκαίων συμπληρωματικών απαλλοτριώσεων ακινήτων του τμήματος Σκάρφεια – Ράχες Μαλιακού του Αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Εύζωνοι (Π.Α.Θ.Ε.).

  Εισηγητής: Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Δ. Ρέππας.

  – Αποδοχή παραίτησης του Διευθυντή και διορισμός Διευθυντή στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο.

   Εισηγητής: Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κ. Σκανδαλίδης.

   – Σχέδιο νόμου: Εξορθολογισμός και βελτίωση στην απονομή της πολιτικής δικαιοσύνης.

    Εισηγητής: Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Χ. Καστανίδης.

    – Σχέδιο νόμου: Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) – Προπτωχευτική Διαδικασία Εξυγίανσης και λοιπές διατάξεις.

     Εισηγητής: Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Μ. Χρυσοχοΐδης.

     – Σχέδιο νόμου για τη Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

      Εισηγητής: Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Μ. Χρυσοχοΐδης.

      – Σχέδιο νόμου για την εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με τις προβλέψεις των Οδηγιών 2009/72 και 2009/73 («3η Ενεργειακή Δέσμη»).

       Εισηγήτρια: Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Κ. Μπιρμπίλη.

       – Σχέδιο νόμου: Ρύθμιση της αγοράς παιγνίων.

        Εισηγητής: Υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου.

        – 2011 – Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο για τη Στήριξη της Εργασίας.

         Εισηγήτρια: Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Λ. Κατσέλη.

         – Σχέδιο νόμου: Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών έργων και υπηρεσιών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας (εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ) – Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

          Εισηγητής: Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Ε. Βενιζέλος.