Κυβέρνησις ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΖΑΪΜΗ

Από 9.6.1916 έως 3.9.1916
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Από 9.6.1916 έως 3.9.1916

9 Ιουνίου 1916: Διορισμός:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΖΑΪΜΗΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού Εξωτερικών
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΙΔΩΡΙΚΗΥπουργού Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΡΑΛΛΗΥπουργού Οικονομικών
ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΛΛΙΓΑΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΝΕΓΡΗΥπουργού Συγκοινωνίας και προσωρινώς Εσωτερικών
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΛΛΑΡΗΥπουργού Στρατιωτικών και προσωρινώς Ναυτικών
11 Ιουνίου 1916: Διορισμός:
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΥπουργού Εσωτερικών
21 Ιουνίου 1916: Διορισμός:
ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΥΥπουργού Ναυτικών
3 Σεπτεμβρίου 1916: Παραίτησις:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΖΑΪΜΗΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού Εξωτερικών
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΥπουργού Εσωτερικών
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΙΔΩΡΙΚΗΥπουργού Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΡΑΛΛΗΥπουργού Οικονομικών
ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΛΛΙΓΑΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΝΕΓΡΗΥπουργού Συγκοινωνίας
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΛΛΑΡΗΥπουργού Στρατιωτικών
ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΥΥπουργού Ναυτικών