Νόμος 4622/2019: «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133)


Μεταφορτώστε εδώ το νέο θεσμικό πλαίσιο για το Επιτελικό Κράτος.