Κυβέρνησις ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Από 14.6.1917 έως 4.11.1920
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Από 14.6.1917 έως 4.11.1920

14 Ιουνίου 1917: Διορισμός:

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού Στρατιωτικών
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥΥπουργού Εξωτερικών
ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΕΠΟΥΛΗΥπουργού Εσωτερικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΓΚΑΥπουργού Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως
ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ  ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗΥπουργού Οικονομικών
ΠΑΥΛΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥΥπουργού Ναυτικών
ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥΥπουργού Επισιτισμού και Αυταρκείας
ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Γεωργίας και Δημοσίων Κτημάτων
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  ΣΙΜΟΥΥπουργού Περιθάλψεως
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΥπουργού Συγκοινωνίας
3 Ιανουαρίου 1918: Διορισμός:
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΕΠΟΥΛΗΥπουργού Ανευ Χαρτοφυλακίου
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΡΑΚΤΙΒΑΝΥπουργού Εσωτερικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΡΙΒΑΥφυπουργού Στρατιωτικών
19 Ιανουαρίου 1918: Παραίτησις:
ΛΕΩΝΙΔΑ  ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥΥπουργού Επισιτισμού
22 Ιανουαρίου 1918: Διορισμός:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΥπουργού Επισιτισμού
20 Μαϊου 1918: Διορισμός:
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΥφυπουργού Στρατιωτικών
13 Δεκεμβρίου 1918: Διορισμός:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΙΟΜΗΔΟΥΣΠροσωρινού Υπουργού Εξωτερικών προς αναπλήρωσιν  του εν αποδημία εις το εξωτερικόν Νικολάου  Πολίτου
9 Ιανουαρίου 1919: Διορισμός:
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΥπουργού  Γεωργίας
ΑΝΔΡΕΟΥ  ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Ανευ Χαρτοφυλακίου
2 Δεκεμβρίου 1919: Παραίτησις:
ΠΑΥΛΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥΥπουργού Ναυτικών
2 Δεκεμβρίου 1919: Διορισμός:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΙΑΟΥΛΗΥπουργού Ναυτικών
28 Ιανουαρίου 1920: Διορισμός:
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ  ΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥΥπουργού Ανευ Χαρτοφυλακίου
4 Νοεμβρίου 1920:Παραίτησις:
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού Στρατιωτικών
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΕΠΟΥΛΗΑντιπροέδρου της  Κυβερνήσεως
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥΥπουργού Εξωτερικών
ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥΥπουργού Δικαιοσύνης
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΡΑΚΤΙΒΑΝΥπουργού Εσωτερικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΓΚΑΥπουργού Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως
ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗΥπουργού Οικονομικών
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΗΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΥπουργού Συγκοινωνίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΥπουργού  Γεωργίας
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΙΜΟΥΥπουργού Περιθάλψεως
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΥπουργού Επισιτισμού
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΙΑΟΥΛΗΥπουργού Ναυτικών
ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Ανευ Χαρτοφυλακίου
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΡΙΒΑΥφυπουργού Στρατιωτικών

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ:

14 Ιουνίου 1917: Ανάθεσις εις:
ΑΝΔΡΕΑΝ  ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΝ(Υπουργόν Γεωργίας και Δημοσίων Κτημάτων) της Διευθύνσεως του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας
ΙΩΑΝΝΗΝ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΝ(Υπουργόν Δικαιοσύνης) της Διευθύνσεως του Υπουργείου Συγκοινωνίας
21 Αυγούστου 1917: Ανάθεσις εις:
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΕΠΟΥΛΗΝ(Υπουργόν Εσωτερικών) της  Προεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου
ΑΝΔΡΕΑΝ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΝ(Υπουργόν Γεωργίας και Δημοσίων Κτημάτων) της Διευθύνσεως του Υπουργείου Στρατιωτικών
28 Αυγούστου 1917: Ανάθεσις εις:
ΙΩΑΝΝΗΝ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΝ(Υπουργόν Δικαιοσύνης) της Προεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου και  της Διευθύνσεως του Υπουργείου Εσωτερικών
19 Οκτωβρίου 1917: Ανάθεσις εις:
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΕΠΟΥΛΗΝ(Υπουργόν Εσωτερικών) της  Προεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου
3 Ιανουαρίου 1918: Απαλλαγή:
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΕΠΟΥΛΗΥπουργού Εσωτερικών
4 Ιανουαρίου 1918: Ανάθεσις εις:
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΕΠΟΥΛΗΝ(Υπουργόν Ανευ Χαρτοφυλακίου) της  Διευθύνσεως του Υπουργείου Συγκοινωνίας
15 Ιανουαρίου 1918: Ανάθεσις εις:
ΚΩΝ/ΝΟΝ  ΡΑΚΤΙΒΑΝ(Υπουργόν Εσωτερικών) της  Διευθύνσεως του Υπουργείου Συγκοινωνίας
19 Ιανουαρίου 1918: Ανάθεσις εις:
ΜΙΛΤΙΑΔΗΝ ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗΝ(Υπουργόν Οικονομικών) της Διευθύνσεως του Υπουργείου Επισιτισμού
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΝ(Πρόεδρον Υπουργικού Συμβουλίου κ.αι Υπουργόν Στρατιωτικών) της Διευθύνσεως του Υπουργείου Εξωτερικων
19 Φεβρουαρίου 1918: Ανάθεσις εις:
ΚΩΝ/ΝΟΝ ΡΑΚΤΙΒΑΝ(Υπουργόν Εσωτερικών) προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Συγκοινωνίας
20 Φεβρουαρίου 1918: Ανάθεσις εις:
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΕΠΟΥΛΗΝ(Υπουργόν Ανευ Χαρτοφυλακίου) προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Γεωργίας και Δημοσίων Κτημάτων
20 Μαρτίου 1918: Ανάθεσις εις:
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΕΠΟΥΛΗΝ(Υπουργόν Ανευ Χαρτοφυλακίου) προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου  Ναυτικών
13 Απριλίου 1918: Ανάθεσις εις:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ(Υπουργόν Συγκοινωνίας) προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Περιθάλψεως
ΚΩΝ/ΝΟΝ ΡΑΚΤΙΒΑΝ(Υπουργόν Εσωτερικών) προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Οικονομικών
13 Μαϊου 1918: Ανάθεσις εις:
ΚΩΝ/ΝΟΝ  ΡΑΚΤΙΒΑΝ(Υπουργόν Εσωτερικών) προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Συγκοινωνίας
29 Ιουνίου 1918: Ανάθεσις εις:
ΚΩΝ/ΝΟΝ ΣΠΥΡΙΔΗΝ(Υπουργόν Εθνικής Οικονομίας) προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Γεωργίας και Δημοσίων Κτημάτων
1 Ιουλίου 1918: Ανάθεσις εις:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ(Υπουργόν Συγκοινωνίας) προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Εσωτερικών
24 Νοεμβρίου 1918: Ανάθεσις εις:
ΜΙΛΤΙΑΔΗΝ ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗΝ(Υπουργόν Οικονομικών) προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Εξωτερικών
9 Ιανουαρίου 1919: Ανάθεσις εις:
ΕΜΜΑΜΟΥΗΛ ΡΕΠΟΥΛΗΝ(Αντιπρόεδρον Υπουργικου Συμβουλίου) της Διευθύνσεως του Υπουργείου Ναυτικών
9 Ιανουαρίου 1919: Απαλλαγή:
ΑΝΔΡΕΑ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥΕκ των καθήκοντων  Υπουργού Γεωργίας
26 Μαρτίου 1919: Ανάθεσις εις:
ΚΩΝ/ΝΟΝ ΡΑΚΤΙΒΑΝ(Υπουργόν Εσωτερικών) της Διευθύνσεως του Υπουργείου Συγκοινωνιών
20 Απριλίου 1919: Ανάθεσις εις:
ΙΩΑΝΝΗΝ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΝ(Υπουργόν Δικαιοσύνης) της Διευθύνσεως του Υπουργείου Γεωργίας
20 Μαϊου 1919: Ανάθεσις εις:
ΜΙΛΤΙΑΔΗΝ ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗΝ(Υπουργόν Οικονομικών) προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Επισιτισμού
22 Μαϊου 1919: Ανάθεσις εις:
ΕΜΜΑΜΟΥΗΛ ΡΕΠΟΥΛΗΝ(Αντιπρόεδρον Υπουργικού Συμβουλίου) προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Συγκοινωνίας
ΚΩΝ/ΝΟΝ ΡΑΚΤΙΒΑΝ(Υπουργόν Εσωτερικών) της Διευθύνσεως του Υπουργείου Περιθάλψεως
7 Αυγούστου 1919: Ανάθεσις εις:
ΚΩΝ/ΝΟΝ ΣΠΥΡΙΔΗΝ(Υπουργόν Εθνικής Οικονομίας) προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Γεωργίας
8 Αυγούστου 1919: Ανάθεσις εις:
ΚΩΝ/ΝΟΝ ΡΑΚΤΙΒΑΝ(Υπουργόν Εσωτερικών) προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Συγκοινωνίας
10 Σεπτεμβρίου 1919: Ανάθεσις εις:
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΙΜΟΝ(Υπουργόν Περιθάλψεως) προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Συγκοινωνίας
13 Σεπτεμβρίου 1919: Ανάθεσις εις:
ΚΩΝ/ΝΟΝ ΡΑΚΤΙΒΑΝ(Υπουργόν Εσωτερικών) προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Δικαιοσύνης
25 Σεπτεμβρίου 1919: Ανάθεσις εις:
ΚΩΝ/ΝΟΝ ΣΠΥΡΙΔΗΝ(Υπουργόν Εθνικής Οικονομίας) προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Γεωργίας
20 Νοεμβρίου 1919: Απαλλαγή
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΙΟΜΗΔΟΥΣΕκ των  καθηκόντων του Υπουργού Εξωτερικών
3 Φεβρουαρίου 1920: Ανάθεσις εις:
ΜΙΛΤΙΑΔΗΝ ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗΝ(Υπουργόν Οικονομικών) προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Στρατιωτικών
16 Μαρτίου 1920: Ανάθεσις εις:
ΚΩΝ/ΝΟΝ ΡΑΚΤΙΒΑΝ(Υπουργόν Εσωτερικών) προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Συγκοινωνίας
28 Απριλίου 1920: Ανάθεσις εις:
ΚΩΝ/ΝΟΝ ΣΠΥΡΙΔΗΝ(Υπουργόν Εθνικής Οικονομίας) προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Γεωργίας
11 Μαΐου 1920: Ανάθεσις εις:
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΝ(Πρόεδρον Υπουργικού Συμβουλίου κ.λ.π.) προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Ναυτικών
23  Μαΐου 1920: Ανάθεσις εις:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ(Υπουργον Συγκοινωνίας) προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Περιθάλψεως
27 Ιουνίου 1920 Ανάθεσις εις:
ΜΙΛΤΙΑΔΗΝ ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗΝ(Υπουργόν Οικονομικών) προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Επισιτισμού
3 Σεπτεμβρίου 1920: Ανάθεσις εις:
ΚΩΝ/ΝΟΝ ΡΑΚΤΙΒΑΝ(Υπουργόν Εσωτερικών) προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Περιθάλψεως
6 Σεπτεμβρίου 1920: Ανάθεσις εις:
ΑΝΔΡΕΑΝ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΝ(Υπουργόν Ανευ Χαρτοφυλακίου) προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Γεωργίας
22 Σεπτεμβρίου 1920: Ανάθεσις εις:
ΚΩΝ/ΝΟΝ ΡΑΚΤΙΒΑΝ(Υπουργόν Εσωτερικών) προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως
ΠΑΝΑΓΗΝ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΝ(Υπουργόν Επισιτισμού) της Διευθύνσεως του Υπουργείου Συγκοινωνίας
2 Οκτωβρίου 1920: Ανάθεσις εις:
ΙΩΑΝΝΗΝ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΝ(Υπουργόν Δικαιοσύνης) προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Γεωργίας
8 Οκτωβρίου 1920: Ανάθεσις εις:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΝ ΜΙΑΟΥΛΗΝ(Υπουργόν Ναυτικών) προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Στρατιωτικών
12 Οκτωβρίου 1920: Ανάθεσις εις:
ΜΙΛΤΙΑΔΗΝ ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗΝ(Υπουργόν Οικονομικών) προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Επισιτισμού
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΙΜΟΝ(Υπουργόν Περιθάλψεως) προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Συγκοινωνίας
19 Οκτωβρίου 1920: Ανάθεσις εις:
ΚΩΝ/ΝΟΝ ΡΑΚΤΙΒΑΝ(Υπουργόν Εσωτερικών) προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Περιθάλψεως
ΜΙΛΤΙΑΔΗΝ ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗΝ(Υπουργόν Οικονομικών) προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Συγκοινωνίας
21 Οκτωβρίου 1920: Ανάθεσις εις:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΝ  ΜΙΑΟΥΛΗΝ(Υπουργόν Ναυτικών) προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Γεωργίας
ΚΩΝ/ΝΟΝ ΡΑΚΤΙΒΑΝ(Υπουργόν Εσωτερικών) προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας