Κυβέρνησις ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Από 6.10.1910 έως 25.2.1915
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Από 6.10.1910 έως 25.2.1915

6 Οκτωβρίου 1910: Διορισμός:

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου, Υπουργού Στρατιωτικών και προσωρινώς Ναυτικών
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης και προσωρινώς Εξωτερικών
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΕΠΟΥΛΗΥπουργού Εσωτερικών
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΥπουργού Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως
ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΟΡΟΜΗΛΑΥπουργού Οικονομικών

18 Οκτωβρίου 1910: Διορισμός:

ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΡΥΠΑΡΗΥπουργού Εξωτερικών
2 Ιανουαρίου 1911: Διορισμός:
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗΥπουργού Γεωργίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
29 Απριλίου 1912: Παραίτησις:
ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΡΥΠΑΡΗΥπουργού Εξωτερικών
18 Μαΐου 1912: Παραίτησις:
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης
18 Μαΐου 1912: Διορισμός:
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΡΑΚΤΙΒΑΝΥπουργού Δικαιοσύνης
31 Μαΐου 1912: Παραίτησις:
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΥπουργού Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
31 Μαΐου 1912: Διορισμός:
ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥΥπουργού Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως.
ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥΥπουργού Ναυτικών
17 Αυγούστου 1912: Διορισμός:
ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΟΡΟΜΗΛΑΥπουργού Εξωτερικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΔΙΟΜΗΔΟΥΣΥπουργού Οικονομικών
18 Αυγούστου 1913: Παραίτησις:
ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΟΡΟΜΗΛΑΥπουργού Εξωτερικών
18 Αυγούστου 1913: Διορισμός:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΥπουργού Εξωτερικών
9 Νοεμβρίου 1913: Παραίτησις:
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥΥπουργού Ναυτικών
9 Νοεμβρίου 1913: Διορισμός:
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΕΜΕΡΤΖΗΥπουργού Ναυτικών
22 Δεκεμβρίου  1913: Παραίτησις:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΥπουργού Εξωτερικών
22 Δεκεμβρίου 1913: Διορισμός:
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΡΕΪΤΥπουργού Εξωτερικών
19 Ιουνίου 1914: Διορισμός:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥΥπουργού Συγκοινωνίας
31 Αυγούστου 1914: Παραίτησις:
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΡΕΪΤΥπουργού Εξωτερικών
9 Νοεμβρίου 1914: Παραίτησις:
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΕΜΕΡΤΖΗΥπουργού Ναυτικών
9 Νοεμβρίου 1914: Διορισμός:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΙΑΟΥΛΗΥπουργού Ναυτικών
25 Φεβρουαρίου 1915: Παραίτησις:
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου, Υπουργού Στρατιωτικών και προσωρινώς Εξωτερικών
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΡΑΚΤΙΒΑΝΥπουργού Δικαιοσύνης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΕΠΟΥΛΗΥπουργού Εσωτερικών
ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥΥπουργού Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΙΟΜΗΔΟΥΣΥπουργού Οικονομικών
ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εθνικής  Οικονομίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥΥπουργού Συγκοινωνίας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΙΑΟΥΛΗΥπουργού Ναυτικών

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

13 Απριλίου 1911 Ανάθεσις εις:
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΕΠΟΥΛΗΝ(Υπουργόν Εσωτερικών) της Διευθύνσεως του Υπουργείου Γεωργίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Ιουλίου 1911: Ανάθεσις εις:
ΛΑΜΠΡΟΝ ΚΟΡΟΜΗΛΑΝ(Υπουργόν Οικονομικών) της Διευθύνσεως του Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως.
Αυγούστου 1911: Ανάθεσις εις:
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΕΠΟΥΛΗΝ(Υπουργόν Εσωτερικών) της Διευθύνσεως του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας
Φεβρουαρίου 1912: Ανάθεσις εις:
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΝ(Πρόεδρον Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού Στρατιωτικών) της Διευθύνσεως του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Απριλίου 1912: Ανάθεσις εις:
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΝ(Πρόεδρον Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού Στρατιωτικών) της Διευθύνσεως του Υπουργείου Εξωτερικών.
1 Μαΐου 1912: Ανάθεσις εις:
ΛΑΜΠΡΟΝ ΚΟΡΟΜΗΛΑΝ(Υπουργόν Οικονομικών) της Διευθύνσεως του Υπουργείου Εξωτερικών.
31 Οκτωβρίου 1912: Ανάθεσις εις:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ ΔΙΟΜΗΔΗΝ(Υπουργόν Οικονομικών) της Διευθύνσεως του Υπουργείου Δικαιοσύνης .
24 Νοεμβρίου 1912: Ανάθεσις εις:
ΛΑΜΠΡΟΝ ΚΟΡΟΜΗΛΑΝ(Υπουργόν Εξωτερικών) της Προεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου
ΝΙΚΟΛΑΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ(Υπουργόν Ναυτικών) της Διευθύνσεως του Υπουργείου Στρατιωτικών.
4 Μαρτίου 1913: Ανάθεσις εις:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ ΔΙΟΜΗΔΗΝ(Υπουργόν Οικονομικών) της Διευθύνσεως του Υπουργείου Δικαιοσύνης .
13 Ιουλίου 1913: Ανάθεσις εις:
ΛΑΜΠΡΟΝ ΚΟΡΟΜΗΛΑΝ(Υπουργόν Εξωτερικών) της Προεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου
ΚΩΝ/ΝΟΝ ΡΑΚΤΙΒΑΝ(Υπουργόν Δικαιοσύνης) της Διευθύνσεως του Υπουργείου Στρατιωτικών.
9 Αυγούστου 1913: Ανάθεσις εις:
ΛΑΜΠΡΟΝ ΚΟΡΟΜΗΛΑΝ(Υπουργόν Εξωτερικών) της Προεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου
ΚΩΝ/ΝΟΝ ΡΑΚΤΙΒΑΝ(Υπουργόν Δικαιοσύνης) της Διευθύνσεως του Υπουργείου Στρατιωτικών.
18 Αυγούστου 1913: Ανάθεσις εις:
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΕΠΟΥΛΗΝ(Υπουργόν Εσωτερικών) της Προεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου
ΚΩΝ/ΝΟΝ ΡΑΚΤΙΒΑΝ(Υπουργόν Δικαιοσύνης) της Διευθύνσεως του Υπουργείου Στρατιωτικών.
25 Σεπτεμβρίου 1913: Ανάθεσις εις:
ΚΩΝ/ΝΟΝ ΡΑΚΤΙΒΑΝ(Υπουργόν Δικαιοσύνης) της Διευθύνσεως του Υπουργείου Εσωτερικών.
21 Δεκεμβρίου:1913 Ανάθεσις εις:
ΚΩΝ/ΝΟΝ  ΡΑΚΤΙΒΑΝ(Υπουργόν Δικαιοσύνης) της Διευθύνσεως του Υπουργείου Εσωτερικών.
24 Δεκεμβρίου 1913: Ανάθεσις εις:
ΚΩΝ/ΝΟΝ ΡΑΚΤΙΒΑΝ(Υπουργόν Δικαιοσύνης) της Προεδρίας  του Υπουργικού Συμβουλίου
ΚΩΝ/ΝΟΝ  ΔΕΜΕΡΤΖΗΝ(Υπουργόν Ναυτικών) της Διευθύνσεως του Υπουργείου Στρατιωτικών
17 Απριλίου 1914: Ανάθεσις εις:
ΚΩΝ/ΝΟΝ ΔΕΜΕΡΤΖΗΝ(Υπουργόν Ναυτικών) της Διευθύνσεως του Υπουργείου Στρατιωτικών
20 Μαΐου 1914: Ανάθεσις εις:
ΚΩΝ/ΝΟΝ ΔΕΜΕΡΤΖΗΝ(Υπουργόν Ναυτικών) της Διευθύνσεως του Υπουργείου Στρατιωτικών
8 Ιουλίου 1914: Ανάθεσις εις:
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΕΠΟΥΛΗΝ(Υπουργόν Εσωτερικών) της Προεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου
ΚΩΝ/ΝΟΝ ΔΕΜΕΡΤΖΗΝ(Υπουργόν Ναυτικών) της Διευθύνσεως του Υπουργείου Στρατιωτικών
31 Αυγούστου 1914: Ανάθεσις εις:
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΝ(Πρόεδρον Υπουργικού Συμβουλίου κ.λ.π.) της Διευθύνσεως  του Υπουργείου Εξωτερικών