Κυβέρνησις ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΑΛΛΗ

Από 4.11.1920 έως 24.1.1921
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Από 4.11.1920 έως 24.1.1921

4 Νοεμβρίου 1920: Διορισμός:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΑΛΛΗΠροέδρου του Υπουργικού Συμβουλίου, Υπουργού Εξωτερικών και προσωρινώς Δικαιοσύνης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΣΑΛΔΑΡΗΥπουργού Εσωτερικών και προσωρινώς Συγκοινωνίας
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΑΪΜΗΥπουργού Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως και προσωρινώς  Περιθάλψεως
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Οικονομικών και προσωρινώς Επισιτισμού
ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΥπουργού Εθνικής Οικονομίας και προσωρινώς  Γεωργίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗΥπουργού Στρατιωτικών
ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΑΛΛΗΥπουργού Ναυτικών
24 Ιανουαρίου 1921: Παραίτησις:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΑΛΛΗΠροέδρου    Υπουργικού           Σμβουλίου,

Υπουργού Εξωτερικών και προσωρινώς Δικαιοσύνης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΣΑΛΔΑΡΗΥπουργού Εσωτερικών και προσωρινώς Συγκοινωνίας
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΑΪΜΗΥπουργού Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως και προσωρινώς  Περιθάλψεως
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Οικονομικών και προσωρινώς Επισιτισμού
ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΥπουργού Εθνικής Οικονομίας και προσωρινώς Γεωργίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗΥπουργού Στρατιωτικών
ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΑΛΛΗΥπουργού Ναυτικών