Κυβέρνησις ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

Από 24.1.1921 έως 26.3.1921
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Από 24.1.1921 έως 26.3.1921

24 Ιανουαρίου 1921: Διορισμός:

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού Εξωτερικών
ΝΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗΥπουργού Δικαιοσύνης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΣΑΛΔΑΡΗΥπουργού Εσωτερικών και προσωρινώς Συγκοινωνίας
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΑΪΜΗΥπουργού Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως και προσωρινώς Περιθάλψεως
ΠΕΤΡΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΥπουργού Επισιτισμού και προσωρινώς Οικονομικών
ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΥπουργού Γεωργίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗΥπουργού Στρατιωτικών
ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΑΛΛΗΥπουργού Ναυτικών
20 Φεβρουαρίου 1921: Διορισμός:
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗΥπουργού Ναυτικών
22 Φεβρουαρίου 1921: Διορισμός:
ΣΠΥΡΟΥ ΣΤΑΗΥπουργού  Ανευ Χαρτοφυλακίου
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΒΟΖΙΚΗΥπουργού Ανευ Χαρτοφυλακίου
3 Μαρτίου 1921: Παραίτησις:
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ  ΣΤΑΗΥπουργού  Ανευ Χαρτοφυλακίου
26 Μαρτίου 1921: Παραίτησις:
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού Εξωτερικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗΥπουργού Στρατιωτικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΥπουργού Γεωργίας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΣΑΛΔΑΡΗΥπουργού Εσωτερικών και προσωρινώς Συγκοινωνίας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗΥπουργού Ναυτικών
ΠΕΤΡΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΥπουργού Επισιτισμού και προσωρινώς Οικονομικών
ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΥπουργού Εθνικής Οικονομίας και προσωρινώς Δικαιοσύνης
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΑΪΜΗΥπουργού Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως και προσωρινώς Περιθάλψεως
ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

27 Ιανουαρίου 1921: Ανάθεσις  εις:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ ΓΟΥΝΑΡΗΝ(Υπουργόν Στρατιωτικών)  καθηκόντων Προέδρου Υπουργικού Συμβουλίου
ΓΕΩΡΓΊΟΝ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΝ(Υπουργόν Γεωργίας) καθηκόντων Υπουργού Εξωτερικών
20 Φεβρουαρίου 1921: Ανάθεσις εις:
ΠΕΤΡΟΝ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΝ(Υπουργόν Επισιτισμού και προσωρινώς Οικονομικών) καθηκόντων Προέδρου Υπουργικού Συμβουλίου
ΝΙΚΟΛΑΟΝ ΘΕΟΤΟΚΗΝ(Υπουργόν Ναυτικών) της Διευθύνσεως του Υπουργείου Στρατιωτικών
ΠΕΤΡΟΝ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΝ(Υπουργόν Εθνικής Οικονομίας) προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Δικαιοσύνης