Επιμορφωτικό πρόγραμμα «Η ενωσιακή νομοθεσία στην Ελλάδα: Διαπραγμάτευση, Υιοθέτηση, Ορθή Εφαρμογή»


Η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, αρμόδια για την παρακολούθηση της εναρμόνισης του εθνικού δικαίου με αυτό της ΕΕ, διοργανώνει σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Η ενωσιακή νομοθεσία στην Ελλάδα: Διαπραγμάτευση, Υιοθέτηση, Ορθή Εφαρμογή», με στόχο την υποστήριξη των υπουργείων στην ολοένα εντεινόμενη απαίτηση για προσαρμογή του εθνικού δικαίου σε σχέση με αυτό της ΕΕ.

Ειδικότερα, το σεμινάριο αποσκοπεί στην συστηματική παρουσίαση και στη μεταφορά εκ των έσω εμπειρίας όσον αφορά τις τεχνικές διαπραγμάτευσης, τη νομοτεχνική επεξεργασία των εθνικών μέτρων μεταφοράς και, τέλος, το βασικότερο διακύβευμα, που είναι η πρόληψη και διαχείριση παραβάσεων έναντι του Δικαστηρίου της ΕΕ.

Ο πρώτος κύκλος του σεμιναρίου θα διεξαχθεί 4-6 Δεκεμβρίου 2017 και ο δεύτερος 18-20 Δεκεμβρίου 2017, στις εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στον Ταύρο και ήδη γίνονται οι εγγραφές στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.