Κυβέρνησις ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΖΑΪΜΗ

Από 24.9.1915 έως 25.10.1915
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Από 24.9.1915 έως 25.10.1915

24 Σεπτεμβρίου 1915: Διορισμός:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΖΑΪΜΗΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού Εξωτερικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗΥπουργού Εσωτερικών
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΡΑΓΟΥΜΗΥπουργού Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗΥπουργού Εθνικής Οικονομίας και προσωρινώς Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΑΛΛΗΥπουργού Συγκοινωνίας και προσωρινώς  Δικαιοσύνης
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΓΙΑΝΝΑΚΙΤΣΑΥπουργού Στρατιωτικών
ΠΑΥΛΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥΥπουργού Ναυτικών
25 Οκτωβρίου 1915: Παραίτησις:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΖΑΪΜΗΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού Εξωτερικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗΥπουργού Εσωτερικών
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΡΑΓΟΥΜΗΥπουργού Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗΥπουργού Εθνικής Οικονομίας και προσωρινώς Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαιδεύσεως
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΑΛΛΗΥπουργού Συγκοινωνίας και προσωρινώς Δικαιοσύνης
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΓΙΑΝΝΑΚΙΤΣΑΥπουργού Στρατιωτικών
ΠΑΥΛΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥΥπουργού Ναυτικών