Σύσταση νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής με έργο τη σύνταξη προσχεδίου νόμου και προκαταρκτικής έκθεσης ανάλυσης συνεπειών ρύθμισης για την ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών


Δείτε τη σχετική απόφαση της Γενικής Γραμματέως Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, όπως αναρτήθηκε στη Διαύγεια.