- Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων - https://gslegal.gov.gr -

Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής 2021 και Ετήσια Σχέδια Δράσης Υπουργείων | 2021

 

Κάθε σχέδιο δράσης περιλαμβάνει με  ομοιόμορφο και ευσύνοπτο τρόπο τους στόχους ενός Υπουργείου για το 2021 καθώς και τη σύνδεση τους με τις στρατηγικές επιλογές της Κυβέρνησης. Οι στόχοι αυτοί εξειδικεύονται περαιτέρω σε δράσεις, τους βασικούς άξονες πολιτικής για κάθε στόχο. Η περιγραφή κάθε δράσης περιλαμβάνει επιπλέον τα βασικά μετρήσιμα προσδοκώμενα αποτελέσματα καθώς και τα κύρια έργα, δηλαδή τις πρωτοβουλίες εκείνες δια των οποίων σκοπείται η υλοποίηση τους.

Ακολουθούν αναλυτικά τα σχέδια δράσης των Υπουργείων:
Υπουργείο Οικονομικών
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Υπουργείο Εξωτερικών
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Υπουργείο Υγείας
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Αθλητισμού)
Υπουργείο Δικαιοσύνης
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Υπουργείο Τουρισμού
Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου