Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων για παράταση της διάρκειας των εργασιών της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με έργο την επεξεργασία σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθμισης για το Κτηματολογικό Καθεστώς Δωδεκανήσου έως τις 15 Ιουλίου 2021

22-06-2021 | Εκτύπωση Εκτύπωση | Θεματικές : Ανακοινώσεις, Νέα

Δείτε τη σχετική απόφαση όπως αναρτήθηκε στη Διαύγεια εδώ.