Συνεδρίαση Υπουργικού Συμβουλίου | 9.3.2012

09-03-2012 | Εκτύπωση Εκτύπωση | Θεματικές : Υπουργικό Συμβούλιο

Υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Λουκά Παπαδήμου συνεδρίασε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο με τα εξής θέματα:

– Θέματα που αφορούν την ανταλλαγή ομολόγων του ελληνικού δημοσίου (PSI).

Εισηγητής: Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών Ευ. Βενιζέλος.

– Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Επισκόπηση Δαπανών Γενικής Κυβέρνησης 2013-2016.

Εισηγητής: Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Φ. Σαχινίδης.