Συνεδρίαση Υπουργικού Συμβουλίου | 19.03.2012

19-03-2012 | Εκτύπωση Εκτύπωση | Θεματικές : Νέα, Υπουργικό Συμβούλιο

Υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Λουκά Παπαδήμου συνεδρίασε σήμερα, Δευτέρα 19 Μαρτίου, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν τα εξής:

– Ανακοινώσεις Πρωθυπουργού.

– Ενέργειες που αφορούν την εφαρμογή του Οικονομικού Προγράμματος της Ελλάδος.

Εισηγητής: Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών κ. Ε. Βενιζέλος.

– Σχέδιο νόμου: «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

Εισηγητής: Υπουργός Εσωτερικών κ. Α. Γιαννίτσης.