Συνεδρίαση Υπουργικού Συμβουλίου |10.05.2010

11-05-2010 | Εκτύπωση Εκτύπωση | Θεματικές : Υπουργικό Συμβούλιο

Συζητήθηκαν θέματα του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπών Υπουργείων.