Ευρωπαϊκές Οδηγίες: Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΤΥΧΑΙΝΕΙ ΣΤΟΧΟ 1%

28-03-2011 | Εκτύπωση Εκτύπωση | Θεματικές : Ανακοινώσεις, Νέα

Για πρώτη φορά η Ελλάδα μείωσε το έλλειμμα ενσωμάτωσης Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 1%, πετυχαίνοντας το στόχο του 1% της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το καλύτερο μέχρι τώρα αποτέλεσμά της.

Η μείωση του ελλείμματος αφορά την περίοδο από 1 Μαΐου 2010 έως 31 Οκτωβρίου 2010. Καταγράφεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον πρόσφατα δημοσιευμένο Πίνακα Επιδόσεων Εσωτερικής Αγοράς Αρ. 22 (Internal Market Scoreboard No. 22). Στη συνοδευτική έκθεση του Πίνακα Επιδόσεων ειδικό κεφάλαιο αφιερώνεται στην ελληνική επιτυχία και στους λόγους αυτής, «Greece’s success story”, όπως χαρακτηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να διαβάσετε στα ελληνικά το περιληπτικό κείμενο της Συνοδευτικής ‘Εκθεσης του Πίνακα Επιδόσεων Εσωτερικής Αγοράς Αρ. 22.  Έχουν επισημανθεί με διαφορετικό χρώμα τα χωρία που αφορούν στην Ελλάδα.

Επίσης μπορείτε να διαβάσετε στα αγγλικά ολόκληρη τη Συνοδευτική Έκθεση. Τα χωρία που αφορούν την Ελλάδα έχουν κι εδώ επισημανθεί με διαφορετικό χρώμα.

Εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε την εξέλιξη της επίδοσης της Ελλάδας από το 1997, οπότε άρχισαν να δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πίνακες Επιδόσεων των κρατών μελών όσον αφορά την ενσωμάτωση του παράγωγου κοινοτικού δικαίου, μέχρι σήμερα.