Ειδική Διοικητική Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατεπειγόντων μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και αντιμετώπισης σχετικών προβλημάτων


Η «Ειδική Διοικητική Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατεπειγόντων μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και αντιμετώπισης σχετικών προβλημάτων» με τη συντομογραφία “ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ κατεπειγόντων ρυθμιστικών μέτρων”, εκπονήθηκε από το Τμήμα Διοικητικών Κωδικοποιήσεων – «Ραπτάρχης» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το έργο αποτελείται από επτά συνεχόμενους τόμους Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙVVVI και VII καθώς περιλαμβάνει 629 αριθμημένα νομοθετήματα από τις 25/2/2020 έως τις 19/8/2020 και συνοδεύεται από ξεχωριστό αρχείο που περιέχει Συνολικό Πίνακα Περιεχομένων όλων των τόμων.  Δείτε αναλυτικότερα:

  1. Πίνακας Περιεχομένων
  2. Τόμος Ι από VII
  3. Τόμος ΙΙ από VII
  4. Τόμος ΙΙΙ από VII
  5. Τόμος ΙV από VII
  6. Τόμος V από VII
  7. Τόμος VI από VII
  8. Τόμος VII από VII