Συνεδρίαση Υπουργικού Συμβουλίου | 29.09.2011

29-09-2011 | Εκτύπωση Εκτύπωση | Θεματικές : Νέα, Υπουργικό Συμβούλιο

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα εξής:

– Ενημέρωση και λήψη απόφασης για βαθμολόγιο και ενιαίο μισθολόγιο του Δημόσιου Τομέα.

Εισηγητές: Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών κ. Ε.  Βενιζέλος & Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Δ. Ρέππας.

– Ενημέρωση για το θεσμό της εργασιακής εφεδρείας.

Εισηγητές: Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών κ. Ε. Βενιζέλος, Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Δ. Ρέππας & Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γ. Κουτρουμάνης.

– Ενημέρωση και λήψη απόφασης για δημοσιονομικές – φορολογικές – συνταξιοδοτικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις, που συνδέονται με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2011 και τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού του 2012.

Εισηγητές: Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών κ. Ε. Βενιζέλος & Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γ. Κουτρουμάνης.

– Σχέδιο νόμου: Επιτάχυνση και εξορθολογισμός διαδικασιών αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.

Εισηγητής: Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Ι. Ραγκούσης.

– Σχέδιο νόμου: Διαχείριση ακινήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Επίλυση ιδιοκτησιακών ζητημάτων.

Εισηγητής: Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κ. Σκανδαλίδης.

– Σχέδιο νόμου: Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και εκμεταλλεύσεις.

Εισηγητής: Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κ. Σκανδαλίδης.

– Σχέδιο νόμου: Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και για την τροποποίηση της Οδηγίας 1999/35/ΕΚ του Συμβουλίου και της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις.

Εισηγητής: Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Χ. Παπουτσής.