Συνεδρίαση Υπουργικού Συμβουλίου | 6.09.2011

06-09-2011 | Εκτύπωση Εκτύπωση | Θεματικές : Νέα, Υπουργικό Συμβούλιο

Στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2011 συζητήθηκαν τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: Ενημέρωση και λήψη αποφάσεων για την προώθηση διαρθρωτικών αλλαγών.

Εισηγητής: Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών, κ. Ε. Βενιζέλος.

ΘΕΜΑ 2ο: Σχέδιο νόμου για τον Κώδικα Νόμων για τα Ναρκωτικά.

Εισηγητής: Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Μ. Παπαϊωάννου.

ΘΕΜΑ 3ο: Σχέδιο νόμου: Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.

Εισηγητής: Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Α. Λοβέρδος.

ΘΕΜΑ 4ο: Σχέδιο νόμου: Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και εκμεταλλεύσεις.

Εισηγητής: Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κ. Σκανδαλίδης.

ΘΕΜΑ 5ο : Σχέδιο νόμου: Διαχείριση ακινήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Επίλυση ιδιοκτησιακών ζητημάτων – Αγροτικές Μισθώσεις.

Εισηγητής: Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κ. Σκανδαλίδης.

ΘΕΜΑ 6ο: Σχέδιο νόμου: Κανόνες ελεύθερης παροχής υπηρεσιών μεταφοράς με Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα – Νέα Οχήματα, ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ μέχρι 9 θέσεων και Μοτοσυκλέτες Δημόσιας Χρήσης (Μ.Δ.Χ.)

Εισηγητής: Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Ι. Ραγκούσης.

ΘΕΜΑ 7ο: Ανακοίνωση από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Χ. Παπουτσή: Αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης – Ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης των συνόρων.