Νέο σχέδιο νόμου για την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης


Ο Υπουργός Επικρατείας Δημήτρης Τζανακόπουλος καλεί τους πολίτες αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο να μελετήσει το νέο προτεινόμενο θεσμικό πλαίσιο που αποτυπώνεται στο σχέδιο νόμου «Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης» που διέπει τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής και να προβεί στην υποβολή σχολίων, προτάσεων και παρατηρήσεων προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου.

Το σχέδιο νόμου μπορείτε να το μεταφορτώσετε εδώ.

Την αιτιολογική έκθεση μπορείτε να τη μεταφορτώσετε εδώ.

Η δυνατότητα υποβολής προτάσεων στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση ξεκινά από σήμερα, ημέρα Τρίτη 5 Μαρτίου 2019 και ώρα 16:00 και λήγει την Τρίτη στις 19 Μαρτίου 2019 και ώρα 16:00.

Ακολουθήστε το σύνδεσμο για να συμμετάσχετε στη διαβούλευση μέσω του opengov.gr.