ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Η ΚΑΛΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ»


Εξήντα στελέχη της διοίκησης και σύμβουλοι υπουργών πρόκειται να συμμετέχουν τις επόμενες μέρες στο επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα την καλή νομοθέτηση και σύνταξη νομοθετικών κειμένων. Το τριήμερο εντατικό επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Η καλή νομοθέτηση στην πράξη: Σύνταξη ρυθμιστικών κειμένων και συνοδευτικών εκθέσεων» σχεδιάστηκε από τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και υλοποιείται από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας  Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α). Σκοπός του προγράμματος είναι να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας της νομοθέτησης και να εξοικειώσει τα στελέχη που υποστηρίζουν το νομοθετικό και κανονιστικό έργο της Κυβέρνησης με τις αρχές, τους κανόνες και τις τεχνικές της καλής νομοθέτησης. Οι επιμορφωτές, εξειδικευμένα στελέχη της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Συνηγόρου του Πολίτη, θα παράσχουν τεχνογνωσία και εκπαιδευτικό υλικό, μεταξύ άλλων, για το σχεδιασμό και τη σύνταξη κανονιστικών κειμένων και συνοδευτικών εκθέσεων, τη διενέργεια κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης, την κωδικοποίηση και αναμόρφωση νομοθεσίας κ.ά.

Το πρόγραμμα, το οποίο διοργανώνεται για πρώτη φορά, θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Δ.Δ.Α στον Ταύρο σε δύο κύκλους, στις 3-5 και στις 10-12 Ιουλίου. Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που υπήρξε, το πρόγραμμα θα επαναληφθεί τους επόμενους μήνες.