Συνεδρίαση Υπουργικού Συμβουλίου | 28.07.2011

28-07-2011 | Εκτύπωση Εκτύπωση | Θεματικές : Υπουργικό Συμβούλιο

Στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 28ης Ιουλίου 2011 συζητήθηκαν τα εξής θέματα:

1. Ενημέρωση και απόφαση για αναδιάρθρωση φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Εισηγητής: Υπουργός Οικονομικών κ. Ε. Βενιζέλος.

2. Ενημέρωση και απόφαση για ιδιωτικοποιήσεις.

Εισηγητής: Υπουργός Οικονομικών κ. Ε. Βενιζέλος.

3. Σχέδιο νόμου: Εκδίκαση  πράξεων διαφθοράς πολιτικών και κρατικών αξιωματούχων, υποθέσεων μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και μείζονος δημοσίου συμφέροντος.

Εισηγητής: Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Μ. Παπαϊωάννου.

4. Σχέδιο νόμου: Σύσταση και λειτουργία Επικουρικής Ακτοφυλακής.

Εισηγητής: Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Χ. Παπουτσής.

5. Σχέδιο νόμου για τη βελτίωση της Ρυθμιστικής Διακυβέρνησης.

Εισηγητής: Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Δ. Ρέππας.

6. Προεπιλογή Συμβούλων της Επικρατείας για την πλήρωση της κενής θέσης Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Εισηγητής: Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Μ. Παπαϊωάννου.

7. Προεπιλογή Αρεοπαγιτών για την πλήρωση της κενής θέσης Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου.

Εισηγητής: Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Μ. Παπαϊωάννου.

8. Ενημέρωση από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέα Λοβέρδο για θέματα αρμοδιότητάς του.