Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης


Σύμφωνα με την Υ 21/4-5-2020 Απόφαση του Πρωθυπουργού: «Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης.» (YOΔΔ 340/2020), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 5 και 66 παρ. 1 και 2 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133) η σύνθεση της Κ.Ε.Κ. έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΕΠΙΤΙΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗΕΠΙΤΙΜΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΜΕΛΗ

ΑΝΔΡΟΒΙΤΣΑΝΕΑ ΜΕΤΑΞΙΑΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Σ.Κ.
ΔΑΦΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕΠΙΤΙΜΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΗΜΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΟΥΔΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΡΕΔΡΟΣ Ν.Σ.Κ.
ΚΟΡΙΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΙΕΡΡΙΝΑ – ΑΓΓΕΛΙΚΗΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΟΥΤΟΥΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΙΚΡΟΥΛΕΑΣ ΗΛΙΑΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΜΠΙΡΠΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ
ΠΑΠΑΡΣΕΝΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΡΕΔΡΟΣ Ν.Σ.Κ.