Σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, με έργο την επεξεργασία σχεδίου νόμου και Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθμισης για τη φορολογία των μετασχηματισμών και, συγκεκριμένα, για την αναμόρφωση και τη συστηματοποίηση της νομοθεσίας των εταιρικών μετασχηματισμών

19-12-2022 | Εκτύπωση Εκτύπωση | Θεματικές : Ανακοινώσεις, Νέα

Δείτε τη σχετική απόφαση όπως αναρτήθηκε στη Διαύγεια εδώ.