2η  συνάντηση του διυπουργικού συντονιστικού δικτύου για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, 29/6/2017


Με πρωτοβουλία του Γραφείου Συντονισμού, Θεσμικών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017 η δεύτερη συνάντηση του διυπουργικού συντονιστικού δικτύου για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), με τη συμμετοχή περίπου 50  στελεχών της δημόσιας διοίκησης. Σκοπός της συνάντησης ήταν αφενός η ενημέρωση των εστιακών σημείων των υπουργείων για τις εθνικές προτεραιότητες και άλλες εξελίξεις στο εγχείρημα της ενσωμάτωσης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στη χώρα μας, και αφετέρου η συζήτηση για τη διαδικασία σύνταξης της Εθνικής Έκθεσης Αξιολόγησης (Voluntary National Review), η οποία θα παρουσιαστεί στο Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου (High Level Political Forum) του ΟΗΕ, τον Ιούλιο 2018.

Τα στελέχη του Γραφείου Συντονισμού, Θεσμικών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων αναφέρθηκαν στις εξελίξεις που έχουν σημειωθεί μετά την πρώτη συνάντηση του Δικτύου, στις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, στην προσπάθεια για εμπλοκή όλων των ενδιαφερόμενων μερών και σε νέες, εν εξελίξει, πρωτοβουλίες, ενώ ο διευθυντής του Γραφείου Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ αναφέρθηκε στις εξελίξεις ως προς τη μέτρηση των ΣΒΑ. Παρουσιάστηκε από το Γραφείο ένα σχέδιο περιεχομένων της Εθνικής Έκθεσης Αξιολόγησης και συζητήθηκε ο τρόπος συμβολής των υπουργείων στη σύνταξή της.