Κυβέρνησις ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΖΑΪΜΗ

Από 21.4.1917 έως 14.6.1917
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Από 21.4.1917 έως 14.6.1917

21 Απριλίου 1917: Διορισμός:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΖΑΪΜΗΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού Εξωτερικών
ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΝΕΓΡΗΥπουργού Εσωτερικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΓΙΝΗΤΟΥΥπουργού Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως & προσωρινώς  Δικαιοσύνης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΑΛΛΗΥπουργού Οικονομικών
ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΛΛΙΓΑΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ  ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Συγκοινωνίας
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΕΜΕΡΤΖΗΥπουργού Ναυτικών και προσωρινώς Στρατιωτικών
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Επισιτισμού και Αυταρκείας
26  Απριλίου 1917: Διορισμός:
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΙΔΩΡΙΚΗΥπουργού Δικαιοσύνης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΥπουργού Στρατιωτικών
14 Ιουνίου 1917: Παραίτησις:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΖΑΪΜΗΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού Εξωτερικών
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΙΔΩΡΙΚΗΥπουργού Δικαιοσύνης
ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΝΕΓΡΗΥπουργού Εσωτερικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΓΙΝΗΤΟΥΥπουργού Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΑΛΛΗΥπουργού Οικονομικών
ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΛΛΙΓΑΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ  ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Συγκοινωνίας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΥπουργού Στρατιωτικών
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΕΜΕΡΤΖΗΥπουργού Ναυτικών
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Επισιτισμού και Αυταρκείας

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

18 Μαϊου 1917: Ανάθεσις εις:
ΚΩΝ/ΝΟΝ ΔΕΜΕΡΤΖΗΝ(Υπουργόν Ναυτικών) της Διευθύνσεως του Υπουργείου Στρατιωτικών