Συνεδρίαση Υπουργικού Συμβουλίου | 18.2.2012

18-02-2012 | Εκτύπωση Εκτύπωση | Θεματικές : Υπουργικό Συμβούλιο

Υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, Λουκά Παπαδήμου, συνεδρίασε σήμερα Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2012,το Υπουργικό Συμβούλιο.

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα εξής:

1. Ανακοινώσεις Πρωθυπουργού.

2. Προαπαιτούμενες ενέργειες στο πλαίσιο του νέου οικονομικού προγράμματος και υλοποίηση των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής της 26ης Οκτωβρίου 2011.

Εισηγητής o Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών κ. Ε. Βενιζέλος.

3. Σχέδιο νόμου: Σχέδιο Ανάπτυξης του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού – Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ – προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) – κριτήρια αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορεοστών (ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ).

Εισηγητής o Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γ. Παπακωνσταντίνου.