Κυβέρνησις ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Από 10.8.1915 έως 24.9.1915
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Από 10.8.1915 έως 24.9.1915

10 Αυγούστου 1915: Διορισμός:

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού Εξωτερικών
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΡΑΚΤΙΒΑΝΥπουργού Δικαιοσύνης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΥπουργού Εσωτερικών
ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥΥπουργού Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΕΠΟΥΛΗΥπουργού Οικονομικών
ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥΥπουργού Συγκοινωνίας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΑΓΚΛΗΥπουργού Στρατιωτικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΙΑΟΥΛΗΥπουργού Ναυτικών
24 Σεπτεμβρίου 1915: Παραίτησις:
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού Εξωτερικών
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΡΑΚΤΙΒΑΝΥπουργού Δικαιοσύνης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΥπουργού Εσωτερικών
ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥΥπουργού Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΕΠΟΥΛΗΥπουργού Οικονομικών
ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥΥπουργού Συγκοινωνίας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΑΓΚΛΗΥπουργού Στρατιωτικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΙΑΟΥΛΗΥπουργού Ναυτικών