Συνεδρίαση Υπουργικού Συμβουλίου | 22.03.2012

22-03-2012 | Εκτύπωση Εκτύπωση | Θεματικές : Νέα, Υπουργικό Συμβούλιο

Υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Λουκά Παπαδήμου συνεδρίασε σήμερα, Πέμπτη 22 Μαρτίου, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν τα εξής:

1. Ανακοινώσεις Πρωθυπουργού.

2. Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις».

Εισηγητής: Υπουργός Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων κ. Μ. Βορίδης.

3. Σχέδιο Νόμου «Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας – πλαισίου για τη γονική άδεια που συνήφθη από τις οργανώσεις BUSINESS EUROPE, UEAPME, CEEP και ETUC και με την κατάργηση της οδηγίας 96/34/ΕΚ και άλλες διατάξεις.

Εισηγητής: Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Γ. Κουτρουμάνης.