Κυβέρνησις ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ

Από 25.10.1915 έως 9.6.1916
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Από 25.10.1915 έως 9.6.1916

25 Οκτωβρίου 1915: Διορισμός:

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού Εξωτερικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗΥπουργού Εσωτερικών
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΡΑΓΟΥΜΗΥπουργού Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗΥπουργού Εθνικής Οικονομίας και προσωρινώς Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως (Απεβίωσε Δεκέμβριο 1915)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΑΛΛΗΥπουργού Συγκοινωνίας και προσωρινώς Δικαιοσύνης
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΓΙΑΝΝΑΚΙΤΣΑΥπουργού Στρατιωτικών
ΠΑΥΛΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥΥπουργού Ναυτικών
29 Οκτωβρίου 1915: Διορισμός:
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΥπουργού Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως
27 Μαρτίου 1916: Παραίτησις:
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΡΑΓΟΥΜΗYπουργού Οικονομικών
27 Μαρτίου 1916: Διορισμός:
ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΧΑΤΖΑΚΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης
9 Ιουνίου 1916: Παραίτησις:
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού Εξωτερικών
ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΧΑΤΖΑΚΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗΥπουργού Εσωτερικών και προσωρινώς Εθνικής Οικονομίας
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΥπουργού Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΑΛΛΗΥπουργού Συγκοινωνίας και προσωρινώς Οικονομικών
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΓΙΑΝΝΑΚΙΤΣΑΥπουργού Στρατιωτικών
ΠΑΥΛΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥΥπουργού Ναυτικών

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

9 Ιανουαρίου 1916: Ανάθεσις εις:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ ΓΟΥΝΑΡΗΝ(Υπουργόν Εσωτερικών) της Διευθύνσεως του Υπουργείου Οικονομικών
12 Ιανουαρίου 1916: Ανάθεσις εις:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ ΓΟΥΝΑΡΗΝ(Υπουργόν Εσωτερικών) της Διευθύνσεως του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας
27 Μαρτίου 1916: Ανάθεσις εις:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ ΡΑΛΛΗΝ(Υπουργόν Συγκοινωνίας) της Διευθύνσεως του Υπουργείου Εθνικής  Οικονομίας