- Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων - https://gslegal.gov.gr -

ΓΟΥΝΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Από 25.2.1915 έως 10.8.1915

25 Φεβρουαρίου 1915: Διορισμός:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού Στρατιωτικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥΥπουργού Εξωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΣΑΛΔΑΡΗΥπουργού Δικαιοσύνης
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΥΥπουργού Εσωτερικών
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ  ΒΟΖΙΚΗΥπουργού Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως
ΠΕΤΡΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΥπουργού Οικονομικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΤΑΞΙΑΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΥπουργού Συγκοινωνίας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥΥπουργού Ναυτικών
5 Ιουλίου 1915: Παραίτησις:
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥΥπουργού Εξωτερικών
10 Αυγούστου 1915: Παραίτησις:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου,  Υπουργού Στρατιωτικών και προσωρινώς Εξωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΣΑΛΔΑΡΗΥπουργού Δικαιοσύνης
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΥΥπουργού Εσωτερικών
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΒΟΖΙΚΗΥπουργού Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως
ΠΕΤΡΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΥπουργού Οικονομικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΤΑΞΙΑΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΥπουργού Συγκοινωνίας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥΥπουργού Ναυτικών

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

5 Ιουλίου 1915: Ανάθεσις εις:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ ΓΟΥΝΑΡΗΝ(Πρόεδρον Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού Στρατιωτικών) της Διευθύνσεως του Υπουργείου Εξωτερικών