Κυβέρνησις ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ

Από 27.9.1916 έως 21.4.1917
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Από 27.9.1916 έως 21.4.1917

27 Σεπτεμβρίου 1916: Διορισμός:

ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΛΑΜΠΡΟΥΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως
ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΥπουργού Εξωτερικών
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΣΕΛΛΟΥΥπουργού Εσωτερικών και προσωρινώς Δικαιοσύνης
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ  ΤΖΑΝΕΤΟΥΛΕΑΥπουργού Οικονομικών
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Συγκοινωνίας
ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΥΥπουργού Ναυτικών και προσωρινώς Στρατιωτικών
3 Οκτωβρίου 1916: Διορισμός:
ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΡΑΚΟΥΥπουργού Στρατιωτικών
8 Νοεμβρίου 1916: Παραίτησις
ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Δικαιοσύνης
17 Νοεμβρίου 1916: Παραίτησις:
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΡΑΚΟΥΥπουργού Στρατιωτικών
17 Νοεμβρίου 1916: Διορισμός:
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Στρατιωτικών
1 Δεκεμβρίου 1916: Διορισμός:
ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΗΥπουργού  Δικαιοσύνης
11 Φεβρουαρίου 1917: Διορισμός:
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ  ΧΑΡΙΛΑΟΥΥπουργού Επισιτισμού και Αυταρκείας
22 Μαρτίου 1917: Παραίτησις:
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Συγκοινωνίας
20 Απριλίου 1917: Παραίτησις:
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΣΕΛΛΟΥΥπουργού Εσωτερικών
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ  ΤΖΑΝΕΤΟΥΛΕΑΥπουργού Οικονομικών
21 Απριλίου 1917: Παραίτησις:
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  ΛΑΜΠΡΟΥΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου, Υπουργού Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως και προσωρινώς Εσωτερικών και Συγκοινωνίας
ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΥπουργού Εξωτερικών
ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΗΥπουργού Δικαιοσύνης και προσωρινώς Οικονομικών
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Στρατιωτικών
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΔΑΜΙΑΝΟΥΥπουργού Ναυτικών
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ  ΧΑΡΙΛΑΟΥΥπουργού Επισιτισμού και Αυταρκείας

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

8 Νοεμβρίου 1916: Ανάθεσις εις:
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΝ ΤΣΕΛΛΟΝ(Υπουργόν Εσωτερικών) της Διευθύνσεως του Υπουργείου Δικαιοσύνης
15 Νοεμβρίου 1916: Ανάθεσις εις:
ΣΩΚΡΑΤΗΝ ΤΖΑΝΕΤΟΥΛΕΑΝ(Υπουργόν Οικονομικών) της Διευθύνσεως του Υπουργείου Δικαιοσύνης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΝ ΤΣΕΛΛΟΝ(Υπουργόν Εσωτερικών) της Διευθύνσεως του Υπουργείου Στρατιωτικών
22 Μαρτίου 1917: Ανάθεσις εις:
ΝΙΚΟΛΑΟN  ΑΠΟΣΤΟΛΙΔHN(Υπουργόν Εθνικής Οικονομίας) της Διευθύνσεως του Υπουργείου Συγκοινωνίας
16 Απριλίου 1917: Ανάθεσις εις:
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΝ ΤΣΕΛΛΟΝ(Υπουργόν Εσωτερικών) της Διευθύνσεως του Υπουργείου Συγκοινωνίας
20 Απριλίου 1917: Ανάθεσις εις:
ΜΕΝΕΛΑΟΝ ΣΟΥΛΤΑΝΗΝ(Υπουργόν Δικαιοσύνης) της Διευθύνσεως του Υπουργείου Οικονομικών
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΛΑΜΠΡΟΝ(Πρόεδρον Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως) της Διευθύνσεως του Υπουργείου Εσωτερικών