Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό

12-03-2020 | Εκτύπωση Εκτύπωση | Θεματικές : Ανακοινώσεις, Νέα

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με τα επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και προστασία από τον κορωνοϊό (ΑΔΑ ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ).