Συνεδρίαση Υπουργικού Συμβουλίου | 02.05.2012

02-05-2012 | Εκτύπωση Εκτύπωση | Θεματικές : Υπουργικό Συμβούλιο

Υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Λουκά Παπαδήμου συνεδρίασε σήμερα, Τετάρτη 2 Μαΐου, στη Βουλή το Υπουργικό Συμβούλιο.
Θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου: Περί των όρων της σύμβασης προεγγραφής που αφορά την ενίσχυση του κεφαλαίου πιστωτικών ιδρυμάτων.
Εισηγητής: Υπουργός Οικονομικών κ. Φ. Σαχινίδης. 2. Πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου για την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος περί διορισμού μέλους του Συμβουλίου Νομισματικής
Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος.
Εισηγητής: Υπουργός Οικονομικών κ. Φ. Σαχινίδης.
3. Υλοποίηση των δράσεων που απορρέουν από το Δεύτερο Οικονομικό Πρόγραμμα.
Εισηγητής: Πρωθυπουργός.