- Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων - https://gslegal.gov.gr -

Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με τα επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και προστασία από τον κορωνοϊό (ΑΔΑ ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ).