Κυβέρνησις ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ

Από 15.08.1909 έως 18.1.1910
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Διορισμός:

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΠροέδρου του Υπουργικού Συμβουλίου, Υπουργού Εξωτερικών και προσωρινώς Στρατιωτικών.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΥΥπουργού Εσωτερικών και προσωρινώς Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΤΑΞΙΑΥπουργού Οικονομικών και προσωρινώς Δικαιοσύνης
ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΥΥπουργού Ναυτικών
17 Αυγούστου 1909: Διορισμός:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΡΩΜΑΥπουργού Δικαιοσύνης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΖΑΪΜΗΥπουργού Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως
18 Αυγούστου 1909: Διορισμός:
ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΛΑΠΑΘΙΩΤΟΥΥπουργού Στρατιωτικών
25 Σεπτεμβρίου 1909: Παραίτησις:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΡΩΜΑΥπουργού Δικαιοσύνης
11 Δεκεμβρίου 1909: Παραίτησις:
ΛΕΩΝΙΔΟΥ  ΛΑΠΑΘΙΩΤΟΥΥπουργού Στρατιωτικών
17 Δεκεμβρίου 1909: Διορισμός:
ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥΥπουργού Στρατιωτικών
20 Δεκεμβρίου 1909: Παραίτησις:
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΥΥπουργού Εσωτερικών
18 Ιανουαρίου 1910: Παραίτησις:
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού Εξωτερικών.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΖΑΪΜΗΥπουργού Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως και προσωρινώς Δικαιοσύνης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΤΑΞΙΑΥπουργού Οικονομικών και προσωρινώς Εσωτερικών
ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΥπουργού Στρατιωτικών
ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΥΥπουργού Ναυτικών

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

25 Σεπτεμβρίου 1909:  Ανάθεσις εις:
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΝ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΝ(Πρόεδρον Υπουργικού Συμβουλίου κ.λ.π.) της Διευθύνσεως του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
11 Δεκεμβρίου 1909: Απαλλαγή
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ(Προέδρου Υπουργικού Συμβουλίου κ.λ.π.) από της Διευθύνσεως του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
11 Δεκεμβρίου 1909: Ανάθεσις εις:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΝ  ΖΑΪΜΗΝ(Υπουργόν Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως) της Διευθύνσεως  του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΝ  ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΝ(Πρόεδρον Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργό Εξωτερικών) της Διευθύνσεως του Υπουργείου Στρατιωτικών.
17 Δεκεμβρίου 1909: Απαλλαγή:
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού Εξωτερικών) από της Διευθύνσεως του Υπουργείου Στρατιωτικών.
20 Δεκεμβρίου 1909: Ανάθεσις εις:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΝ  ΕΥΤΑΞΙΑΝ(Υπουργόν Οικονομικών) της Διευθύνσεως του Υπουργείου Εσωτερικών.